Biosketch Teresa Macarulla

Teresa Macarulla
tmacarulla@vhio.net
Lloc actual

Teresa Macarulla va ser metgessa adjunta del Servei de Tumors Gastrointestinals del Departament d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron des del 2004 fins al 2016.

Actualment és cap de grup del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins  i del Grupo de Recerca Traslacional del Càncer Gastrointestinal No Colorectal del VHIO.

Formació acadèmica

Teresa Macarulla es va llicenciar en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya), va fer la seva residència al Departament d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Sant Pau, Universitat Autònoma de Barcelona, i va obtenir el títol de doctora cum laude en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2015.

Àrees de recerca
 • És coinvestigadora de diversos estudis destinats a desenvolupar noves molècules contra el càncer, especialment en el camp de la inhibició de l’EGFR (receptor del factor de creixement epidèrmic), les mutacions o hiperactivitat de les quals s’han associat al desenvolupament del càncer. Està especialitzada en les noves teràpies dirigides contra els tumors gastrointestinals, especialment els de còlon, hepatocarcinoma, pàncrees i vies biliars. A més, assumeix un paper clau dins el Departament d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH).
 • Recerca clínica: Com a metgessa adjunta del Departament d’Oncologia Mèdica de l’HUVH i investigadora principal del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO, entre les seves principals comeses hi ha la recerca i els estudis clínics. En el cas dels tumors gastrointestinals, els pacients s’inclouen en assaigs clínics (fase I, II o III) dedicats específicament a millorar en última instància els resultats de les persones amb tumors malignes de còlon, estómac, hepatocarcinoma, de pàncrees, biliar i d’esòfag. Ha participat i contribuït al disseny d’estudis clínics, com a investigadora principal o com a part d’assaigs desenvolupats en el context de grups cooperatius nacionals i internacionals, així com en assaigs que reben el suport d’empreses farmacèutiques.
 • Recerca preclínica: Està compromesa amb el desenvolupament de noves teràpies i estudis de fase I en tumors sòlids. Els seus interessos particulars se centren en el desenvolupament de teràpies de diana moleculars amb un èmfasi especial en la definició de la dosi ideal biològica mitjançant l’anàlisi de la farmacocinètica/farmacodinàmica. Simultàniament, també ha contribuït a la caracterització de biomarcadors moleculars d’eficàcia clínica en assaigs de fase I.
 • Marcadors moleculars en tumors gastrointestinals: Teresa Macarulla també es dedica a avançar en el coneixement dels factors predictius de la resposta i l’eficàcia en diversos tumors gastrointestinals.
Premis i beques
 • Millora de la nanomedicina per a les fases clíniques inicials de la teràpia multimodal contra el càncer (NoCanTher). Programa marc H2020. Investigadora principal.
 • FP7-HEALTH-2013-602901 (MERCURIC): Estudi de fase I de l’inhibidor de MEK1/2 PD-0325901 amb l’inhibidor de cMET PF-02341066 en pacients amb càncer colorectal KRASMT i KRASWT (amb c-MET aberrant). Coinvestigadora. 2013-2020.
 • RD12/0036/0012. Institut de Salut Carlos III. Xarxa Temàtica de Recerca Cooperativa sobre el Càncer (RTICC). Coinvestigadora. 2013-2016.
 • Recerca col·laborativa del projecte Anticossos contra l’epiregulina (EREG) per a la promoció de l’atenció sanitària personalitzada (PHD). Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Coinvestigadora. 2013-2014.
 • PI11/00917. Institut de Salut Carlos III: Identificació de biomarcadors predictius de resposta i resistència al tractament biològic i identificació de subtipus en el càncer colorectal metastàtic (mCRC). Coinvestigadora. 2015-2017.
 • Comissió Europea Horitzó 2020. Ref. 635342. Assaigs guiats molecularment amb estratègies terapèutiques específiques en pacients amb subtipus avançats de càncer colorectal recentment definits molecularment (MoTriColor). Coinvestigadora. 2015-2018.
