El projecte TuMiCC, que investiga el microambient tumoral en càncer de còlon, arriba al 16è mes amb el reclutament de pacients i avenços en la caracterització molecular dels tumors i del seu entorn

22_03_31_Tumicc
  • Aquest projecte, coordinat per INCLIVA, amb la participació del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d’Hebron, i l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar), amb el finançament de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, té com a finalitat comprendre els mecanismes que tenen les cèl·lules tumorals per fer-se resistents a la teràpia, per tal de poder evitar recaigudes i augmentar la supervivència.
  • Encara que el pronòstic dels pacients amb CCR ha millorat en les darreres dècades, un 40% recauen malgrat que hagin rebut un tractament inicial òptim basat en cirurgia i quimioteràpia, en els casos d’alt risc.

Barcelona, 31 de març de 2022. El projecte ‘Tumour microenvironement-derived factors in localized colon cancer: clinical impact and therapeutic implications’ (TuMiCC), dirigit a demostrar el valor del microambient tumoral en la predicció de recaigudes en pacients amb càncer de còlon localitzat tractats amb tractament adjuvant, acaba d’arribar al setzè més de desenvolupament amb el reclutament de pacients i avenços interessants en la caracterització molecular d’aquest tipus de tumors i el seu entorn.

El projecte, coordinat pel Dr. Andrés Cervantes ‒director general i científic de l’Institut de Recerca Sanitària INCLIVA, on coordina el Grup de Recerca de Desenvolupaments Diagnòstics i Terapèutics Innovadors en Tumors Sòlids (INDEST) i cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic de València‒ i finançat per l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), té com a objectiu comprendre els mecanismes de les cèl·lules tumorals per fer-se resistents a la teràpia, de manera que es pugui racionalitzar l’ús de la quimioteràpia i desenvolupar noves estratègies que guiïn el tractament del pacient amb càncer colorectal (CCR) i evitar les recaigudes.

En la recerca hi participen, a més d’INCLIVA, els grups del Dr. Héctor García Palmer i la Dra. Elena Élez, del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d’Hebron, i de la Dra. Clara Montagut i del Dr. Alexandre Calon, de l´Institut d´Investigacions Mèdiques de l´Hospital del Mar (IMIM-Hospital del Mar), de Barcelona. TuMiCC és un projecte multidisciplinari que compta amb la col·laboració d’investigadors com Joan Gibert (IMIM), Jordi Badia (IMIM), Noelia Tarazona (INCLIVA), Carolina Martínez-Ciarpaglini (INCLIVA), Mar Iglesias (IMIM) i Jorge Pisionero (Universitat d’Oviedo), entre d’altres.

El càncer colorectal (CCR) ‒que és la segona causa de mort per càncer a escala mundial‒ avui continua essent un problema de salut pública important, amb més d’un milió de persones diagnosticades cada any a tot el món. El pronòstic dels pacients amb CCR ha millorat durant les darreres dècades, amb una supervivència al cap de 5 anys que gairebé ha arribat al 65% als països desenvolupats. Tot i això, fins a un 40% dels pacients recauen malgrat que rebin un tractament inicial òptim basat en cirurgia, seguit de tractament quimioteràpic en els casos d’alt risc.

Actualment, l’estadificació patològica continua essent el factor de pronòstic més important i és el que guia les decisions terapèutiques, però no permet predir ni la resposta terapèutica ni el resultat final en els pacients que han rebut tractament. Aquest és un problema important, especialment per als pacients en estadi II amb factors de risc addicionals i en estadi III, en què la cirurgia seguida de tractament quimioteràpic adjuvant és el tractament recomanat.

El tractament habitual del càncer colorectal localitzat continua essent la cirurgia, seguida o no de quimioteràpia, depenent de les característiques patològiques del tumor. Però no se sap quins pacients estan curats i quins pacients no ho estan després de la cirurgia amb intenció curativa, cosa que fa que alguns acabin essent sobretractats o infratractats perquè no es disposa de biomarcadors potencials que ajudin a estratificar millor els que tenen un risc de recaiguda alt, que són els que es poden beneficiar de rebre un tractament quimioteràpic després de la cirurgia. Així mateix, se sap que el microambient tumoral té un paper en la recaiguda d’aquests pacients.

Segons explica el Dr. Cervantes, «en el càncer, no només hi juguen un paper les cèl·lules tumorals» sinó que «també hi ha altres cèl·lules, com fibroblasts, cèl·lules del sistema immunitari i cèl·lules endotelials, aparentment normals, que intervenen directament en el desenvolupament i l’evolució del tumor». En aquest sentit, afegeix que «atesa la important taxa de recaiguda que encara presenten els pacients amb CCR localitzat, fan falta nous biomarcadors de pronòstic i predictius de resposta per estratificar millor els pacients, identificant mecanismes de resistència a la teràpia estàndard i noves dianes terapèutiques. El projecte TuMiCC es desenvolupa per abordar aquestes necessitats i estem convençuts que la consecució dels objectius tindrà un impacte en la pràctica clínica que es reflectirà en una aproximació més personalitzada i un augment de la supervivència dels nostres pacients».

El projecte es troba en el segon any d’evolució d’un total de cinc i els objectius plantejats per a aquest període han estat assolits malgrat les dificultats de la pandèmia. Es preveu que les primeres dades comencin a presentar-se el tercer any del projecte, atès que la primera fase ha consistit a reclutar pacients, generar models preclínics i desenvolupar algorismes de predicció de recaiguda.

Des de la posada en marxa, s’han reclutat 111 pacients per incloure a l’estudi, s’han reunit 332 imatges de tumors corresponents a pacients tractats anteriorment, per provar diferents models de predicció de recaiguda basats en la intel·ligència artificial, s’ha avançat en la caracterització molecular dels tumors i el seu entorn, i s’han establert 18 models animals ‒7 d’addicionals en creixement‒ i 33 cultius cel·lulars a partir de mostres tumorals. Els passos següents s’orientaran a identificar marcadors que permetin predir una resistència al tractament i una recaiguda, i cap als assajos de noves solucions terapèutiques en els models preclínics establerts.

TuMiCC compta amb tècniques que són a l’avantguarda de la recerca en càncer. Es faran servir eines prometedores com la biòpsia líquida i plataformes d’alt rendiment com la seqüenciació massiva de nova generació, i es desenvoluparan models preclínics que permetran validar els biomarcadors identificats i provar nous fàrmacs.

El projecte compta amb el suport del Biobanc, de la Unitat de Medicina de Precisió i d’equipament adquirit amb fons FEDER des d’INCLIVA.

El 2020 el projecte TuMiCC va obtenir un dels Ajuts per a Grups Coordinats de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, l’objectiu del qual és «promoure la recerca col·laborativa a través de grups de recerca multidisciplinaris que responguin a una necessitat clínica existent», per una quantitat de 992.665 euros i una durada de cinc anys.