Aprenentatge continu

A VHIO tenim el compromís de brindar a tot el nostre personal les eines necessàries per avançar en els seus projectes i deures i fer els següents passos en el desenvolupament de la seva carrera professional. Com a tal, proporcionem als membres de VHIO cursos i tallers d´habilitats tècniques i científiques d´avantguarda necessaris per desenvolupar projectes de recerca, així com també oferim una sèrie d´altres cursos d´habilitats complementàries, seminaris i esdeveniments educatius. L’aprenentatge continu a VHIO permet als nostres empleats desenvolupar la seva pròpia experiència aprenent simultàniament mentre treballen. El continu desenvolupament de competències converteix els membres de VHIO en professionals molt sol·licitats.

VHIO – Cicle de Seminaris Científics de CaixaResearch

El VHIO aposta per la difusió del coneixement com a part del seu model estratègic de recerca, mitjançant el suport institucional i la promoció de la difusió del coneixement entre els investigadors i grups del VHIO, mitjançant seminaris interns, grups de debat i, en general, activitats que fomentin la difusió transversal del coneixement entre els membres de la comunitat científica del VHIO.

Un exemple és el programa del Cicle de Seminaris Científics de CaixaResearch, en el qual ponents de renom nacional i internacional comparteixen i debaten els darrers coneixements, descobriments i avenços en oncologia. Aquests seminaris estan oberts a professionals de fora del VHIO que vulguin participar per compartir coneixements. Des de la seva creació el 2019 s’han celebrat més de 30 seminaris i hi han participat més de 1700 professionals.

Aquestes sessions es van celebrar de manera virtual a causa de la pandèmia de COVID-19. Cada seminari sol consistir en una xerrada d’entre 30 i 45 minuts seguida d’una ronda de precs i preguntes amb el públic.

Presidides per cada un dels amfitrions del VHIO, aquestes xerrades d’experts solen tenir lloc els divendres.

Copresidents científics
  • María Abad, cap de grup, Grup de Plasticitat Cel·lular i Càncer
  • Laura Soucek, cap de grup, Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals en Ratolí
  • Elena Élez, oncòloga mèdica i investigadora clínica, Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins

Esdeveniments

Dijous 8 de Setembre 22 - 12:00 PM Scientific-seminars Laura Fouassier I Pleotropic functions of EGFR in cholangiocarcinoma
Divendres 23 de Setembre 22 - 12:00 PM Scientific-seminars ose-Javier Bravo-Cordero I High-resolution intravital microscopy reveals the plastic behavior of disseminated dormant cells and their niches
Divendres 14 de Octubre 22 - 12:00 PM Scientific-seminars Alejo Efeyan I TBC
Dijous 27 de Octubre 22 - 05:00 PM Scientific-seminars Justin Eyquem I TBC
Divendres 11 de Novembre 22 - 12:00 PM Scientific-seminars Francesca Demichelis I TBC
Divendres 25 de Novembre 22 - 12:00 PM Scientific-seminars Manolis Kogvinas I Sleep, food, light-at-night and cancer: why circadian rhythms matter
Dijous 15 de Desembre 22 - 04:00 PM Scientific-seminars Bruno Di Stefano | Dissecting mechanisms that govern cellular identity
Dijous 15 de Desembre 22 - 04:00 PM Scientific-seminars Bruno Di Stefano I Dissecting mechanisms that govern cellular identity

Benchstorming Seminars

Un programa a mida per a joves investigadors

Els Benchstorming Seminars, dirigits per becaris postdoctorals del VHIO, s’han consolidat com un programa perquè els joves investigadors intercanviïn interessos en matèria de recerca entre els diferents programes de recerca del VHIO.

El format informal especialment dissenyat per a aquestes trobades fomenta el pensament lliure, la fluïdesa i la interacció entre ponents i participants.

Creats el febrer de 2016 pels cofundadors Verónica Rodilla, antiga becària postdoctoral del Grup de Factors de Creixement del VHIO, i Jordi Martínez-Quintanilla, becari postdoctoral del nostre Grup de Cèl·lules Mare i Càncer, la nostra sèrie de Benchstorming Seminars representa una excel·lent oportunitat educativa perquè els professors joves del VHIO presentin i intercanviïn informació sobre els seus respectius interessos en matèria de recerca entre els diferents programes de recerca del VHIO. Els nostres joves investigadors no només aprenen més sobre els seus col·legues i les línies de recerca en curs, sinó que també poden expressar les seves idees en relació amb un tema determinat que es presenti en un seminari; el format informal especialment creat afavoreix el pensament lliure, la fluïdesa i la interacció entre ponents i participants. El 2019 Elena Senís, becària postdoctoral del Grup de la Plasticitat Cel·lular i Càncer del VHIO i copresidenta de Benchstorming, va anunciar que Chiara Bellio, becària postdoctoral del Grup dels Biomarcadors Tumorals del VHIO, havia pres les regnes del copresident anterior, Toni Jauset, antic membre del Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals en Ratolí del VHIO.

A finals de 2020 Elena Senís va deixar el càrrec de copresidenta de Benchstorming i Sara Simonetti, metgessa adjunta del Grup d’Oncologia Molecular del VHIO, i Tian Tian, becari postdoctoral del nostre Grup de Dinàmica de la Cromatina en Càncer, es van unir a Chiara com a copresidents de Benchstorming.

Copresidents científics
  • Sara Simonetti
  • Tian Tian
  • Chiara Bellio
  • Samuel Gonçalves

Esdeveniments

Cursos, tallers i observatoris ad hoc

A partir de línies i àrees de recerca específiques que continuen posicionant el VHIO com un referent internacional, compartim la nostra experiència, aprenem d’eminents ponents convidats, discutim i debatem les nostres últimes troballes mitjançant l’organització de cursos i tallers ad hoc del VHIO.

Per tal d’intercanviar els últims descobriments en ciència i medicina del càncer, el VHIO va organitzar i acollir un total de 25 cursos, tallers, observatoris i preceptorats el 2020. Naturalment, a causa de la pandèmia de COVID-19, la major part d’aquests va tenir lloc de forma virtual, en línia. El més habitual, en anys anteriors a la COVID-19, era que el VHIO organitzés uns 50 cursos i tallers cada any.