 • Desenvolupament d’un mètode de biologia de sistemes per predir l’eficàcia dels fàrmacs contra el càncer per optimitzar la decisió terapèutica individualitzada i millorar els resultats clínics dels pacients amb càncer (WINTHER). Setè Programa marc. Coinvestigadora.
Publicacions científiques més rellevants
 • Janjigian YY, Kawazoe A, Yañez P, Li N, Lonardi S, Kolesnik O, Barajas O, Bai Y, Shen L, Tang Y, Wyrwicz LS, Xu J, Shitara K, Qin S, Van Cutsem E, Tabernero J, Li L, Shah S, Bhagia P, Chung HC. The KEYNOTE-811 trial of dual PD-1 and HER2 blockade in HER2-positive gastric cancer. Nature. 2021 Dec;600(7890):727-730.
 • Tabernero J, Grothey A, Van Cutsem E, Yaeger R, Wasan H, Yoshino T, Desai J, Ciardiello F, Loupakis F, Hong YS, Steeghs N, Guren TK, Arkenau HT, Garcia-Alfonso P, Elez E, Gollerkeri A, Maharry K, Christy-Bittel J, Kopetz S. Encorafenib Plus Cetuximab as a New Standard of Care for Previously Treated BRAF V600E-Mutant Metastatic Colorectal Cancer: Updated Survival Results and Subgroup Analyses from the BEACON Study. J Clin Oncol. 2021 Feb 1;39(4):273-284.
 • Brose MS, Robinson B, Sherman SI, Krajewska J, Lin CC, Vaisman F, Hoff AO, Hitre E, Bowles DW, Hernando J, Faoro L, Banerjee K, Oliver JW, Keam B, Capdevila J. Cabozantinib for radioiodine-refractory differentiated thyroid cancer (COSMIC-311): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021 Aug;22(8):1126-1138.
 • Tempero M, Oh DY, Tabernero J, Reni M, Van Cutsem E, Hendifar A, Waldschmidt DT, Starling N, Bachet JB, Chang HM, Maurel J, Garcia-Carbonero R, Lonardi S, Coussens LM, Fong L, Tsao LC, Cole G Jr, James D, Macarulla T. Ibrutinib in combination with nab-paclitaxel and gemcitabine for first-line treatment of patients with metastatic pancreatic adenocarcinoma: phase III RESOLVE study. Ann Oncol. 2021 May;32(5):600-608.
 • André T, Shiu KK, Kim TW, Jensen BV, Jensen LH, Punt C, Smith D, Garcia- Carbonero R, Benavides M, Gibbs P, de la Fouchardiere C, Rivera F, Elez E, Bendell J, Le DT, Yoshino T, Van Cutsem E, Yang P, Farooqui MZH, Marinello P, Diaz LA Jr; KEYNOTE-177 Investigators. Pembrolizumab in Microsatellite-Instability-High Advanced Colorectal Cancer. N Engl J 2020 Dec 3;383(23):2207-2218.
 • Shitara K, Van Cutsem E, Bang YJ, Fuchs C, Wyrwicz L, Lee KW, Kudaba I, Garrido M, Chung HC, Lee J, Castro HR, Mansoor W, Braghiroli MI, Karaseva N, Caglevic C, Villanueva L, Goekkurt E, Satake H, Enzinger P, Alsina M, Benson A, Chao J, Ko AH, Wainberg ZA, Kher U, Shah S, Kang SP, Tabernero J. Efficacy and Safety of Pembrolizumab or Pembrolizumab Plus Chemotherapy vs Chemotherapy Alone for Patients With First-line, Advanced Gastric Cancer: The KEYNOTE-062 Phase 3 Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2020 Oct 1;6(10):1571-1580.
