Organigrama

Per traduir els descobriments sobre el càncer en beneficis reals per a un nombre cada vegada més gran de pacients, el VHIO adopta un model de recerca purament translacional i multidisciplinària. Organitzada en tres programes principals (preclínica i translacional, clínica i tecnologies bàsiques), la nostra recerca se centra en la comprensió de la biologia fonamental del càncer humà, des de la biologia cel·lular i molecular i la genètica fins a la terapèutica.

La nostra òptima estructura organitzativa permet als talents del VHIO seguir anticipant i abordant les nombroses qüestions no resoltes per, en última instància, superar aquesta malaltia multifacètica, heterogènia i complexa que és el càncer: