Campus Vall d'Hebron

La millor atenció i recerca en un únic campus sanitari. El Campus Hospitalari Vall d’Hebron de Barcelona va ser concebut sota la premissa de ser un parc sanitari que aglutinés cinc institucions especialitzades en àrees diferents: Hospital Universitari Vall d’Hebron, Vall d’Hebron Institut de Recerca, Vall d’Hebron Institut d’Oncologia, Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La nostra missió és proporcionar la millor atenció als pacients en un campus hospitalari compromès amb la recerca i la innovació aplicades a l’atenció sanitària clínica.

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron (VHUH)

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron (VHUH) és l’hospital més gran de Barcelona i el segon més gran d’Espanya; compta amb diverses instal·lacions que cobreixen gairebé totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques, té més de 1400 llits i dona feina a més de 6000 persones. També engloba diversos centres de formació, una facultat de medicina, instal·lacions de salut pública, centres de recerca, laboratoris i altres instal·lacions complementàries.

L’oportunitat de crear un centre de recerca oncològica va sorgir de la rellevància de la recerca clínica i translacional en el càncer a partir de llavors i de la necessitat de comptar amb centres que reunissin les característiques necessàries per poder dur a terme aquesta recerca (excel·lent entorn clínic per al tractament de pacients amb càncer, instal·lacions clíniques interdisciplinàries que incorporin totes les especialitats rellevants, equips clínics experts en recerca clínica i translacional, equips i laboratoris de recerca bàsica i plataformes tecnològiques adequades).

El Servei d'Oncologia Mèdica

El Servei d’Oncologia Mèdica es va crear el 1995 per respondre a les noves exigències de l’atenció oncològica i servir de centre de coordinació dels diferents serveis per tal de crear equips assistencials multidisciplinaris totalment interrelacionats.

Des de la seva creació, ha experimentat un important creixement quantitatiu i qualitatiu en els àmbits de l’atenció al pacient, la docència i la perspectiva de la recerca fins a esdevenir un centre de referència a Europa.

Algunes dades del Departament d'Oncologia:
Oncologia mèdica
 • Primeres visites: 5,610 (més de 4000 necessiten tractament)
 • Seguiments: 67,359
 • Tractaments (hospital de dia): 34,506
 • Consultes d’urgència: 3,789
Radioteràpia
 • Primeres visites: 2,085
 • Seguiments: 13,145
 • Tractaments: 25,360
Hematologia
 • Primeres visites: 1,515
 • Seguiments: 15,344
 • Tractaments (hospital de dia): 9,213
 • Trasplantaments: 56
 • Activitat de CAR-T: 51 pacients tractats (l’activitat més alta de CAR-T a Espanya)