19th Ave New York, NY 95822, USA

Grup de Factors de Creixement

Growth Factors Group VHIO

Centrem la nostra recerca en els mecanismes de resistència a les teràpies dirigides i, el que és més important, en com superar aquesta resistència, demostrant que els càncers de mama resistents a T-DM1, un conjugat d’anticòs i fàrmac (ADC), poden ser tractats eficaçment amb l’ADC de segona generació SYD985 (Nadal-Serrano et al.).

El nostre grup també ha contribuït a determinar el valor clínic de l’ADN lliure de cèl·lules plasmàtiques i l’eficàcia de la inhibició de PI3K a tumors gastrointestinals (Serrano et al.; García-Valverde et al.). Finalment, hem col·laborat en un article de posició sobre com millorar l’accés mundial als medicaments contra el càncer (Cortes et al.)

A més, la nostra plataforma en constant expansió de models experimentals derivats de pacients de càncer de mama i de pàncrees ens ha permès establir diverses col·laboracions fructíferes amb altres grups del VHIO. Hem col·laborat en la caracterització de les anomalies genètiques que determinen la sensibilitat als inhibidors d’Akt (Gris-Oliver et al.) i en la definició de com els canvis epigenètics regulen l’accessibilitat de la cromatina en el càncer de mama triple negatiu (Cebrià-Costa et al.).

Paral·lelament, hem continuat investigant noves teràpies immunològiques mitjançant la generació de nous CAR (receptors antigènics quimèrics). Amb els coneixements acumulats durant el desenvolupament i la caracterització dels anticossos biespecífics, hem pogut desenvolupar eficientment els nostres CAR, que es dirigeixen contra la proteïna p95HER2, present només en alguns tumors mamaris i gàstrics i completament absent en els teixits normals. Cal destacar que aquest projecte ha estat finançat per l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) per als propers cinc anys.

També cal esmentar el suport continu que rebem de la Fundació per a la Recerca del Càncer de Mama (BCRF), a la qual estem molt agraïts.

Joaquín Arribas
Cap de grup
 • Generació i caracterització de CAR contra antígens tumorals específics.
 • Desenvolupament d’un ADC contra p95HER2.
 • Determinació del paper de la senescència cel·lular en la progressió i el tractament del càncer de mama.
 • Identificació de nous mecanismes de resistència a les teràpies dirigides.
Growth Factors Group VHIO
Cap de grup
Joaquín Arribas
Becaris postdoctorals
Enrique Javier Arenas
Vanesa Nogales
Estudiants de postgrau
Macarena Román Alonso
Marta Lalinde
Ariadna Grinyó
Tècnics
Marta Escorihuela
Sandra Perez
Estudiants
Marta Bort
Santiago Duro
Alex Martínez-Sabadell
Andrea Miro

