POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICAS DE PRIVACITAT

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL-HEBRON (en endavant, VHIO) és plenament conscient de la importància del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal de tots els seus usuaris, clients i interessats en la seva tasca, i en conseqüència compleix amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

 

És per això que, a l’efecte del registre al lloc web únicament es demanaran, amb caràcter obligatori, les dades necessàries per a la prestació de servei, complint amb l’estipulat per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Addicionalment, li recomanem que revisi les polítiques de privacitat de qualsevol lloc web accedit a través del lloc web www.vhio.net, ja que aquests llocs web estan fora del control de VHIO i disposaran de polítiques de privacitat diferents. VHIO no es fa responsable d’aquests llocs o de la informació i contingut publicat en ells.

 

L’usuari, a l’acceptar la present política de privadesa, declara que totes les dades que proporciona als formularis són veritables i estan actualitzades, havent l’usuari de posar-se en contacte amb VHIO en cas que desitgi modificar alguna dada de caràcter personal o procedint a la edició de la mateixa en l’apartat corresponent de la pàgina web. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions o informacions falses o inexactes que proporcioni a VHIO així com de tots els danys i perjudicis que això ocasioni a l’entitat.

 

Així mateix, reiterem el compromís de VHIO de complir escrupolosament amb tot el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. I, en concret, VHIO es compromet a observar el deure de secret respecte de les dades a les quals tingui accés així com a adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés, modificació o supressió de dades de manera no autoritzada.

 

Qui és el responsable?

 

El responsable dels tractaments de dades referents als diferents processos pel que fa a la gestió de col·laboradors, empleats, usuaris, usuaris web, pacients, proveïdors, clients, etc. és VHIO, amb domicili social al C/ NATZARET 115-117 (08035) BARCELONA i CIF G64384969.

 

Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de VHIO dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o trucant al telèfon (+)(34)902877192.

 

Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com els hem obtingut?

 

Les categories de dades personals que VHIO tracta sobre els seus col·laboradors, empleats, usuaris, usuaris web, pacients, proveïdors, clients, etc. és la següent:

 

– Dades d’identificació

– Adreces postals o electròniques

– Dades econòmiques i de transaccions

– Dades professionals

– Informació comercial

– Circumstàncies personals

– Categories especials de dades (dades genètiques, dades de salut i biomètriques)

– Dades de persones en situació de vulnerabilitat (dades de menors)

 

Totes les dades esmentades les hem obtingut o directament de Vostè mitjançant la presentació d’un consentiment informat, proposta contractual, etc. o mitjançant la seva empresa al facilitar-nos les dades d’identificació i altra informació necessària per dur a terme l’objecte de la relació contractual entre les parts. Serà una obligació seva o de la seva empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació. Pel que fa a les dades de candidats a ocupació hem obtingut les seves dades mitjançant la presentació d’un CV per la seva banda o l’obtenció de la seva candidatura mitjançant els serveis d’un portal d’ocupació. En aquest últim cas Vostè ha autoritzat la cessió de les seves dades a la nostra empresa a l’inserir les seves dades curriculars al portal d’ocupació.

 

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les dades personals relatives a persones físiques que siguin col·laboradors, empleats, usuaris, usuaris web, pacients, proveïdors, clients, etc. que VHIO recopili mitjançant els diferents formularis i/o recollida d’informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

 

En qualsevol cas VHIO guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, iniciar noves investigacions i/o complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això vol dir que podem conservar les seves dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagi deixat de disposar dels nostres serveis o que hagi deixat de fer servir aquesta pàgina web. Després d’aquest període, les seves dades personals seran eliminats de tots els sistemes de VHIO.

 

Amb quina finalitat i sobre quina base de legitimació tractem les seves dades?

 

A VHIO tractem les dades que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar diferents activitats derivades de l’objecte de la fundació, recerca, consultes, etc. D’aquesta manera, utilitzarem les seves dades per dur a terme algunes de les següents accions basant-nos en la respectiva base de legitimació:

FINALITAT DEL TRACTAMENT BASE DE LEGITIMACIÓ
Gestió dels Recursos Humans Interès legítim
Gestió de l’Historial clínic i diagnòstic i recerca Consentiment de l’interessat
Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals L’execució d’un contracte
Gestió dels usuaris de serveis de la societat de la informació i instal·lació de cookies Consentiment de l’interessat
Atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès Interés legítimo
Gestió de dades d’especialistes en matèria d’oncologia /td> L’execució d’un contracte
Gestió dels estudis analítics i/o encàrrecs Consentiment de l’interessat
La captació de fons per a projectes i les activitats relacionades amb els mateixos Consentiment de l’interessat

No elaborarem perfils a base de la informació facilitada i en conseqüència tampoc prendrem decisions automatitzades sobre vostè a base d’un perfil elaborat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

L’informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l’Administració Pública i autoritats competents en aquells casos que VHIO rebi un requeriment legal per part de les autoritats esmentades o en els casos que, actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial; per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per protegir els drets de VHIO o els seus clients i el públic en general.

VHIO pot proporcionar les seves dades personals a terceres persones (Ex. Proveïdors de serveis d’Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que VHIO en relació a les seves dades personals i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals per tal de guardar les seves dades personals de forma privada i segura , i per tal d’utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de VHIO.

L’informem que es poden produir transferències internacionals de dades amb l’objecte d’executar un contracte o establir condicions precontractuals d’un projecte d’investigació, o sobre la base de l’existència d’una decisió de la Comissió Europea respecte a l’adequació de la normativa sobre protecció de dades del tercer país.

Quins són els seus drets com a afectat o interessat?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si VHIO està tractant dades personals que li concerneixin, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les seves dades personals, així com rebre-les en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden exercir el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no sigui necessàries per a les finalitat per les que van ser recollides.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. VHIO deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, l’informem que té dret a retirar els seves consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

S’informa l’usuari que en qualsevol moment pot exercir els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres mitjançant les dades de contacte que es recullen a dalt en relació al Responsable de tractament, adjuntant còpia del seu DNI. De la mateixa manera, pot enviar-nos un correu electrònic a l’adreça: lopdvhio@vhio.net.

Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut una resposta satisfactòria en l’exercici dels seus drets.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.