ca_news

Dia Mundial Contra el Càncer de Mama 2012

Coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Mama, aquest 19 d’octubre l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) presenten un vídeo amb el testimoni de tres pacients que han patit aquesta malaltia.

Elles ens expliquen qué van sentir en saber-ho, com es troben, qué senten, com d’important és la recerca i, per sobre de tot, com afrontar aquesta malaltia, un consell optimista per totes aquelles dones que recentment han conegut que pateixen càncer de mama:

http://youtu.be/X24X0FoNB7E

European Society of Medical Oncology (ESMO): Congress 2012, Viena, del 28 de setembre al 2 d’octubre

? Els resultats de la Unitat d’Alt Risc i Prevenció del Càncer (UARPC) a Vall d’Hebron es presenten en aquest Congrés i conclouen que hi ha un elevat percentatge de lesions premalignes detectades en diferents òrgans en els adolescents i joves, lo qual no només justifica aquests programes sinó que els fa imprescindibles

? Aquesta experiència s’emmarcarà, dins del Congrés, en el Simposi especial sobre la informació genètica i l’impacte en la pràctica clínica, que presidirà la mateixa Dra Judith Balmaña, directora del programa. A més d’aquest, Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) presenta nombrosos altres estudis en aquest Congrés i modera algunes taules rodones.
 

ASCO Annual Meeting 2012, Xicago, de l’ 1 al 5 de juny: Presenten l’estudi més gran fet en dones tractades amb inhibidors de PI3K contra el càncer de mama

Presenten l’estudi més gran fet en dones tractades amb inhibidors de PI3K contra el càncer de mama

 – L’estudi es presenta a l’ASCO (American Society of Clinical Oncology meeting). Per primera vegada es presenten les dades de la mostra més gran de pacients tractades amb aquest grup de fàrmacs en població exclusiva amb càncer de mama

– La comunicació oral a l’ASCO ha guanyat, a més, un Merit Award de la Conquer Cancer Foundation, prova de la seva alta qualitat i del seu gran interès científic

Descoberts els mecanismes que determinen la resposta als nous tractaments contra el càncer de colon

L’estudi dut a terme pel Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) optimitza la selecció dels pacients que es beneficiaran d’un tractament gràcies a la identificació dels biomarcadors que prediuen la seva resposta al tractament.

El descobriment de VHIO permet oferir altres soluciones terapèutiques als pacients que no respondrien positivament a la teràpia i evita el risc que suposa l’administració de fàrmacs no efectius.
 

Curs de Formació d´Assaigs Clínics en Oncologia Juliol de 2012 (setena edició): una nova sortida professional

Introducció

Els assaigs clínics tenen un paper fonamental en el desenvolupament
de noves teràpies contra el càncer. Permeten la
recerca experimental, èticament controlada, de nous fàrmacs
en éssers humans un cop han superat la fase d’investigació
preclínica.

Dins de cada unitat d’assaigs clínics existeixen les figures del
coordinador i del gestor de dades, que participen en la
coordinació, el desenvolupament i la gestió de les dades dels
estudis i actuen com a nexos d’unió entre l’investigador, la
indústria farmacèutica i el pacient oncològic. També hi ha la
figura de l’infermer d’assaig clínic responsable de
l’administració del fàrmac en estudi i de les mostres associades
a l’estudi.

Dins de la indústria farmacèutica el monitor d’assaigs clínics

(o CRA) és qui fa el seguiment de l’estudi en els diferents

centres hospitalaris, on es porta a terme i actua com a
principal interlocutor amb els equips investigadors.

Durant els darrers 10 anys el nombre i grau de dificultat dels
assaigs clínics ha experimentat un creixement espectacular, i,
en conseqüència, ha crescut la demanda de professionals en
aquest sector.