 • Bockorny B, Semenisty V, Macarulla T, Borazanci E, Wolpin BM, Stemmer SM, Golan T, Geva R, Borad MJ, Pedersen KS, Park JO, Ramirez RA, Abad DG, Feliu J, Muñoz A, Ponz-Sarvise M, Peled A, Lustig TM,Bohana-Kashtan O, Shaw SM, Sorani E, Chaney M, Kadosh S, Vainstein Haras A, Von Hoff DD, Hidalgo M. BL-8040, a CXCR4 antagonist, in combination with pembrolizumab and chemotherapy for pancreatic cancer: the COMBAT trial. Nat Med. 2020 Jun;26(6):878-885.
 • Abou-Alfa GK, Macarulla T, Javle MM, Kelley RK, Lubner SJ, Adeva J, Cleary JM, Catenacci DV, Borad MJ, Bridgewater J, Harris WP, Murphy AG, Oh DY, Whisenant J, Lowery MA, Goyal L, Shroff RT, El-Khoueiry AB, Fan B, Wu B, Chamberlain CX, Jiang L, Gliser C, Pandya SS, Valle JW, Zhu AX. Ivosidenib in IDH1-mutant, chemotherapy-refractory cholangiocarcinoma (ClarIDHy): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol. 2020 Jun;21(6):796-807.
 • Kopetz S, Grothey A, Yaeger R, Van Cutsem E, Desai J, Yoshino T, Wasan H, Ciardiello F, Loupakis F, Hong YS, Steeghs N, Guren TK, Arkenau HT, Garcia-Alfonso P, Pfeiffer P, Orlov S, Lonardi S, Elez E, Kim TW, Schellens JHM, Guo C, Krishnan A, Dekervel J, Morris V, Calvo Ferrandiz A, Tarpgaard LS, Braun M, Gollerkeri A, Keir C, Maharry K, Pickard M, Christy-Bittel J, Anderson L, Sandor V, Tabernero J. Encorafenib, Binimetinib, and Cetuximab in BRAF V600E-Mutated Colorectal Cancer. N Engl J Med. 2019 Oct 24;381(17):1632-1643.
 • Golan T, Hammel P, Reni M, Van Cutsem E, Macarulla T, Hall MJ, Park JO, Hochhauser D, Arnold D, Oh DY, Reinacher-Schick A, Tortora G, Algül H, O’Reilly EM, McGuinness D, Cui KY, Schlienger K, Locker GY, Kindler HL. Maintenance Olaparib for Germline BRCA-Mutated Metastatic Pancreatic Cancer. N Engl J Med. 2019 Jul 25;381(4):317-327.
 • Macarulla T, Pazo-Cid R, Guillén-Ponce C, López R, Vera R, Reboredo M, Muñoz Martin A, Rivera F, Díaz Beveridge R, La Casta A, Martín Valadés J, Martínez-Galán J, Ales I, Sastre J, Perea S, Hidalgo M. Phase I/II Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Nanoparticle Albumin-Bound Paclitaxel in Combination With Gemcitabine in Patients With Pancreatic Cancer and an ECOG Performance Status of 2. J Clin Oncol. 2019 Jan 20;37(3):230-238.
 • Yoshino T, Portnoy DC, Obermannová R, Bodoky G, Prausová J, Garcia-Carbonero R, Ciuleanu T, García-Alfonso P, Cohn AL, Van Cutsem E, Yamazaki K, Lonardi S, Muro K, Kim TW, Yamaguchi K, Grothey A, O’Connor J, Taieb J, Wijayawardana SR, Hozak RR, Nasroulah F, Tabernero J. Biomarker analysis beyond angiogenesis: RAS/RAF mutation status, tumour sidedness, and second-line ramucirumab efficacy in patients with metastatic colorectal carcinoma from RAISE-a global phase III study. Ann Oncol. 2019 Jan 1;30(1):124-131.
