VHIO, un any més, té un paper destacat al congrés d’ESMO

21_09_24_Dia-Mundial-Investigacion-Cancer

Dia Mundial de la Investigació en Càncer

  • Investigadors i investigadores de VHIO han estat seleccionats per participar en sessions educacionals, simposis especials o com a moderadors.
  • L’UITM – CaixaResearch referma el seu paper de lideratge en el desenvolupament de nous tractaments, i la Dra. Elena Garralda ha estat protagonista de diferents sessions i presentacions, incloent-hi la discussió de dos nous estudis amb resultats prometedors de conjugats anticòs-fàrmac.
  • La immunoteràpia s’obre camí en el tractament del càncer de pulmó, amb la presentació de diferents estudis, com l’IMpower010 i d’altres, que demostren que el seu ús en aquests tumors pot obtenir per fi resultats positius.
  • El desenvolupament dels conjugats anticòs-fàrmac o ADC ha vingut per revolucionar el tractament del càncer de mama, en què destaquen els resultats de l’estudi DESTINY-Breast03.
  • Els tumors endocrins i els neuroendocrins també han tingut protagonisme al congrés d’ESMO, en què s’han presentat els resultats de diferents assajos, com el COSMIC-311 o el DUNE.
  • Al congrés, a més, s’han presentat els resultats de diferents estudis que han avaluat l’impacte de la pandèmia de covid-19, tant en el tractament dels pacients oncològics i els seus resultats com en el desenvolupament d’assajos clínics.

Barcelona, 24 de setembre del 2021. El càncer ha superat les malalties cardiovasculars com a principal causa de mort als països amb ingressos alts. Els esforços que s’han fet els últims anys han permès avançar molt en la supervivència d’aquesta malaltia, però encara hi ha molts. Per això, la comunitat científica de tot el món dedica bona part dels esforços a la investigació per entendre tots els mecanismes que hi ha darrere del càncer i, així, poder desenvolupar tractaments més eficaços.

El congrés de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO) ha estat una trobada que ha servit per posar sobre la taula els darrers avenços en el camp de l’oncologia, i amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Recerca en Càncer hem volgut fer un resum de la participació dels investigadors i les investigadores del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), dins el Campus Vall d’Hebron, en aquest important congrés.

El paper de VHIO com a centre de referència s’ha fet palès no només per la quantitat d’importants resultats que s’han fet públics durant el congrés, alguns dels quals vaticinen canvis en la pràctica clínica, sinó també perquè diversos dels seus integrants han estat seleccionats tant per impartir sessions educacionals com per dirigir simposis i presentar sessions.

Més enllà dels resultats d’investigació

La medicina personalitzada és ja una realitat en el tractament del càncer. Els avenços en investigació estan permetent entendre millor la complexa heterogeneïtat dels tumors i la necessitat d’un enfocament centrat en les característiques de cada tumor i pacient. En aquest àmbit, VHIO s’ha posicionat com un dels centres de referència i això ha tingut un reflex en el fet que diversos dels seus investigadors i investigadores han estat seleccionats per ESMO per oferir sessions que aprofundeixen en aquest àmbit. És el cas de la Dra. Raquel Pérez-López, cap de Grup de Radiòmica de VHIO, que va impartir una sessió en la qual va abordar la importància de les imatges de precisió en el tractament de càncer de pròstata esquiu i la seva implicació en el desenvolupament de teràpies.

També cal destacar que la Dra. Elena Élez, investigadora del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins de VHIO, va ser seleccionada per impartir una sessió educacional sobre com i quan seleccionar agents dirigits per subgrups petits de pacients de càncer.

La UITM – CaixaResearch es consolida com a referència en el desenvolupament de nous fàrmacs

Els mecanismes subjacents en el desenvolupament i el creixement dels tumors són múltiples i variats. Diferents tipus d’alteracions genètiques, majoritàriament mutacions, fan que algunes cèl·lules tumorals desenvolupen mecanismes que les fan resistents als tractaments, obligant a buscar noves alternatives que ajudin a controlar el creixement de la malaltia. La gran heterogeneïtat de les característiques moleculars d’aquestes cèl·lules tumorals també fa que sigui impossible desenvolupar un únic tractament, i cal personalitzar el tractament de cada pacient concret. Per això, la investigació i el desenvolupament de nous fàrmacs és constant, i la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) – CaixaResearch de VHIO un dels referents en aquest àmbit, i així es va poder veure en el congrés anual d’ESMO.

