La investigadora Queralt Serra és premiada a la Conferència Anual de la Fundació Colangiocarcinoma pel seu treball amb models de colangiocarcinoma metastàtic

22_03_31_Queralt-Serra

Barcelona, ​​1 d’abril del 2022. En el marc de la celebració de la Conferència Anual de la Fundació Colangiocarcinoma s’han lliurat per segon any uns premis que volen reconèixer els treballs que han suposat una contribució significativa a la recerca d’aquest càncer rar. Queralt Serra, investigadora del Grup de Dinàmica de la Cromatina en Càncer, anteriorment dirigit per la Dra. Sandra Peiró i coordinat actualment pel Dr. Tian Tian sota la supervisió de la Dra. Teresa Macarulla, ha rebut un dels tres guardons d’aquesta edició.

En concret, Queralt Serra ha rebut el Premi Especial de Col·laboració pel seu treball sobre models de xenoempelts derivats de pacients o PDX –en els quals s’extreu una mostra del tumor del pacient i s’implanta en un model animal– i tumoroides –models derivats dels anteriors PDX que es generen al laboratori i que reflecteixen amb precisió com es comporta el tumor en el pacient– de colangiocarcinoma metastàtic. «Aquests models poden ser utilitzats en assajos per fer estudis sobre el comportament del tumor i també per provar fàrmacs, per la qual cosa resulten una eina molt important sobretot a les primeres fases de desenvolupament de nous tractaments», explica Queralt Serra.

Sovint els colangiocarcinomes es diagnostiquen en estadis metastàtics avançats, amb opcions terapèutiques limitades. No obstant això, els models disponibles per estudiar aquesta malaltia es basen principalment en tumors primaris. «Per aquest motiu, hem generat i caracteritzat una col·lecció única de PDX de pacients amb metàstasis avançades. Els models generats recapitulen àmpliament les característiques histopatològiques i moleculars del tumor original del pacient», afegeix Queralt Serra, que també ha volgut destacar la gran contribució dels pacients a la generació d’aquest nou model, altament implicats a aportar-hi el seu gra de sorra autoritzant l’ús de les seves biòpsies.

En el seu treball també s’ha establert un protocol per al cultiu ex vivo de tumoroides fent servir cèl·lules tumorals derivades dels PDX, que ha permès exàmens de fàrmacs ràpids i econòmics, els resultats dels quals han estat consistents amb la resposta trobada en els PDX in vivo. «És important destacar que, utilitzant aquests models derivats de pacients, hem descobert que els PDX de colangiocarcinoma amb mutació IDH no responien als inhibidors de PARP, al contrari del que s’havia proposat per a altres càncers amb aquesta mutació. D’acord amb aquests resultats, l’assaig RAD51 també ha suggerit una reparació de recombinació homòloga funcional tant en els PDX de colangiocarcinoma amb mutació IDH com en els pacients», explica Queralt Serra per acabar.

A més del premi concedit a Queralt Serra, també han estat guardonats el Dr. Edward Jarman, de la Universitat d’Edimburg al Regne Unit, i el Dr. Niranjan Awasthi de l’Escola de Medicina de la Universitat d’Indiana dels Estats Units. Els tres treballs premiats han estat seleccionats entre els quaranta que es van presentar a la Conferència i que van ser revisats per un comitè presidit pel Dr. Jesper Andersen, de la Universitat de Copenhaguen, Dinamarca, i la Dra. Lipika Goyal, del Centre per al Càncer de l’Hospital General de Massachusetts, dels Estats Units.

Recerca sobre un tumor rar

El colangiocarcinoma és un tumor molt poc freqüent que afecta els conductes que porten la bilis des del fetge fins a l’intestí prim. Tot i això és la segona neoplàsia maligna hepatobiliar i representa entre el 10 i el 20% dels càncers hepàtics primaris. Actualment encara és un tipus de càncer incurable, amb una taxa de supervivència general al cap de cinc anys de menys del 10%, i amb una incidència que augmenta a tot el món.

Amb l’objectiu de donar suport als pacients i afavorir la recerca de tractaments per a aquesta malaltia es va crear la Fundació Colangiocarcinoma, entre les activitats de la qual hi ha una conferència anual que aquest any va tenir lloc tant virtualment com presencialment a Salt Lake City, als Estats Units.

Aquesta conferència és un dels esdeveniments principals per a la presentació de recerques d’avantguarda, teràpies innovadores i educació del pacient en el camp del colangiocarcinoma. A l’edició del 2021 hi van participar més de 1.600 persones, entre les quals hi havia 800 pacients i cuidadors, 300 metges i investigadors i 400 representants de la indústria i patrocinadors.