 • De Roock W, Claes B, Bernasconi D, De Schutter J, Biesmans B, Fountzilas G, Kalogeras KT, Kotoula V, Papamichael D, Laurent-Puig P, Penault-Llorca F, Rougier P, Vincenzi B, Santini D, Tonini G, Cappuzzo F, Frattini M, Molinari F, Saletti P, De Dosso S, Martini M, Bardelli A, Siena S, Sartore-Bianchi A, Tabernero J, Macarulla T, Di Fiore F, Gangloff AO, Ciardiello F, Pfeiffer P, Qvortrup C, Hansen TP, Van Cutsem E, Piessevaux H, Lambrechts D, Delorenzi M, Tejpar S. Effects of KRAS, BRAF, NRAS, and PIK3CA mutations on the efficacy of cetuximab plus chemotherapy in chemotherapy-refractory metastatic colorectal cancer: a retrospective consortium analysis. Lancet Oncol. 2010 Aug; 11(8):753-62.
 • Wolpin BM, O’Reilly EM, Ko YJ, Blaszkowsky LS, Rarick M, Rocha-Lima CM, Ritch P, Chan E, Spratlin J, Macarulla T, McWhirter E, Pezet D, Lichinitser M, Roman L, Hartford A, Morrison K, Jackson L, Vincent M, Reyno L, Hidalgo M. Global, multicenter, randomized, phase II trial of gemcitabine and gemcitabine plus AGS-1C4D4 in patients with previously untreated, metastatic pancreatic cancer. Ann Oncol. 2013 Jul; 24(7):1792-801
 • Heinemann V, Reni M, Ychou M, Richel DJ, Macarulla T, Ducreux M. Tumour-stroma interactions in pancreatic ductal adenocarcinoma: rationale and current evidence for new therapeutic strategies. Cancer Treat Rev. 2014 Feb; 40(1):118-28.
 • Roepman P, Schlicker A, Tabernero J, Majewski I, Tian S, Moreno V, Snel MH, Chresta CM, Rosenberg R, Nitsche U, Macarulla T, Capella G, Salazar R, Orphanides G, Wessels LF, Bernards R, Simon IM. Colorectal cancer intrinsic subtypes predict chemotherapy benefit, deficient mismatch repair and epithelial-to-mesenchymal transition. Int J Cancer. 2014 Feb 1; 134(3):552-62.
 • Elez ME, Tabernero J, Geary D, Macarulla T, Kang SP, Kahatt C, Pita AS, Teruel CF, Siguero M, Cullell-Young M, Szyldergemajn S, Ratain MJ. First-in-human phase I study of Lurbinectedin (PM01183) in patients with advanced solid tumors. Clin Cancer Res. 2014 Apr 15; 20(8):2205-14.
 • Geva R, Vecchione L, Kalogeras KT, Vittrup Jensen B, Lenz HJ, Yoshino T, Paez D, Montagut C, Souglakos J, Cappuzzo F, Cervantes A, Frattini M, Fountzilas G, Johansen JS, Høgdall EV, Zhang W, Yang D, Yamazaki K, Nishina T, Papamichael D, Vincenzi B, Macarulla T, Loupakis F, De Schutter J, Spindler KL, Pfeiffer P, Ciardiello F, Piessevaux H, Tejpar S. FCGR polymorphisms and cetuximab efficacy in chemorefractory metastatic colorectal cancer: an international consortium study. Gut. 2014 Jul 10. pii: gutjnl-2014-307234.
 • Macarulla T, Sauri T, Tabernero J. Evaluation of aflibercept in the treatment of metastatic colorectal cancer. Expert Opin Biol Ther. 2014 Oct; 14(10):1493-505.
