El Dr. Tian Tian i el Dr. José Antonio Seoane són dos dels premiats a les XXII Beques FERO pels seus projectes sobre epigenètica

22_05_17_XXII_Becas-FERO_01
  • El projecte seleccionat del Dr. Tian Tian pretén desenvolupar la biòpsia líquida per desxifrar les característiques epigenètiques ocultes al plasma de pacients amb colangiocarcinoma.
  • Per la seva banda, el projecte del Dr. José Antonio Seoane aprofundirà en com les diferències epigenètiques estan associades amb l’heterogeneïtat del càncer de mama resistent al tractament hormonal.
  • Les Beques FERO doten cada investigador amb 80.000 euros per dur a terme el seu projecte de recerca translacional en el transcurs de dos anys.

Barcelona, ​​16 de maig de 2022– Un any més, la Fundació FERO ha lliurat les seves beques, amb les quals vol promoure el desenvolupament de la recerca oncològica translacional. L’acte va tenir lloc durant un sopar benèfic al Museu Nacional d’Art Contemporani (MNAC) de Barcelona i en aquesta edició s’han distribuït 540.000 euros. A més es va lliurar per primera vegada la I Beca Dr. Baselga, amb la qual es vol homenatjar aquest gran investigador del càncer i impulsor tant del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d’Hebron, com de la mateixa Fundació FERO. El Dr. Baselga va morir el 2021.

Entre els quatre investigadors seleccionats per a les beques FERO, que amb aquesta arriben a l’edició número vint-i-dos, n’hi ha dos que formen part del VHIO: el Dr. Tian Tian, ​del Grup de Investigació Traslacional del Càncer Gastrointestinal No Colorrectal que dirigeix la Dra. Teresa Macarulla, i el Dr. José Antonio Seoane, cap del Grup de Biologia Computacional del Càncer. Els seus projectes se centraran a desxifrar les característiques epigenètiques del colangiocarcinoma i del càncer de mama resistent al tractament hormonal respectivament.

Juntament amb ells, les beques FERO també han seleccionat la Dra. María Casanova-Acebes, investigadora del Grup d’Immunitat del Càncer al Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO). El seu projecte s’orientarà a entendre els mecanismes de resistència a la immunoteràpia. Tots tres rebran cadascun un total de 80.000 euros per dur a terme el seu projecte en el transcurs de dos anys.

Per altra banda, el guanyador de la I Beca Baselga és el Dr. Ignacio Melero, codirector del Departament d’Immunologia i Immunoteràpia de la Clínica Universitat de Navarra (CUN) i investigador del CIMA. El projecte del Dr. Melero aprofundirà en el coneixement del crosspriming, un mecanisme important d’activació de les cèl·lules immunes davant del càncer. Per desenvolupar el seu projecte el Dr. Melero disposarà de 300.000 euros.

Ús de la biòpsia líquida en el colangiocarcinoma

El Dr. Tian Tian ha obtingut la XXII Beca FERO patrocinada per la Fundació Ramón Areces, per un projecte amb el qual es vol desxifrar les característiques epigenètiques ocultes al plasma de pacients de colangiocarcinoma, el segon tumor hepatobiliar més comú, que actualment és incurable.

Una de les raons principals associades amb els mals pronòstics de colangiocarnoma és la manca de biomarcadors predictius i de resposta efectiva a la teràpia. La identificació de biomarcadors de diagnòstic i pronòstic generalment requereix procediments de biòpsia tradicionals, que són invasius i difícils de repetir durant el tractament. La biòpsia líquida, centrada en la detecció a partir de mostres de fluids, representa una manera de superar aquests problemes.

«Nosaltres proposem utilitzar aquesta biòpsia líquida per caracteritzar epigenèticament els colangiocarcinomes. Així esperem comprendre si aquesta tècnica es pot fer servir per informar de programes d’expressió gènica específics de colangiocarcinoma i també si ens permet, després de la resecció quirúrgica curativa, detectar rastres mínims de la malaltia. Un altre objectiu serà explorar si és possible monitoritzar la resposta als tractaments i identificar mecanismes de resistència», comenta el Dr. Tian Tian.

Perfils epigenètics per predir la recaiguda després del tractament hormonal

El IV Projecte FERO-ghd en Càncer de Mama, patrocinat per ghd, s’ha atorgat al Dr. José Antonio Seoane. El propòsit d’aquest projecte és caracteritzar el perfil epigenètic dels tumors de mama tractats hormonalment, tant abans com després del tractament. El resultat d’aquest projecte permetrà comprendre millor el mecanisme de resistència a la teràpia hormonal en una població important de pacients amb càncer de mama.

El càncer de mama és el més diagnosticat en les dones i és, a més, la principal causa de mort per càncer entre elles. Entre el 70 i el 80% dels tumors són receptors hormonals positius i en les darreres dècades n’ha millorat molt el pronòstic, principalment a causa de l’eficàcia dels tractaments amb receptors hormonals.

Tot i això, un percentatge important d’aquestes pacients que hi han respost inicialment recauen al cap d’uns quants anys. No se sap ben per què ni quin és el mecanisme molecular involucrat en aquestes metàstasis tardanes. Diverses investigacions apunten a un mecanisme epigenètic que podria estar-hi involucrat. «La nostra hipòtesi és que hi ha algun perfil epigenètic previ al tractament que pot determinar el perfil posterior al tractament resistent davant de l’inactiu, i que es podria fer servir per determinar la probabilitat de recaiguda. Si som capaços de descobrir aquesta firma epigenètica, podríem fer-la servir per monitoritzar les pacients mitjançant una biòpsia líquida abans que les metàstasis siguin clínicament detectables», comenta el Dr. José Antonio Seoane.

Homenatge al Dr. Josep Baselga

Aquesta serà la primera vegada que se celebra una gala benèfica després de la mort del Dr. Josep Baselga. Per això des de la Fundació FERO s’ha volgut fer un sentit homenatge a la seva memòria. Així, a més de crear la Beca Dr. Baselga, en aquesta ocasió el lliurament ha anat a càrrec de la seva vídua, Sílvia Garriga, i una de les seves filles, Clara Baselga. També ha anat acompanyada d’un trofeu, obra de l’artista barceloní Jaume Plensa.

La figura del Dr. Josep Baselga ha estat fonamental en el desenvolupament de l’oncologia més recent. El fruit de la seva incansable tasca per fer avançar la recerca translacional són institucions com la Fundació FERO i el mateix VHIO, que perpetuaran el seu llegat en el futur. Per això des del VHIO no podem fer menys que sumar-nos a aquest homenatge, així com agrair la dedicació de la Fundació FERO per aconseguir que es continuï avançant en la recerca del càncer donant suport a projectes com els seleccionats en aquesta darrera edició de les seves beques FERO.