Consell Científic Assessor del VHIO (CCA)

El Consell Científic Assessor (CCA) està format per 8 experts de reconegut prestigi en el camp de l’oncologia. L’informe del CCA ajuda el VHIO a continuar la seva tasca investigadora amb el màxim rigor i inclou l’avaluació científica del centre i els grups.

  • Fortunato Ciardiello – MD, PhD
  • Nancy E. Hynes – PhD
  • Andrés Cervantes – MD, PhD
  • Nuria López-Bigas – PhD
  • Jesús San Miguel – MD, PhD
  • Caroline Dive – PhD
  • Marie Arsenian-Henriksonn – PhD
  • Angela Nieto – PhD