D’aquesta manera, la Dra. Elena Garralda, directora de la UITM – CaixaResearch i, a més, cap del Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs de VHIO, va ser l’encarregada de dirigir una de les sessions multidisciplinàries que van tenir lloc durant el congrés. En aquesta sessió, es van explicar estratègies reeixides per enfocaments de tractament agnòstics de tumors i millorar l’accés dels pacients a teràpies innovadores. A més, la Dra. Garralda també va ser la moderadora d’una sessió d’orals en què es van presentar dos estudis de dues conjugats anticòs-fàrmac, provats tots dos per primera vegada en éssers humans. Un d’ells, sobre el DS-7300 en tumors sòlids, i l’altre sobre SKB264 en pacients amb tumors sòlids localment avançats o metastàtics. Tots dos van obtenir bons resultats.

També el Dr. Jordi Rodon, investigador associat al Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs de VHIO i, actualment, investigador a l’MD Anderson Center de Texas, als Estats Units, va dirigir un simposi especial sobre noves teràpies basades en proteïnes. En el marc d’aquest simposi, la Dra. Elena Garralda es va encarregar d’explicar les noves i antigues dianes dels anticossos monoclonals.

A més d’aquesta funció dels investigadors i les investigadores de VHIO com a líders d’opinió, durant el congrés també es van presentar resultats d’algunes de les investigacions que s’han dut a terme a la UITM – CaixaResearch. D’aquesta manera destaca, per exemple, un treball[i] de la Dra. María Vieito sobre l’experiència del Grup Espanyol d’Investigació en Neurooncologia (GEINO) sobre el maneig del medul·loblastoma en pacients adults.

Es tracta d’una primera sèrie retrospectiva de l’àmbit espanyol en què s’ha demostrat que, davant l’absència de guies i assajos específics per a pacients adults de medul·loblastoma, els oncòlegs espanyols aborden el tractament d’aquesta malaltia des d’un enfocament multidisciplinari i adaptant de manera personalitzada les guies de tractament que existeixen per a la població pediàtrica, tot i que a vegades no tenen accés a eines que en pediatria tenen un ús més estès, com ara la caracterització del medul·loblastoma en els seus subgrups moleculars.

«És la primera publicació del grup de treball GEINO-AYA, dins de GEINO, del qual la Dra. González i jo som sòcies fundadores. Els objectius d’aquest grup de caràcter multidisciplinari són promoure la recerca clínica i traslacional en els tumors cerebrals típics de la població adolescent i els adults joves, desenvolupar guies de tractament específiques i treballar perquè la societat reconegui les necessitats d’aquests pacients», explica la Dra. María Vieito, que afegeix que els pacients adolescents i joves adults són una població en la qual l’impacte social, emocional i psicològic d’un diagnòstic de càncer és més notable que en la població general, i que tenen la taxa més baixa de participació en assajos clínics, una qüestió que afecta el seu pronòstic. «Un dels objectius del Pla Director de Neurociències de Vall d’Hebron és consolidar-nos com a centre d’excel·lència i referència per a aquesta població», afegeix la Dra. Vieito.

La immunoteràpia s’està consolidant com un dels pilars del tractament del càncer, però encara té limitacions importants, sobretot en el subgrup de tumors considerats freds, en els quals la manca de reconeixement de la malaltia per part del sistema immune contribueix a fer que aquests tractaments no siguin efectius. Per superar aquest obstacle, en l’actualitat s’estan desenvolupant diferents estratègies terapèutiques, basades en la identificació de biomarcadors i en la combinació de diferents tipus d’immunoteràpia. És el cas d’un pòster[ii] que es va presentar al congrés d’ESMO el primer autor del qual és el Dr. Omar Saavedra, de la UITM – CaixaResearch.