Publicacions científiques més rellevants

 • Bilal, F., Arenas, E. J., Pedersen, K., Martínez-Sabadell, A., Nabet, B., Guruceaga, E., Vicent, S., Tabernero, J., Macarulla, T. and Arribas, J. The transcription factor Slug uncouples pancreatic cancer progression from the Raf-Mek1/2-Erk1/2 pathway (2021) Cancer Research, accepted
 • Arenas, E. J., Martínez-Sabadell, A., Rius Ruiz, I., Román Alonso, M., Escorihuela, M., Luque, A., Fajardo, C. A, Gros, A., Klein, C. Arribas, J. Resistance to HER2-TCB (T cell bispecfic) and -CAR (chimeric antigen receptor) through JAK2 downmodulation (2021). Nature Comm, 12, 1237
 • Cortes J, Perez-García JM, Llombart-Cussac A, Curigliano G, El Saghir NS, Cardoso F, Barrios CH, Wagle S, Roman J, Harbeck N, Eniu A, Kaufman PA, Tabernero J, García-Estévez L, Schmid P, Arribas J. Enhancing global access to cancer medicines. CA Cancer J Clin. 2020 Mar;70(2):105-124.
 • Serrano C, Vivancos A, López-Pousa A, Matito J, Mancuso FM, Valverde C, Quiroga S, Landolfi S, Castro S, Dopazo C, Sebio A, Virgili AC, Menso MM, Martín-Broto J, Sansó M, García- Valverde A, Rosell J, Fletcher JA, George S, Carles J, Arribas J. Clinical value of next generation sequencing of plasma cell-free DNA in gastrointestinal stromal tumors. BMC Cancer. 2020 Feb 5;20(1):99.
 • Rius Ruiz I*, Vicario R*, Morancho B, Bernadó Morales C, Arenas EJ, Herter S, Freimoser-Grundschober A, Somandin J, Sam J, Ast O, Martínez Barriocanal Á, Luque A, Escorihuela M, Varela I, Cuartas I, Nuciforo P, Fasani R, Peg V, Rubio I, Cortés J, Serra V, Escriva-de-Romani S, Sperinde J, Chenna A, Huang W, Winslow J, Albanell J, Seoane J, Scaltriti M, Baselga J, Tabernero J, Umana P, Bacac M, Saura C†, Klein C†, Arribas J†, ‡. p95HER2-T cell bispecific antibody for breast cancer treatment. Sci Transl Med 10(461) pii: eaat1445 (2018)
 • Morancho, B.*, Martínez-Barriocanal, A.*, Villanueva, J. and Arribas, J‡. Role of ADAM17 in the non-cell autonomous effects of oncogene-induced senescence. Breast Cancer Res 17, 106 (2015)
 • Zacarias-Fluck, M., Morancho, B., Vicario, R., Luque-García, A., Escorihuela, M., Villanueva, J., Rubio, I. & Arribas, J. Effect of Cellular Senescence on the Growth of HER2-positive breast cancers. J Natl Cancer Inst 107 (5): djv020 (2015)
 • Vicario R, Peg V, Morancho B, Zacarias-Fluck M, Zhang J, Martínez-Barriocanal Á, Navarro Jiménez A, Aura C, Burgues O, Lluch A, Cortes J, Nuciforo P, Rubio IT, Marangoni E, Deeds J, Boehm M, Schlegel R, Tabernero J, Mosher R, Arribas J.  Patterns of HER2 Gene Amplification and Response to Anti-HER2 Therapies. PLoS ONE 2015; 10(6): e0129876
 • Morancho B, Martínez-Barriocanal Á, Villanueva J, Arribas J.  Role of ADAM17 in the non-cell autonomous effects of oncogene-induced senescence. Breast Cancer Res. 2015; 17: 106
 • Pedersen K, Canals F, Prat A, Tabernero J, Arribas J.  PELO negatively regulates HER receptor signalling and metastasis. Oncogene 2014 Feb; 33(9): 1190-7
 • Parra-Palau JL, Morancho B, Peg V, Escorihuela M, Scaltriti M, Vicario R, Zacarias-Fluck M, Pedersen K, Pandiella A, Nuciforo P, Serra V, Cortes J, Baselga J, Perou CM, Prat A, Rubio IT, Arribas J.  Effect of p95HER2/611CTF on the response to trastuzumab and chemotherapy. J. Natl. Cancer Inst. 2014 Nov; 106(11)

