Notícies

20 maig: Descoberts els mecanismes que determinen la resposta als nous tractaments contra el càncer de colon

L’estudi dut a terme pel Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) optimitza la selecció dels pacients que es beneficiaran d’un tractament gràcies a la identificació dels biomarcadors que prediuen la seva resposta al tractament.

El descobriment de VHIO permet oferir altres soluciones terapèutiques als pacients que no respondrien positivament a la teràpia i evita el risc que suposa l’administració de fàrmacs no efectius.
 

02 maig: Curs de Formació d´Assaigs Clínics en Oncologia Juliol de 2012 (setena edició): una nova sortida professional

Introducció

Els assaigs clínics tenen un paper fonamental en el desenvolupament
de noves teràpies contra el càncer. Permeten la
recerca experimental, èticament controlada, de nous fàrmacs
en éssers humans un cop han superat la fase d’investigació
preclínica.

Dins de cada unitat d’assaigs clínics existeixen les figures del
coordinador i del gestor de dades, que participen en la
coordinació, el desenvolupament i la gestió de les dades dels
estudis i actuen com a nexos d’unió entre l’investigador, la
indústria farmacèutica i el pacient oncològic. També hi ha la
figura de l’infermer d’assaig clínic responsable de
l’administració del fàrmac en estudi i de les mostres associades
a l’estudi.

Dins de la indústria farmacèutica el monitor d’assaigs clínics

(o CRA) és qui fa el seguiment de l’estudi en els diferents

centres hospitalaris, on es porta a terme i actua com a
principal interlocutor amb els equips investigadors.

Durant els darrers 10 anys el nombre i grau de dificultat dels
assaigs clínics ha experimentat un creixement espectacular, i,
en conseqüència, ha crescut la demanda de professionals en
aquest sector.

14 març: The New England Journal of Medicine coming to town: register now to attend the next VHIO Meet the Editors

The New England Journal of Medicine´s Bette Phimister, Deputy Editor, will join us to deliver the next in the prestigious series of VHIO Meet the Editors talks:

Publishing Advances in Cancer Research

Bette Phimister will review progress and pitfalls in cancer research and issues concerning its publication, with a focus on targeted therapies and an eye to future developments.

20 febr.: El termòstat biològic USP15: una nova i prometedora diana terapèutica contra el càncer

Barcelona, 19 de febrer de 2012.- Després d’anys estudiant les bases moleculars dels glioblastomes, el tumor cerebral més freqüent i un dels més agressius, el laboratori dirigit pel Dr Joan Seoane, Director de Recerca traslacional del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i professor de recerca ICREA publica avui un treball a Nature Medicine que identifica USP15 com una proteïna crítica en càncer que, per les seves característiques moleculars, té un potencial terapèutic prometedor.