 • Bonnetain F, Bonsing B, Conroy T, Dousseau A, Glimelius B, Haustermans K, Lacaine F, Van Laethem JL, Aparicio T, Aust D, Bassi C, Berger V, Chamorey E, Chibaudel B, Dahan L, De Gramont A, Delpero JR, Dervenis C, Ducreux M, Gal J, Gerber E, Ghaneh P, Hammel P, Hendlisz A, Jooste V, Labianca R, Latouche A, Lutz M, Macarulla T, Malka D, Mauer M, Mitry E, Neoptolemos J, Pessaux P, Sauvanet A, Tabernero J, Taieb J, van Tienhoven G, Gourgou-Bourgade S, Bellera C, Mathoulin-Pélissier S, Collette L. Guidelines for time-to-event end-point definitions in trials for pancreatic cancer. Results of the DATECAN initiative (Definition for the Assessment of Time-to-event End-points in Cancer trials. Eur J Cancer. 2014 Nov; 50(17):2983-93
 • Katsila T, Juliachs M, Gregori J, Macarulla T, Villarreal L, Bardelli A, Torrance C, Elez E, Tabernero J, Villanueva J. Circulating pEGFR is a candidate response biomarker of cetuximab therapy in colorectal cancer. Clin. Cancer Res. 2014 Dec 15; 20(24):6346-56.
 • Ruff P, Ferry DR, Lakomỳ R, Prausová J, Van Hazel GA, Hoff PM, Cunningham D, Arnold D, Schmoll HJ, Moiseyenko VM, McKendrick JJ, Ten Tije AJ, Vishwanath RL, Bhargava P, Chevalier S, Macarulla T, Van Cutsem E. Time course of safety and efficacy of aflibercept in combination with FOLFIRI in patients with metastatic colorectal cancer who progressed on previous oxaliplatin-based therapy. Eur J Cancer. 2015 Jan; 51(1):18-26
 • Sanz-Garcia E, Saurí T, Tabernero J, Macarulla T.Pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of aflibercept for the treatment of colorectal cancer. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2015 Jun; 11(6):995-1004. Doi: 10.1517/17425255.2015.1041920. Review.
 • Macarulla T, Cervantes A, Tabernero J, Roselló S, Van Cutsem E, Tejpar S, Prenen H, Martinelli E, Troiani T, Laffranchi B, Jego V, von Richter O, Ciardiello F.Phase I study of FOLFIRI plus pimasertib as second-line treatment for KRAS-mutated metastatic colorectal cancer.Br J Cancer. 2015 Jun 9; 112(12):1874-81. Doi: 10.1038/bjc.2015.144. Epub 2015 May
 • Carrato A, García P, López R, Macarulla T, Rivera F, Sastre J, Gostkorzewicz J, Benedit P, Pérez-Alcántara F.Cost-utility analysis of nanoparticle albumin-bound paclitaxel (nab-paclitaxel) in combination with gemcitabine in metastatic pancreatic cancer in Spain: results of the PANCOSTABRAX study. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2015; 15(4):579-89. Doi: 10.1586/14737167.2015.1047349. Epub 2015 May 19.
 • Benavides M, Antón A, Gallego J, Gómez MA, Jiménez-Gordo A, La Casta A, Laquente B, Macarulla T, Rodríguez-Mowbray JR, Maurel J.Biliary tract cancers: SEOM clinical guidelines. ClinTransl Oncol. 2015 Dec; 17(12):982-7. Doi: 10.1007/s12904 – 015-1436-2. Epub 2015 Nov 25.
 • Van Cutsem E, Joulain F, Hoff PM, Mitchell E, Ruff P, Lakomý R, Prausová J, Moiseyenko VM, van Hazel G, Cunningham D, Arnold D, Schmoll HJ, Ten Tije AJ, McKendrick J, Kröning H, Humblet Y, Grávalos C, Le-Guennec S, Andria M, Dochy E, Vishwanath RL, Macarulla T, Tabernero J. Aflibercept Plus FOLFIRI vs. Placebo Plus FOLFIRI in Second-Line Metastatic Colorectal Cancer: a Post Hoc Analysis of Survival from the Phase III VELOUR Study Subsequent to Exclusion of Patients who had Recurrence During or Within 6 Months of Completing Adjuvant Oxaliplatin-Based Therapy. Target Oncol. 2015 Dec 26. [Epub ahead of print).
