>>
Portada > Portal de Transparència

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

En compliment del que disposa l'article 3.4 de la Llei 19/2014 , de 29 de desembre , de transparència , accés a la informació pública i bon govern , VHIO , com a fundació privada que rep subvencions o ajuts públics , es troba obligada a publicar la informació que consta al nostre Portal de Transparència