VHIO destaca la importància de la recerca per millorar el diagnòstic i el pronòstic dels pacients amb càncer de còlon i recte

22_03_31_Task-Force-VHIO
  • Gràcies als avenços en la investigació del càncer de còlon i recte i a la millora en els programes de cribratge s’ha aconseguit millorar substancialment la supervivència en aquesta malaltia des dels anys 70, i s’ha passat del 50% al 65% actual.
  • Actualment al VHIO hi ha en marxa 31 projectes en què han participat 244 pacients en assajos clínics i s’han publicat més de 100 articles en revistes científiques.
  • La recerca del càncer colorectal metastàtic amb mutació BRAF V600E, l’estudi de l’ADN tumoral circulant lliure com a valor de pronòstic i predictiu de la malaltia, la relació amb la microbiota o la caracterització del càncer en persones de menys de 50 anys són algunes de les principals línies de recerca que s’estan seguint al VHIO.
  • VHIO és pioner en la creació de task forces, grups de treball multidisciplinaris formats per professionals implicats en el tractament i la recerca dels diferents tipus de tumors que, com en el cas del càncer de còlon, treballen per millorar les teràpies existents i la qualitat de vida dels pacients.

Barcelona, ​​31 de març de 2022– El càncer més freqüent tant en homes com en dones és el càncer de còlon i recte, que afecta sobretot els majors de 50 anys. Segons dades de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) a Espanya es diagnosticaran 43.370 nous casos de càncer de còlon i recte, seguit en nombre de casos pel de mama (34.750 casos), el de pulmó (30.948 casos) i el de pròstata (30.884 casos). Aquest tipus de càncer sol desenvolupar-se a partir de lesions petites de l’interior de l’intestí o pòlips, que acaben transformant-se en un tumor. Encara que presenta una mortalitat elevada, si es detecta a temps té moltes probabilitats de curació. Per intentar conscienciar sobre la necessitat del diagnòstic precoç i explicar hàbits que poden ajudar a prevenir-lo, a més de recalcar els avenços realitzats en el seu tractament, cada 31 de març se celebra el Dia Mundial del Càncer de Còlon ​​i Recte.

La importància de la recerca en el càncer de còlon

La supervivència a cinc anys per càncer de còlon als anys 70 se situava al voltant del 50%. Actualment aquesta xifra gairebé arriba al 65%, un guany de supervivència de gairebé un 1% cada dos anys. Això ha estat possible entre altres coses per la millora en els programes de cribratge que permeten detectar la malaltia en estadis més inicials, cosa que en millora significativament el pronòstic, però també pels avenços en la recerca que han permès desenvolupar nous tractaments i avançar en l’aplicació de la medicina de precisió, que optimitza els resultats en els pacients de càncer de còlon.

En aquest sentit, el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d’Hebron, s’ha destacat com un centre pioner en la recerca del càncer de còlon. Actualment té en marxa 31 projectes i l’any 2021 un total de 244 pacients van participar en assaigs clínics. Tot això també s’ha traduït en una àmplia literatura científica, amb més de 100 publicacions a diferents revistes. «Al VHIO apostem per la investigació i entenem que és la millor eina que tenim per aconseguir continuar millorant els resultats dels pacients amb càncer de còlon. Poder compaginar la nostra tasca de recerca amb la pràctica assistencial ens permet, a més, establir un model translacional que pretén accelerar l’arribada dels descobriments del laboratori a la pràctica clínica, però també recollir les necessitats del dia a dia dels metges oncòlegs per trobar-los solució», destaca el Dr. Josep Tabernero, director del VHIO.