 • Goldstein D, Von Hoff DD, Moore M, Greeno E, Tortora G, Ramanathan RK, Macarulla T, Liu H, Pilot R, Ferrara S, Lu B. Development of peripheral neuropathy and its association with survival during treatment with nab-paclitaxel plus gemcitabine for patients with metastatic adenocarcinoma of the pancreas: A subset analysis from a randomized phase III trial (MPACT). Eur J Cancer. 2016 Jan; 52:85-91. Doi: 10.1016/j.ejca.2015.10.017. Epub 2015 Dec 1.
 • Wang-Gillam A, Li CP, Bodoky G, Dean A, Shan YS, Jameson G, Macarulla T, Lee KH, Cunningham D, Blanc JF, Hubner RA, Chiu CF, Schwartsmann G, Siveke JT, Braiteh F, Moyo V, Belanger B, Dhindsa N, Bayever E, Von Hoff DD, Chen LT; NAPOLI-1 Study Group. Nanoliposomal irinotecan with fluorouracil and folinic acid in metastatic pancreatic cancer after previous gemcitabine-based therapy (NAPOLI-1): a global, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2016 Feb 6; 387(10018):545-57. Doi: 10.1016/S0140-6736(15)00986-1. Epub 2015 Nov 29. Erratum in:Lancet. 2016 Feb 6; 387(10018):53
 • Verdaguer H, Tabernero J, Macarulla T. Ramucirumab in metastatic colorectal cancer: evidence to date and place in therapy. Ther Adv Med Oncol 2016 May 8(3):230–42.
 • Scheithauer W, Ramanathan RK, Moore M, Macarulla T, Goldstein D, Hammel P, et al. Dose modification and efficacy of nab-paclitaxel plus gemcitabine vs. gemcitabine for patients with metastatic pancreatic cancer: phase III MPACT trial. J Gastrointest Oncol. 2016 Jun; 7(3):469-78. Doi: 10.21037/jgo.2016.01.03.
 • M. Hidalgo , R. Álvarez , J. Gallego , C. Guillén-Ponce , B. Laquente , T. Macarulla  A. Muñoz , M. Salgado , R. Vera , J . Adeva , I. Alés , S. Arévalo , J. Blázquez , A. Calsina , A. Carmona , E. de Madaria , R. Díaz , L. Díez  T. Fernández , B. G. de Paredes , M. E. Gallardo , I. González , O. Hernando , P. Jiménez , A. López , C. López , F. López-Ríos , E. Martín , J. Martínez , A. Martínez, J. Montans , R. Pazo , J. C. Plaza , I. Peiró , J. J. Reina , A. Sanjuanbenito , R. Yaya , Alfredo Carrato. Consensus guidelines for diagnosis, treatment and follow-up of patients with pancreatic cancer in Spain. Clin. Transl. Oncol. 2017 19-6, pp.667-681.
 • Grasselli J , Elez E , Caratù G, Matito J, Santos C, Macarulla T, Vidal J , Garcia M, Viéitez JM, Paéz D, Falcó E, lopez lopez C,Aranda E, Jones F, Sikri V, Nuciforo P, Fasani R, Tabernero J, Montagut C, Azuara D, Dienstmann R, Salazar R, Vivancos A. Concordance of blood- and tumor-based detection of RAS mutations to guide anti-EGFR therapy in metastatic colorectal cancer. Ann Oncol.2017 Jun 1; 28 (6): 1294-1301. doi: 10.1093 / annonc / mdx112.
 • Saura C, Roda D, Roselló S, Oliveira M, Macarulla T, Pérez-Fidalgo JA , Morales-Barrera R, Sanchis-García JM, Musib L, Budha N, Zhu J, Nannini M, Chan WY, Sanabria Bohórquez SM, Meng RD , Lin K , Yan Y , Patel P, Baselga J, Tabernero J, Cervantes A . A First-in-Human Phase I Study of the ATP-Competitive AKT Inhibitor Ipatasertib Demonstrates Robust and Safe Targeting of AKT in Patients with Solid Tumors. Cancer Discov.7-1, pp.102-113.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.