Comitè Científic Intern

Membres
Josep Tabernero
Director del VHIO
Enriqueta Felip
Codirectora del Programa de Recerca Clínica i Cap del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll
Elena Garralda
Codirectora del Programa de Recerca Clínica i directora de la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) – CaixaResearch
Paolo G. Nuciforo
Cap del Grup d’Oncologia Molecular
Joan Seoane
Codirector del Programa de Recerca Preclínica i Traslacional i Cap del Laboratori d’Expressió Gènica i Càncer
Laura Soucek
Codirectora del Programa de Recerca Preclínica i Traslacional i cap del Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals
Membres sense dret a vot
Carles Constante
Gerent
Alejandro Piris
Director de gestió científica
Secretari
Josep Maria Miquel
Gestor de projectes sènior

Funcions:

En termes generals, el comitè científic intern s’encarrega de la coordinació i la planificació estratègica de la recerca i la transferència de coneixements de l’institut; l’impuls dels programes de recerca; el seguiment i la coordinació de l’execució de l’activitat científica; el pla estratègic del centre i el pla anual d’activitats; la promoció i el desenvolupament de la comunitat científica i dels membres que la componen, i el debat i la preparació de les propostes que han d’aprovar altres òrgans de govern.