Línies de recerca al VHIO

Al VHIO hi ha diferents línies de recerca al voltant del càncer de còlon, que volen abordar la malaltia des de diverses perspectives. Entre aquestes línies actualment en destaquen quatre. Així, s’està treballant en l’estudi de l’evolució clonal i els mecanismes de resistència adquirida a diferents combinacions de fàrmacs en pacients amb càncer colorectal metastàtic amb mutació BRAF V600E. «Cada vegada entenem més la gran heterogeneïtat que hi ha al càncer colorectal i s’està treballant per desenvolupar noves teràpies per a pacients amb unes característiques moleculars concretes. La mutació BRAF V600E n’és una, en què s’ha vist que l’addició de teràpia dirigida pot millorar els resultats del tractament amb quimioteràpia», apunta la Dra. Elena Élez, investigadora del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO i oncòloga de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. La recerca en aquesta línia compta amb el suport de l’Institut de Salut Carles III (ISCIII), el Grup de Tractament de Tumors Digestius (TTD), Mutual Mèdica, Novartis, la Fundació FERO i la Fundació CRIS contra el Càncer. També ha rebut diferents donatius per part de Pau Donés i el seu grup Jarabe de Palo.

I encara que és important desenvolupar nous tractaments, no ho és menys disposar d’eines que ajudin a avaluar com es comporta el tumor per poder fonamentar la presa de decisions en la pràctica clínica. Per això, al VHIO també s’està duent a terme un estudi sobre el valor de pronòstic i predictiu de l’ADN tumoral circulant lliure i la seva correlació amb la vascularització tumoral, així com el seu valor per predir-hi canvis precoços mitjançant l’ús de la biòpsia líquida i la ressonància magnètica nuclear, dues tècniques no invasives. «Gràcies a aquestes eines serà més fàcil decidir en quin moment s’han de canviar els tractaments, quan es generen resistències o no hi ha resposta, i fer-ho d’una manera senzilla per al pacient, minimitzant les molèsties i els riscos», afegeix el Dr. Josep Tabernero, director del VHIO. Aquesta línia de recerca compta amb el suport de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), La Marató de TV3 i l’ISCIII.

En els darrers anys també ha rebut un impuls important tota la recerca relacionada amb la microbiota, el conjunt de microorganismes que es localitzen de manera normal a diferents llocs del cos, i el càncer de còlon no és una excepció a aquesta tendència. Per això, al VHIO hi ha una línia destinada a desxifrar el paper de la microbiota en el càncer colorectal. «Per això estem treballant per intentar identificar la composició d’aquesta microbiota i com afecta en el desenvolupament del càncer colorectal, per transferir aquest coneixement en un diagnòstic millor i un tractament millor d’aquesta malaltia», continua explicant la Dra. Élez. El Cancer Research UK (CRUK), La Marató de TV3, la Fundació Mutua Madrileña i l’ISCIII són algunes de les institucions que donen suport a aquesta recerca.

Finalment, però no menys important, també hi ha una línia de recerca centrada en la població jove menor de 50 anys amb càncer colorectal. Des dels anys 90, la taxa d’aquesta mena de càncer ha augmentat més del doble. Aquest augment ràpid és desconcertant i els experts no saben què està causant aquest increment en els adults joves. Per aquest motiu, una de les línies del VHIO se centra en la caracterització molecular i la identificació de noves dianes terapèutiques en pacients menors de 50 anys. «Encara que els programes de detecció primerenca del càncer colorectal han demostrat la seva capacitat per millorar la supervivència, els adults de menys de 50 anys encara no hi estan inclosos. A això s’hi suma la dificultat que aquest tipus de càncer no està ben caracteritzat. Per això la nostra feina en aquesta línia és important per cobrir unes necessitats que actualment no estan satisfetes», comenta la Dra. Élez. Per a aquesta línia de recerca, VHIO compta amb el suport de la Fundació FERO i Producciones el Barrio.

Totes aquestes línies de recerca i els avenços que es van produint es comenten regularment a la task force de colon, un grup de treball multidisciplinari on professionals experts en el tractament i la recerca en càncer de còlon treballen coordinadament per poder traslladar les troballes del laboratori a la clínica amb l’objectiu de millorar les teràpies existents i, per tant, la qualitat de vida dels pacients.

La recerca en càncer de còlon s’engloba dins l’activitat del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO, que lidera la Dra. Teresa Macarulla. Aquest grup té un paper essencial en el desenvolupament de teràpies moleculars contra les neoplàsies gastrointestinals. «Fem contribucions importants per avançar en el coneixement dels factors de pronòstic i predictius de la resposta i potenciar la medicina de precisió en oncologia. El nostre grup és pioner en la recerca transformadora d’excel·lència i lidera assajos clínics en fase inicial destinats a potenciar noves teràpies contra el càncer, ja sigui com a monoteràpia o en combinació amb altres tractaments, a més d’estudis translacionals per a l’anàlisi de biomarcadors», comenta la Dra. Macarulla.