Totes les publicacions

 • Bilal, F., Arenas, E. J., Pedersen, K., Martínez-Sabadell, A., Nabet, B., Guruceaga, E., Vicent, S., Tabernero, J., Macarulla, T. and Arribas, J. The transcription factor Slug uncouples pancreatic cancer progression from the Raf-Mek1/2-Erk1/2 pathway (2021) Cancer Research, accepted
 • Arenas, E. J., Martínez-Sabadell, A., Rius Ruiz, I., Román Alonso, M., Escorihuela, M., Luque, A., Fajardo, C. A, Gros, A., Klein, C. Arribas, J. Resistance to HER2-TCB (T cell bispecfic) and -CAR (chimeric antigen receptor) through JAK2 downmodulation (2021). Nature Comm, 12, 1237
 • Loo Yau, H., Bell, E., Ettayebi, I., Campos de Almeida, F., Boukhaled, G. M., Shen, S. Y., Allard, D., Morancho, B., Marhon, S. A., Ishak, C. A., Gonzaga, I., Medina, T., Singhania, R., Chakravarthy, A., Chen, R., Mehdipour, P., Pommey, S., Klein, C., Amarante‐Mendes, G., Roulois, D., Arribas, J., Stagg, J. & D. De Carvalho, D. DNA hypomethylating agents increase activation and cytolytic activity of CD8+ T-cells (2020) Molecular Cell, 81, 1469-1483.
 • Sanz-Moreno, A., Palomeras, P., Pedersen, K., Morancho, B., Pascual, T., Galván, P., Benítez, S., Gomez-Miragaya, J., Ciscar, M., Jimenez, M., Pernas, S., Petit, A., Soler-Monsó, M. T., Viñas, G., Alsaleem, M., Rakha, E. A., Green, A., R., Santamaria, P. G., Mulder, C., Lemeer, S., Arribas, J., Prat, A., Puig, T., Gonzalez-Suarez, E. RANK signaling increases after anti-HER2 therapy contributing to the emergence of resistance in HER2-positive breast cancer (2021) Breast Cancer Res, 23, 42.
 • Escorihuela, M., Espinosa-Bravo, M., Peg, V., Dijcks, F. A., Dokter, W. H. A., Cortés, J., Saura, C. & Arribas, J. The Second Generation Antibody-Drug Conjugate SYD985 Overcomes Resistances to T-DM1. Cancers 12, 670–14 (2020).
 • Cortés, J., Perez García, J. M., Llombart Cussac, A., Curigliano, G., El Saghir, N. S., Cardoso, F., Barrios, C. H., Wagle, S., Roman, J., Harbeck, N., Eniu, A., Kaufman, P. A., Tabernero, J., García Estévez, L., Schmid, P. & Arribas, J. Enhancing global access to cancer medicines. CA Cancer J Clin 70, 105-124 (2020).
 • Serrano, C., Vivancos, A., López-Pousa, A., Matito, J., Mancuso, F. M., Valverde, C., Quiroga, S., Landolfi, S., Castro, S., Dopazo, C., Sebio, A., Virgili, A. C., Menso, M. M., Martín-Broto, J., Sansó, M., García-Valverde, A., Rosell, J., Fletcher, J. A., George, S., Carles, J. & Arribas, J. Clinical value of next generation sequencing of plasma cell-free DNA in gastrointestinal stromal tumors. BMC Cancer 5;20(1):99 (2020).
 • Ferronato, M.J., Nadal Serrano, M., Arenas Lahuerta, E.J., Bernadó Morales, C., Paolillo, G., Martinez-Sabadell Aliguer, A., Santalla, H., Mascaró, M., Vitale, C,. Fall, Y., Arribas, J., Facchinetti, M. M., Curino, A. C. Vitamin D analogues exhibit antineoplastic activity in breast cancer patient-derived xenograft cells. J Steroid Biochem Mol Biol. 105735 (2020). Aug 9;105735. doi: 10.1016/j.jsbmb.2020.105735. Online ahead of print.
 • Gris-Oliver, A., Palafox, M., Monserrat, L., Brasó-Maristany, F., Òdena, A., Sánchez-Guixé, M., Ibrahim, Y. H., Villacampa, G., Grueso, J., Parés, M., Guzman, M., Rodríguez, O., Bruna, A., Hirst, C. S., Barnicle, A., de Bruin, E. C., Reddy, A., Schiavon, G., Arribas, J., Mills, G. B., Caldas, C., Dienstmann, R., Prat, A., Nuciforo, P., Razavi, P., Scaltriti, M., Turner, N. C., Saura, C., Davies, B. R., Oliveira, M. & Serra, V. Genetic Alterations in the PI3K/AKT Pathway and Baseline AKT Activity Define AKT Inhibitor Sensitivity in Breast Cancer Patient-derived Xenografts. Clin Cancer Res 26(14):3720-3731 (2020).