D’aquesta manera, es van presentar les dades d’un assaig clínic de fase 2 que combina taminadenant, un inhibidor del receptor d’andenosina A2A, i spartalizumab, un anticòs monoclonal anti-PD1, en què van participar 58 pacients. «La combinació d’immunoteràpia va ser ben tolerada, encara que l’activitat va ser limitada, arribant a aconseguir una resposta parcial i quatre estabilitzacions prolongades. També vam poder confirmar l’efecte immunomodulador de la combinació estudiant firmes genòmiques d’immunitat innata i adaptativa en mostra tumoral i en sang», explica el Dr. Saavedra, que assenyala que aquests resultats també demostren que s’ha de ser més precís a l’hora de seleccionar pacients per a cada tipus de tractament, per tal de poder millorar els resultats que s’han obtingut fins ara.

Avanços en càncer colorectal

El càncer colorectal és el que es diagnostica de manera més freqüent, i és la segona causa de mort per càncer, superat només pel càncer de pulmó. Això fa que bona part dels esforços de recerca se centrin a buscar nous tractaments que ajudin a millorar tant la supervivència com la qualitat de vida dels pacients. A ESMO es van presentar importants resultats en aquest sentit. Així, doncs, la Dra. Élez va ser una de les autores de la nova anàlisi exploratòria de les dades de l’estudi DESTINY-CRC01, que avaluava els resultats de l’ús de trastuzumab-deruxtecan, un conjugat anticòs-fàrmac, en pacients amb càncer colorectal metastàtic que expressa HER2 i que és refractari a teràpies estàndard. En concret es van analitzar els possibles biomarcadors que indiquen l’activitat del fàrmac i que s’ha vist que es correlaciona amb l’expressió o l’amplificació de HER2 inicial, tant en la biòpsia dels teixits del tumor com en la biòpsia líquida, que analitza l’ADN tumoral circulant lliure en plasma.

Altres treballs que també es van presentar en el camp del càncer colorectal van ser el de la Dra. Iosune Baraibar, que explorava el panorama dels pacients de càncer colorectal menys de 50 anys; el del Dr. Francesc Salvà, que avaluava quins pacients es podrien beneficiar dels tractaments d’última línia, o el del Dr. Francisco Javier Ros, sobre els factors de pronòstic dels inhibidors de BRAF en pacients de càncer colorectal metastàtic amb mutació BRAF-V600E.

Podeu obtenir més informació de tots aquests treballs a la nota prèvia publicada en aquest mateix web.

Canvis en la pràctica clínica del càncer de mama

El treball de recerca dels últims anys ha permès desenvolupar un ampli arsenal de tractaments per al càncer de mama. Una de les línies que estan aconseguint més bons resultats és la que combina un anticòs amb un fàrmac de quimioteràpia, el que es coneix com a conjugat anticòs-fàrmac o ADC. Trastuzumab deruxtecan pertany a aquesta classe de tractament, que funciona com una mena de cavall de Troia: l’anticòs s’uneix amb les cèl·lules tumorals i després hi introdueix la quimioteràpia, de manera que els teixits sans es veuen afectats mínimament.

L’assaig de fase III DESTINY-Breast 03 va avaluar l’eficàcia d’aquest nou medicament en pacients amb càncer de mama HER2 + amb metàstasi i que ja havien rebut tractaments amb anterioritat. Els seus resultats han estat tan positius que s’ha convertit en un dels temes principals del congrés d’ESMO, i es van presentar a la sessió presidencial, impartida pel Dr. Javier Cortés, investigador translacional associat de VHIO.

