Programa de preselecció molecular

El programa de preselecció molecular del VHIO, impulsat pel programa institucional de Diagnòstic Molecular Avançat (DIAMAV), catalitza la medicina de precisió al VHIO. Al llarg de l’última dècada, el DIAMAV ha proporcionat accés a diagnòstics moleculars avançats a més de 5000 pacients amb càncer i és fonamental a l’hora d’aparellar abordatges terapèutics dirigits amb centenars d’oportunitats d’assaigs clínics.

Aquest programa, que també compta amb el suport i l’experiència de la nostra Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) – CaixaResearch, finançada per la Fundació “la Caixa”, el coordina Susana Aguilar (Cap de la VHIOTECA) i es basa en l’activitat de Grup de Genòmica del Càncer i el Grup d’Oncologia Molecular del VHIO, en col·laboració amb el nostre Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs.

L’objectiu principal del programa és facilitar l’aplicació clínica dels nous biomarcadors del càncer que ajuden a optimitzar la selecció de tractaments per als pacients de qui s’estigui considerant la participació en assaigs clínics. El nostre programa orienta els metges en la selecció de nous tractaments contra el càncer i facilita la recerca correlativa clinicomolecular al VHIO. Es desenvolupen i validen internament proves diagnòstiques per a la identificació rendible i racionalitzada d’alteracions moleculars tumorals de gran interès per al desenvolupament de fàrmacs.

L’elaboració de perfils tumorals inclou una varietat de tècniques genòmiques com els panells de seqüenciació de pròxima generació per a la detecció de mutacions, les variacions en el nombre de còpies, les fusions de gens i signatures d’expressió d’ARN, així com tècniques histopatològiques com la immunohistoquímica (IHC) i la hibridació in situ (ISH) per a l’elaboració de perfils d’expressió de proteïnes i gens. El 2020 vam realitzar perfils moleculars tumorals en més de 1100 pacients oncològics que són candidats a participar en assaigs clínics. En total, al voltant de 150 pacients van ser tractats amb teràpies innovadores amb biomarcadors fruit d’aquests esforços. La interpretació de les proves de seqüenciació de nova generació i la formació dels metges sobre els nous biomarcadors és una altra de les nostres àrees prioritàries.

Figura: Programa de preselecció molecular al VHIO. (A) Interrelació entre els laboratoris de patologia genòmica i molecular amb els oncòlegs clínics i funcionalitat del programa de preselecció. (B) Nombre de proves genòmiques i proteòmiques per tipus de tumor. (C) Distribució dels tipus de tumor dels quals es va fer un perfil el 2020.

EQUIP
Molecular Prescreening Program
Coordinadora del programa

Susana Aguilar – cap de la VHIOTECA

Codirectors

Ana Vivancos, cap de grup, Grup de Genòmica del Càncer del VHIO

Paolo Nuciforo, cap de grup, Grup d’Oncologia Molecular del VHIO

Elena Garralda, directora de la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) del VHIO – CaixaResearch i cap del Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs del VHIO

Rodrigo Dienstmann – cap de grup, Grup Oncology Data Science (ODysSey) del VHIO

Tècnica de suport a la recerca

Jenifer Gonzalez