Portal de Transparència

En compliment del que disposa l’article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, VHIO, com a fundació privada que rep subvencions o ajudes públiques, es troba obligada a publicar la informació que consta al nostre Portal de Transparència.