Benchstorming Seminars

Els Benchstorming Seminars, dirigits per becaris postdoctorals del VHIO, s’han consolidat com un programa perquè els joves investigadors intercanviïn interessos en matèria de recerca entre els diferents programes de recerca del VHIO.

El format informal especialment dissenyat per a aquestes trobades fomenta el pensament lliure, la fluïdesa i la interacció entre ponents i participants.

Creats el febrer de 2016 pels cofundadors Verónica Rodilla, antiga becària postdoctoral del Grup de Factors de Creixement del VHIO, i Jordi Martínez-Quintanilla, becari postdoctoral del nostre Grup de Cèl·lules Mare i Càncer, la nostra sèrie de Benchstorming Seminars representa una excel·lent oportunitat educativa perquè els professors joves del VHIO presentin i intercanviïn informació sobre els seus respectius interessos en matèria de recerca entre els diferents programes de recerca del VHIO. Els nostres joves investigadors no només aprenen més sobre els seus col·legues i les línies de recerca en curs, sinó que també poden expressar les seves idees en relació amb un tema determinat que es presenti en un seminari; el format informal especialment creat afavoreix el pensament lliure, la fluïdesa i la interacció entre ponents i participants. El 2019 Elena Senís, becària postdoctoral del Grup de la Plasticitat Cel·lular i Càncer del VHIO i copresidenta de Benchstorming, va anunciar que Chiara Bellio, becària postdoctoral del Grup dels Biomarcadors Tumorals del VHIO, havia pres les regnes del copresident anterior, Toni Jauset, antic membre del Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals en Ratolí del VHIO.

A finals de 2020 Elena Senís va deixar el càrrec de copresidenta de Benchstorming i Sara Simonetti, metgessa adjunta del Grup d’Oncologia Molecular del VHIO, i Tian Tian, becari postdoctoral del nostre Grup de Dinàmica de la Cromatina en Càncer, es van unir a Chiara com a copresidents de Benchstorming. El 2022 la Sara i la Chiara van continuar a l’equip coordinant els seminaris i es va incorporar Fabio Giuntini, Investigador Doctorant del Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals del VHIO.

Copresidents científics
  • Sara Simonetti
  • Chiara Bellio
  • Fabio Giuntini

Esdeveniments