Un comitè multidisciplinari per avaluar cada pacient

El Comitè Multidisciplinari de Tumors de Còlon ​​i Recte de la Vall d’Hebron avalua la situació clínica de cada pacient de manera individualitzada i en fa un abordatge integral. Està format per professionals de Cirurgia de Còlon ​​i Recte, Cirurgia Hepatobiliopancreàtica, Cirurgia Toràcica, Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Radiologia, Anatomia Patològica, Endoscòpia Digestiva, Infermeria, Gastroenterologia, Endocrinologia i Nutrició i Cura. Des que es va crear el 1998 ha avaluat més de 9.000 pacients, amb una mitjana de 375 pacients cada any. El comitè compta amb la participació activa dels residents de totes les especialitats implicades.

«Abordar els pacients des de la multidisciplinarietat del comitè s’ha mostrat beneficiós en el pronòstic i el tractament dels pacients amb càncer de còlon o recte. També hem incorporat la medicina de precisió de cara a oferir la millor solució possible a cadascú», exposa la Dra. Elena Élez, que també és coordinadora del Comitè Multidisciplinari de Tumors de Còlon ​​i Recte, juntament amb el Dr. Eloy Espín.

«Els membres del Comitè de Tumors de Càncer de Còlon ​​i Recte ens reunim setmanalment i avaluem cas per cas cada pacient, amb tota la informació necessària per a la presa de decisions, amb imatges diagnòstiques, anatomia patològica, informació molecular del tumor i informes d’interconsultes», exposa el Dr. Eloy Espín, que a més és cap de la Unitat de Cirurgia de Còlon ​​i Recte del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i investigador principal del Grup de Recerca en Cirurgia General del Vall d’ Hebron Institut de Recerca (VHIR). «Tots els pacients es comenten de manera totalment multidisciplinària, d’acord amb els últims protocols i avenços en el tractament de la malaltia, i tenint cura del pacient des de tots els vessants, des del diagnòstic, la preparació per al tractament o la rehabilitació multimodal , fins i tot els tractaments i efectes a curt i llarg termini, com els aspectes funcionals, i tot amb les últimes novetats, com ara la robòtica, i el màxim professionalisme i humanisme», afegeix.

El Comitè de Tumors de Càncer de Còlon ​​i Recte pren decisions sobre el diagnòstic i el tractament dels pacients, inclosa la necessitat de cures d’infermeria i pal·liatius. «El gestor de casos, Juan Manuel Castaño, rep el pacient abans que el visitin a l’hospital amb la prova de detecció de sang oculta en femta i jo m’ocupo de fer-ne el seguiment un cop entra a formar part del circuit de Vall d’ Hebron», exposa Ariadna García, infermera de recerca de càncer de còlon de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i del Grup de Recerca Oncològica Translacional del VHIO. El comitè també discuteix els pacients candidats a participar en assajos clínics i revisa els resultats del tractament i la qualitat dels procediments.

La importància de la prevenció

El 2019 va culminar la implantació del Programa de cribratge de càncer de còlon i recte a Catalunya del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, crucial en la detecció precoç d’una malaltia que es pot desenvolupar durant mesos sense produir molèsties i, sovint, quan apareixen, el càncer ja està molt avançat. A través del programa s’ofereix a tots els homes i dones de 50 a 69 anys la possibilitat de fer un test immunològic per detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista. En cas que la prova sigui positiva es procedeix a realitzar una colonoscòpia per descartar qualsevol lesió al còlon o recte.

Detectar el càncer de còlon en etapes molt precoces, quan no hi ha símptomes i els tractaments són més efectius, és crucial per millorar el pronòstic de la malaltia. La detecció precoç mitjançant aquesta prova augmenta les possibilitats de curació i pot disminuir la mortalitat per a aquest tumor un 16% o més en els participants del programa, segons destaquen diversos estudis.