Però no va ser l’únic assaig important amb participació de VHIO. També cal destacar els resultats de l’assaig TULIP, presentats per la Dra. Cristina Saura, cap del Grup de Càncer de Mama de VHIO i cap de la Unitat de Càncer de Mama de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH), que avaluava un altre ADC, el [Vic-] Trastuzumab duocarmacina, en pacients de càncer de mama metastàtic que ja havien rebut altres tractaments amb anterioritat. Un altre assaig clínic important amb participació de VHIO ha estat el POSEIDON, la investigadora principal del qual és la Dra. Mafalda Oliveira, del Servei d’Oncologia Mèdica de l’HUVH i investigadora clínica del Grup de Càncer de Mama de VHIO, dirigit per la Dra. Cristina Saura, que es va centrar en pacients amb càncer de mama del subgrup receptor hormonal + i HER2 negatiu al qual s’administra una combinació de tractament hormonal i un inhibidor de PI3K: tamoxifèn més taselib.

Si voleu ampliar la informació d’aquests estudis, podeu llegir la nota publicada amb anterioritat en aquest web.

La immunoteràpia s’obre camí en el càncer de pulmó

Els últims anys, s’estan produint grans avenços en l’ús de la immunoteràpia per tractar el càncer. En alguns tumors, aquest enfocament ja ha donat grans resultats, però en algunes neoplàsies no acabaven d’aconseguir resultats, com el cas del càncer de pulmó. VHIO va presentar al congrés d’ESMO els resultats de diferents estudis que avancen en aquesta línia.

És el cas de l’estudi IMpower010, la investigadora principal del qual ha estat la Dra. Enriqueta Felip, cap del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll de VHIO, i cap de la Unitat de Càncer Toràcic i de Cap i Coll del Servei d’Oncologia de l’HUVH, que ha aconseguit demostrar que l’ús d’un d’aquests fàrmacs, l’atezolizumab –un anticòs monoclonal–, millora la supervivència lliure de malaltia en pacients de càncer de pulmó ressecat en estadi II-IIIA, PD-L1 positiu després de la cirurgia i quimioteràpia adjuvant. La Dra. Enriqueta Felip també va participar com a autora en un altre treball, basat en les dades de l’assaig DESTINY-Lung01, en què es va avaluar l’ús d’un ADC, trastuzumab-deruxtecan, en pacients de càncer de pulmó de cèl·lules no petites amb mutació d’HER2.

Per la seva banda, el Dr. Álex Martínez, metge oncòleg del grup que dirigeix la Dra. Enriqueta Felip, va presentar els resultats de l’assaig COAST, que compara l’ús de durvalumab, un anticòs monoclonal, en monoteràpia o en combinació amb agents nous com a tractament de consolidació en pacients amb càncer de pulmó no microcític en estadis III localment avançats, irresecables després d’haver completat quimio-radioteràpia amb intenció radical.

Per a una informació més completa, podeu accedir a la nota publicada en aquest web.

Novetats en tumors endocrins i neuroendocrins

Els tumors més habituals, com ara els de pulmó, pròstata o mama, centren una bona part dels esforços de la comunitat investigadora, i permeten desenvolupar un ampli arsenal per enfrontar aquest tipus de neoplàsies. Tot i això, altres càncers menys habituals a vegades es poden veure orfes de tractament, la qual cosa empitjora el seu pronòstic de manera significativa. Afortunadament, els últims anys també s’ha posat el focus en aquest altre tipus de tumors i comencen a sorgir noves alternatives. A ESMO s’han presentat els resultats de diferents estudis que suposen grans avenços en aquest sentit, i en els quals VHIO ha tingut un paper destacat.

Així, per exemple, el Dr. Jaume Capdevila, responsable de la Unitat de Tumors Neuroendocrins de l’HUVH i investigador del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins de VHIO, va presentar les últimes dades de l’assaig de fase III COSMIC-311, que ha servit per demostrar l’activitat de cabozantinib, un fàrmac inhibit multiquinasa, en pacients amb càncer de tiroide diferenciat refractari al radioiode. Per la seva banda, el Dr. Jorge Hernando, metge oncòleg del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins de VHIO, va presentar les dades de l’estudi DUNE, en què es va avaluar la resposta a una combinació de durvalumab, un anticòs monoclonal anti-PD-L1, i tremelimumab, un altre anticòs monoclonal que podria impedir l’acció de la proteïna CTLA-4, en pacients amb tumors neuroendocrins de diferents orígens. Altres estudis presentats i en els quals VHIO va tenir un paper són el NICE-NEC, per comprovar la combinació de nivolumab juntament amb quimioteràpia en neoplàsies neuroendocrines localment avançades o metastàsiques irresecables, i l’estudi AXINET, que va comprovar si l’addició d’axitinib, un potent i selectiu inhibidor de VEGFR-1, 2, 3 a octeotride, podia millorar els resultats de pacients amb tumors neuroendocrins avançats extrapancreàtics.

