HRS4R

La iniciativa Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R)

La iniciativa Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R són les sigles en anglès) de la Comissió Europea permet que les institucions de recerca d’excel·lència implantin i mantinguin de manera activa els requisits de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors (d’ara endavant, la “Carta” i el “Codi”) en les seves polítiques i pràctiques de RH.

Aquesta iniciativa, implementada en tot l’Espai Europeu de Recerca, promou la participació dels principals centres de recerca, com ara el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) per promoure d’una manera incondicional i col·lectiva la formació, el desenvolupament professional i la mobilitat del personal científic a tot Europa.

Per tant, el VHIO es compromet a participar en aquest projecte tan important, no només per reforçar les polítiques pròpies, sinó també per contribuir a fomentar la recerca d’excel·lència a tot Europa.

El VHIO accepta i dona tot el seu suport als valors i principis generals que s’indiquen a la Carta Europea i el Codi.

Amb l’adhesió a la Carta i el Codi, el VHIO reconeix la importància d’oferir un marc adequat en què el personal investigador pugui assolir un nivell de gran qualitat en la seva carrera i contribuir al desenvolupament i la consolidació de l’Espai Europeu de Recerca.

El mes d’abril de 2018, els assessors de l’HRS4R van aprovar oficialment l’anàlisi exhaustiva i el Pla d’acció del VHIO i el nostre Institut va rebre l’autorització per utilitzar el logo del distintiu HR Excellence in Research (Excel·lència en RH per a la recerca) com a indicatiu del seu entorn laboral motivador i favorable.