Activitats outreach

El VHIO dona suport i organitza activitats per augmentar l’interès públic en la recerca del càncer i promocionar els avenços importants assolits pel nostre personal científic i de recerca clínica. Aquestes activitats van dirigides als i les pacients, la gent jove i el públic adult no especialitzat per enriquir la cultura científica i promoure la ciència com a carrera professional estimulant per a la gent jove, el futur de la recerca.

Cal destacar que algunes d’aquestes iniciatives han suposat la generació de fons considerables per a la recerca al VHIO. Continuarem identificant, liderant i participant en aquestes iniciatives valuoses, i en llançarem de noves arran de les oportunitats que identifiquem.

Esdeveniments