Si us interessa obtenir més informació d’aquests estudis, podeu consultar la nota prèvia publicada en aquest web.

Càncer i covid-19

La irrupció de la covid-19, a començaments del 2020, va suposar un gran impacte a tots els nivells, i ha acaparat un gran protagonisme que encara manté en l’actualitat. Però, fins a quin punt la pandèmia ha afectat l’oncologia? Per poder respondre aquesta pregunta, s’han dut a terme diferents estudis, i en aquesta edició d’ESMO s’han dedicat diverses seves sessions a tractar aquesta qüestió. VHIO ha participat en alguns d’aquests treballs i també va presentar dades pròpies.

És el cas de l’estudi OnCovid, que fins ara ha examinat més de 2.700 pacients afectats de covid-19 i càncer, dirigit pel Dr. David J. Pinato, de l’Imperial College London, del Regne Unit, i en el qual han pres part 35 centres europeus, entre ells VHIO. Amb les dades d’aquest gran estudi, s’han dut a terme diverses anàlisis. Una d’elles, amb participació del Dr. Juan Aguilar, internista especialista en malalties infeccioses del Servei d’Oncologia Mèdica de l’HUVH, i del Dr. Josep Tabernero, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’HUVH, va comparar els resultats dels pacients oncològics infectats de covid-19 en la primera i la segona onada. També va destacar un altre treball, en el qual es va posar de manifest que fins al 15% d’aquests pacients tenen seqüeles de covid-19 que influeixen de manera negativa en la supervivència i la progressió de la malaltia oncològica. Per la seva banda, la Dra. Sílvia Pérez-Pujol, responsable de la Unitat de Start-Up de VHIO, i la Dra. Julia Lostes, oncòloga de la UITM – CaixaResearch, van presentar un treball on s’avaluava com la pandèmia va afectar els assajos de fase I de VHIO.

Si voleu més informació d’aquest estudis, podeu accedir a la nota publicada anteriorment en aquest mateix web.

Referències:

[i] M. Vieito Villar, R. Luque Caro, M.C. Martín Soberón, A. Herrero Ibañez, R. Gironés Sarrió, N. Luque Caro, M. Alonso García, T. Quintanar Verdúguez, S. del Barco Berrón, I. Moya Horno, M.T. Tuñón Cabeza, O. Gallego, R. de las Peñas, M.Á. Vaz Salgado, I. Ceballos Lenza, A.J. Cunquero-Tomás, S. Peralta Muñoz, M. Gutiérrez Toribio, J. Díaz Santos. 344MO – Experience of GEINO (Spanish cooperative group for research in neuro-oncology) oncologists in the management of adult medulloblastoma. Annals of Oncology (2021) 32 (suppl_5): S516-S529. 10.1016/annonc/annonc674

[ii] O. Saavedra Santa Gadea, R. Greil, M.J.A. de Jonge, D. Tan, G. Jerusalem, S. Damian, P. Grell, Z.A. Wainberg, J. Wolf, M. Joerger, M.S. Carlino, S. Kasper, T.A. Yap, J. Otero, X. Yang, V. Nesbitt, J. Kim, L. Ho Lee, S. Choudhury, T.A. Leal. 436P – Phase (Ph) II study of taminadenant (NIR178) + spartalizumab (PDR001) in patients (pts) with microsatellite stable (MSS) colorectal cancer (CRC). Annals of Oncology (2021) 32 (suppl_5): S530-S582. 10.1016/annonc/annonc698

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.