Unitat d’Atenció Farmacèutica en Oncologia

La nostra unitat compta amb la certificació ISO 9001: 2015 i forma part del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH), dins del Campus Vall d’Hebron de Barcelona.

És gràcies al finançament rebut de la Fundació ”la Caixa” que l’any 2020 es va inaugurar el nostre nou equip, la Unitat de Recerca en Teràpia Molecular del Càncer (UITM) – CaixaResearch- Unitat d’Onco-Hematologia d’Investigació Clínica, amb tecnologies d’última generació que ens permet oferir una qualitat encara més elevada en l’atenció farmacèutica i seguir responent a tots els requisits normatius.

Ens centrem en dues àrees principals de recerca clínica en oncologia:

Programa d’Atenció Farmacèutica Oncològica

El nostre equip de farmacèutics experts està especialitzat en farmàcia hospitalària i oncològica. Els tècnics de laboratori de la Unitat preparen citostàtics i altres teràpies parenterales utilitzades en assaigs clínics, així com fan un seguiment i seguiment estret dels nostres pacients.

Programa de Suport a la Recerca Farmacològica en Oncologia

Aquest programa està dirigit pel nostre equip de farmacèutics i tècnics de laboratori especialitzats en assaigs clínics. Són els responsables de la gestió dels subministraments d’estudi, inclosos l’emmagatzematge, la dispensació i el control de traçabilitat.

El 2021 van gestionar els fàrmacs utilitzats en 609 assaigs clínics actius en oncologia i hematologia, i 11.719 lliuraments de subministraments/recepcions de subministraments d’assaig clínic. El nostre sistema d’avantguarda de control de la temperatura d’emmagatzematge -realitzant registres electrònics de temperatura cada 5 minuts diaris- mostra lectures en ordinadors equipats amb alarmes audiovisuals, així com un sistema d’alertes SMS les 24 hores del dia per controlar i informar desviacions de temperatura.

Pel que fa al disseny i validació del sistema de traçabilitat del procés de preparació de fàrmacs de la nostra Unitat, vetllem pel control qualitatiu i quantitatiu de la qualitat del nostre sistema informatitzat.

El 2021, el nostre personal de dispensació va participar activament en 280 visites prèvies a l’estudi, 280 visites inicials, visites de seguiment de 2014, 160 visites de tancament, i també va superar amb èxit 8 auditories i 2 inspeccions ISO.

A més, els nostres farmacèutics han dispensat i validat 44.261 fàrmacs d’assaig clínic, 12.969 dels quals per a administració oral, 1.230 per a administració IM/subcutània i 29.974 per a administració IV. S’han elaborat un total de 234 procediments de dispensació estandarditzats per a assaigs clínics i hem realitzat 985 actualitzacions d’aquests procediments a causa de les modificacions posteriors de protocols o manuals de farmàcia. El nostre equip de dispensació també ha elaborat 103 informes de dades de temperatura d’emmagatzematge.

Les preparacions de citostàtics, anticossos monoclonals i altres fàrmacs antitumorals parenterals per a assaigs clínics van ascendir a 29.974. També vam incloure 363 programes terapèutics antineoplàsics al nostre programari de prescripció.

El nostre Programa d’Atenció Farmacèutica per a pacients inscrits en assaigs clínics de fase I: hem realitzat 967 visites, 447 cribratges, 967 C1D1 i 1.050 seguiments, a més a més d’elaborar diaris de pacients i/o instruccions per als pacients (a falta de documentació aportada pels respectius patrocinador).

Isabel Cidoncha
Directora clínica de la Unitat d’Atenció Farmacèutica en Oncologia
Maria Queralt Gorgas
Coordinadora de la Unitat d’Atenció Farmacèutica en Oncologia
 • Excel·lència en els serveis que oferim als programes d’investigació en oncologia clínica mitjançant una eficàcia, eficiència i seguretat òptimes.
 • Gestió, dispensació, preparació i administració de fàrmacs d’estudi clínic segons les especificacions del protocol. Assegurar la traçabilitat de tot el circuit amb el desenvolupament i implantació de nou programari.
 • Control màxim de la temperatura d’emmagatzematge de mostres i preparats.
 • Ús òptim d’un programa informàtic, IPharma-FUNDANET®, per a la gestió de subministraments d’assaigs clínics.
 • Provisió d’un programa d’atenció farmacèutica a pacients en fase I, II i III d’estudis tractats amb medicaments administrats per via oral per millorar la seguretat, el compliment i l’eficàcia d’aquestes teràpies.
 • Auditories de patrocinadors reeixides, així com inspeccions realitzades per autoritats reguladores.
 • En substitució de les comandes mèdiques en paper, hem implementat la comanda de receptes electròniques per a medicaments d’administració IV al nostre programari de prescripció del lloc.
 • Hem desenvolupat un nou programari de traçabilitat que inclou processos farmacoterapèutics globals; la prescripció, validació, dispensació, preparació i administració de fàrmacs en l’àmbit dels assaigs clínics d’oncologia i hematologia.
 • La nostra Unitat ofereix suport clínic i tècnic per a la prescripció, preparació i administració de citostàtics en assaigs clínics, així com registres electrònics d’ús i temps.
 • Control qualitatiu i quantitatiu de la qualitat de totes les preparacions parenterals contra el càncer per garantir la seguretat del pacient i el compliment del protocol.
 • Certificació ISO9001:2015 renovada. Auditories de patrocinadors reeixides, inspeccions reguladores i participació en la renovació de la reacreditació de la Unitat de la Fase I de VHIO.
Cap de la Unitat de Farmàcia Oncològica d'Investigació Clínica
Isabel Cidoncha
Coordinadora de la Unitat d’Atenció Farmacèutica en Oncologia
Maria Queralt Gorgas
Farmacèutics
Carla María Esteban, Eugenia Serramontmany, Montserrat Carreres, Patricia Ortega, Pilar Rovira, Javier Varela, Lorena García, Celia Fernández, Carlota Varón, Pablo González, Sara Giménez, Rocío Paucar
Tècnics
Marta Pozo, Susana Inés Mulet, Angelica Cely, Romina Bellini, Sergio Pizarro, Esther Carabantes, Silvia Torralba, Bryan Cárdenas, Roser Klimt, Alan Paul Thompson, Ariadna Javalera, Isabel Pérez, Noemí Visús, Alexandre Valle, Madiha Shaheen, Montserrat Aguilar, Elisabeth Gabilán
Data Entry
Carmen Torres
Secretària
Isabel Mª Alerany