Infermeres de recerca clínica oncològica

Els assaigs clínics en oncologia són essencials per identificar noves teràpies anticanceroses dirigides més eficaces, així com per millorar la supervivència, els perfils d’efectes secundaris i la qualitat de vida dels pacients. Els avenços en l’atenció oncològica i el desenvolupament de fàrmacs anticancerosos més potents estan impulsats per processos òptims en els assaigs clínics.

Les nostres infermeres expertes en recerca clínica oncològica assumeixen un paper central, ja que duen a terme diverses funcions com, entre altres, la identificació de tendències dels efectes secundaris, l’estreta col·laboració amb equips multidisciplinaris per desenvolupar i avaluar la gestió dels pacients, la contribució a estudis clínics amb la confrontació de mostres i dades de qualitat, així com la provisió d’excel·lència en les cures d’infermeria i el maneig dels símptomes per a tots els pacients participants en assaigs clínics.

Mentre la pandèmia de COVID-19 presentava, naturalment, nous reptes que exigien procediments i estructures flexibles i, en la mesura possible, els nostres equips clínics i les infermeres d’oncologia van haver de replantejar-se, en molts casos, l’atenció convencional als pacients . Amb la seguretat dels nostres pacients com a màxima prioritat, Ángeles Peñuelas va liderar el seu equip, que va treballar incansablement al costat dels oncòlegs mèdics i investigadors clínics del HVIO per establir ràpidament circuits i enfocaments flexibles que asseguressin el funcionament òptim dels estudis clínics i alhora oferissin, com sempre, els més alts nivells de qualitat en l’atenció als pacients. Entre les noves mesures introduïdes en resposta a la COVID-19, sempre que sigui possible, s’inclouen el monitoratge a distància, així com la dispensació de fàrmacs per a determinats pacients que reben teràpies administrades per via oral i les consultes clíniques telemàtiques.

Les infermeres de recerca clínica oncològica del HVIO estan especialitzades en teràpies moleculars i representen un element important dels equips multidisciplinaris implicats en els estudis realitzats i coordinats a la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) del HVIO – CaixaResearch i l’Oficina d’Assaigs Clínics. Com a suport a aquests equips formats per oncòlegs mèdics, patòlegs moleculars, farmacèutics oncològics, investigadors clínics i coordinadors d’estudis, les infermeres d’oncologia del HVIO són fonamentals per garantir la prestació d’una atenció òptima als pacients, que reben tota l’experiència, l’orientació i el seguiment necessari durant la seva participació en un estudi clínic.

Igual d’important és el suport psicològic que presten, juntament amb els altres cuidadors i especialistes oncològics, inclosos els psicòlegs, amb una formació excel·lent. Les nostres infermeres també proporcionen als pacients i les seves famílies la informació i l’orientació professional que necessiten per prendre decisions plenament informades sobre les seves opcions de tractament.

Mª ÁNGELES PEÑUELAS
Supervisor adjunt d’infermeria
Biosketch
Infermeria d'assaigs clínics oncològics
Supervisor adjunt d’infermeria
Mª Ángeles Peñuelas
Supervisor adjunt d’infermeria
Juan Manuel García
Coordinadores d’infermeria
Cristina Casal, Tania Sánchez, Sonia Valverde
Infermeres
Andrea Caballero, Anna Maria Carro, Mª Elena de Cabo, Mª Luisa Fargas, Margarida Marcos, Marta Mate, Carmen Moína, Mireia Moral, Isabel Muñoz, Teresa Navarro, Lydia Vélez, Marta Villalba
Infermeres de recerca operativa
Inés Depares, Andrea Martinez, Alba Silverio
Auxiliars d’infermeria
Xenia Ángeles, Katherine Espinoza, Susana Flores, Mireia Hernández, Mª Ascension Martin, Ana Belen Ortiz, Cristina Resina