La seqüenciació d’un panel de gens millora el diagnòstic en càncer hereditari

  • Entre el 50 i el 75% dels casos de càncer hereditari dels tipus més prevalents (mama i còlon) escapa al diagnòstic si només s’estudien els gens més habituals com BRCA1, BRCA2 i els gens responsables de la síndrome de Lynch

 

  • L’ús de tècniques d’anàlisi simultània de múltiples gens gràcies a panels diagnòstics de seqüenciació massiva ha permès el diagnòstic molecular en un grup de pacients que escapava al diagnòstic tradicional

 

  • L’ús de panels de gens està a punt per al diagnòstic en càncer hereditari i el VHIO-HUVH i l’ICO són els dos primers centres a Espanya que presenten resultats per al diagnòstic de la susceptibilitat genètica al càncer en el nostre entorn

Barcelona, 2 de novembre de 2015.– El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) – Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) presenten de manera pionera a Espanya els primers resultats de l’aplicació clínica dels panels de gens en càncer hereditari. L’ICO ha centrat el seu estudi en la comparació de dos panels de gens múltiples –un d’ells de disseny propi– i en l’estudi de l’exoma sencer, amb l’objectiu de validar-ne la utilitat en el diagnòstic de càncer hereditari. El VHIO-HUVH, per la seva banda, ha presentat els resultats d’un panel de gens de disseny propi en un grup de famílies amb càncer de mama i ovari hereditaris sense mutació identificada en els gens BRCA.

Només el diagnòstic d’un 25% de les famílies amb càncer de mama/ovari (CM/CO) hereditari s’aconsegueix mitjançant l’anàlisi dels gens BRCA1 i BRCA2, per la qual cosa calen noves eines per arribar al diagnòstic genètic del 75% restant. La resposta pot estar en molts altres gens de susceptibilitat, però la seva anàlisi només es pot abordar mitjançant la seqüenciació de nova generació, que ha estat un dels grans avenços tecnològics en el diagnòstic i la caracterització del càncer dels últims anys.

Un equip multidisciplinari format pel Grup d’Oncogenètica i el Grup d’Alt Risc i Prevenció del Càncer del VHIO-HUVH, pertanyents també a la Universitat Autònoma de Barcelona, està analitzant 200 famílies BRCA1/2 negatives mitjançant un panel de 98 gens associats al càncer de mama/ovari hereditari. Aquest estudi ha permès el diagnòstic molecular d’un grup d’aquestes pacients, cosa que ha influït en el seu maneig mèdic i el dels seus familiars, ampliant els beneficis clínics d’aquest diagnòstic molecular. Els resultats preliminars d’aquests estudis es van presentar al Congrés de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) dijous passat i inclouen l’estudi de 119 pacients a qui s’ha fet l’anàlisi de múltiples gens gràcies als panels diagnòstics que s’estan avaluant en aquest centre amb el suport també del Servei d’Oncologia Mèdica i l’Àrea de Genètica Clínica i Molecular del HUVH.

L’estudi liderat per l’equip VHIO-HUVH, presentat per Irene Esteban, assessora genètica de l’equip, ha permès el diagnòstic genètic addicional d’1 de cada 6 dones, després d’un resultat negatiu de BRCA1 i BRCA2. Entre els gens analitzats cal destacar PTEN, PALB2, RAD51D, PMS2 i BRIP1, entre altres, i la identificació d’ells ha permès modificar les recomanacions de prevenció i detecció precoç en aquestes pacients i els seus familiars. “Aquest diagnòstic addicional és un avenç en el camp de la prevenció del càncer perquè permet obtenir una informació que és útil per a individualitzar les recomanacions de seguiment i prevenció”, explica la Dra. Judith Balmaña, del Grup d’Alt Risc i Prevenció del Càncer del VHIO-HUVH i una de les coordinadores de l’estudi, juntament amb el Dr. Orland Díez. La conclusió d’aquest estudi, segons els seus coordinadors, és que l’anàlisi simultània de panels de gens d’elevada penetrància és una eina amb utilitat clínica per al diagnòstic genètic de pacients amb càncer de mama i càncer d’ovari familiar. Així mateix, “comporta la identificació de variants en gens amb moderada penetrància i variants de significat desconegut, que continuen sent un objectiu de recerca clínica”, conclou el Dr. Orland Díez, del Grup d’Oncogenètica del VHIO. Ja no es pot dir que només hi ha un gen responsable del càncer de mama o un gen del càncer d’ovari, sinó que s’ha de parlar de múltiples de predisposició al càncer de mama o d’ovari.

Per la seva banda, el treball presentat pel grup del Programa de Càncer Hereditari de l’ICO és fruit de la col•laboració amb l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) i el Centre Nacional d’Anàlisis Genòmiques (CNAG). Un dels coordinadors d’aquest estudi a l’ICO, la Dra. Conxi Lázaro, subratlla “la importància de validar aquestes metodologies abans del seu ús rutinari per a diagnòstic”. Els resultats, presentats pel Dr. Joan Brunet en la mateixa sessió de comunicacions orals, indiquen que “l’ús dels panels de gens millora el rendiment per al diagnòstic genètic de càncer hereditari respecte a l’aproximació de les anàlisis tradicionals i permet la identificació de noves mutacions en famílies amb sospita de càncer hereditari que haurien passat desapercebudes amb la metodologia emprada fins ara”. Les anàlisis s’han dut a terme per una banda en un grup de 20 casos amb mutació ja coneguda, amb l’objectiu de validar la nova aproximació tècnica del panel de gens, i en un grup de 14 casos en què no s’havia detectat prèviament cap mutació en els gens més habituals. En aquest segon grup l’aplicació de panels de gens ha permès identificar noves mutacions en el 50% de les famílies. En el treball hi han participat múltiples professionals de diverses disciplines i totes les famílies estudiades pertanyen a alguna de les tres unitats de consell genètic que l’ICO té als seus centres.

Segons els coordinadors de tots dos estudis presentats al congrés de la SEOM, aquests resultats porten a pensar “en la necessitat d’incorporar aquests panels per a l’anàlisi de múltiples gens al diagnòstic del càncer hereditari, ja que creiem que l’estudi genètic ampliat de predisposició al càncer és un avenç amb beneficis exponencials en la prevenció d’aquesta malaltia”, apunten els experts.

###

Per a més informació:

Amanda Wren • Directora de Comunicación, Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) • Tel. +34 695 207 886 awren@vhio.net