Patronat

President
 • Hble. Sr. Josep Maria Argimon, Conseller de Salut. Generalitat de Catalunya
Vicepresidents i vocals
 • Jordi Segrarra Pijuán (designat per la Fundació Privada CELLEX)
Vocals
 • Lluis Torner Sabata (desingat per la Fundació Privada CELLEX)
 • Albert Salazar Soler, Gerent de l´Hospital Universitari Vall d´Hebron (HUVH)
 • Aina Plaza Tesías, Directora general de planificació en Salut (designada pel Conseller de Salut)
 • Sr. Joan Gómez Pallarès, Director General de Recerca (designat per la Consellera de Recerca i Universitats)
 • Josep Maria Borràs i Andrés, Director del Pla d´Oncologia (designat pel Conseller de Salut)
 • Sol Daurella i Comandrán (designada per la Fundació Fero)
 • Piru Cantarell Rocamora (designada per la Fundació Fero)
 • Rubén Ventura (designada per la Fundació Fero)
 • Lluis Rovira i Pato, Director iCERCA (designat per la Consellera de Recerca i Universitats)
 • La Fundació “la Caixa” i, en la seva representació, en primer lloc Isidre Fainé Casas, President, i com a suplent Esther Planas Herrera, Directora Corporativa de Finances i Mitjans.
 • Ángel Font Vidal (designat per la Fundació “la Caixa”)
 • Vocal Fundació BBVA i, en la seva representació, Rafael Pardo Avellaneda
 • Secretària no patrona: Josep Lluis Lafarga
Assistents amb veu però sense vot
 • Director del VHIO: Josep Tabernero
 • Gerent del VHIO: Carles Constante
 • Gerent adjunt del VHIO: Sergi Cuadrado

La presidència del Patronat l’exerceix el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.