 • Mateo, L., Duran-Frigola, M., Gris-Oliver, A., Palafox, M., Scaltriti, M., Razavi, P., Chandarlapaty, S., Arribas, J., Bellet, M., Serra, V. & Aloy, P. Personalized cancer therapy prioritization based on driver alteration co-occurrence patterns. Genome Medicine 12, 78–23 (2020).
 • García-Valverde, A., Rosell, J., Serna, G., Valverde, C., Carles, J., Nuciforo, P., Fletcher, J. A., Arribas, J., Politz, O. & Serrano, C. Preclinical Activity of PI3K Inhibitor Copanlisib in Gastrointestinal Stromal Tumor. Molecular Cancer Therapeutics 19, 1289–1297 (2020).
 • Cebrià-Costa, J. P., Pascual-Reguant, L., Gonzalez-Perez, A., Serra-Bardenys, G., Querol, J., Cosín, M., Verde, G., Cigliano, R. A., Sanseverino, W., Segura-Bayona, S., Iturbide, A., Andreu, D., Nuciforo, P., Bernadó Morales, C., Rodilla, V., Arribas, J., Yelamos, J., de Herreros, A. G., Stracker, T. H. & Peiró, S. LOXL2-mediated H3K4 oxidation reduces chromatin accessibility in triple-negative breast cancer cells. Oncogene 39, 79–121.
 • Triana-Martínez, F., Picallos-Rabina, P., Da Silva-Álvarez, S., Pietrocola, F., Llanos, S., Rodilla, V., Soprano, E., Pedrosa, P., Ferreirós, A., Barradas, M., Hernández-González, F., Lalinde, M., Prats, N., Bernadó, C., González, P., Gómez, M., Ikonomopoulou, M.P., Fernández-Marcos, P.J., García-Caballero, T., Del Pino, P., Arribas, J., Vidal, A., González-Barcia, M., Serrano, M., Loza, M.I., Domínguez, E., Collado, M. Identification and characterization of Cardiac Glycosides as senolytic compounds. Nat Commun 10(1):4731 (2019)
 • Gomez-Miragaya, J., Díaz-Navarro, A., Tonda, R., Beltran, S., Palomero, L., Palafox, M., Dobrolecki, L., Vasaikar, S., Huang, C., Zhang, B., Wulf, G., Muñoz, P., Paré, L., Serra, V., Prat, A., Bruna, A., Caldas, C., Arribas, J., Balmaña, J., Cruz, C., Pujana, M. A., Lewis, M., Puente, X., Gonzalez-Suarez, E. Chromosome 12p amplification in triple-negative breast cancer is associated with emergent docetaxel resistance and carboplatin sensitivity Cancer Res 79, 4258-4270 (2019)
 • Merlino, G., Fiascarelli, A., Bigioni, M., Bressan, A., Carrisi, C., Bellarosa, D., Salerno, M., Bugianesi, R., Manno, R., Bernadó Morales, C., Arribas, J., Dusek, R. L., Pham, P. H., Awdew, R., Aud, D. M., Trang, M., Terrett, J., Wilson, K. E., Rohlff, C., Manzin, S., Pellacani, A, Binaschi, M. MEN1309/OBT076, a first-in-class Antibody Drug Conjugate (ADC) targeting CD205 in solid tumors. Mol Cancer Ther 18(9):1533-1543 (2019)
 • Diaz-Rodriguez, E., Pérez-Peña, J., Ríos-Luci, C., Arribas, J., Ocaña, A., Pandiella, A. TRAIL receptor activation overcomes resistance to trastuzumab in HER2 positive breast cancer cells Cancer Letters 453, 34-44 (2019)
 • Gorbatenko, A., Søkilde, R., Sorensen, E. E., Newie, I., Persson, H., Morancho, B., Arribas, J., Litman, T., Rovira, C., Pedersen, S. F. HER2 and p95HER2 differentially regulate miRNA expression in MCF-7 breast cancer cells and downregulate MYB proteins through miR-221/222 and miR-503 Scientific Reports 9, 3352 (2019)
 • Blasco-Benito, S., Moreno, E., Seijo-Vila, M., Tundidor, I., Andradas, C., Caffarel, M.M., Caro-Villalobos, M., Urigüen, L., Diez-Alarcia, R., Moreno-Bueno, G., Hernández, L., Manso, L., Homar-Ruano, P., McCormick, P.J., Bibic, L., Bernadó Morales, C., Arribas, J., Canals, M., Casadó, V., Canela, E.I., Guzmán, M., Pérez-Gómez, E., Sánchez, C. Therapeutic targeting of HER2-CB2R heteromers in HER2-positive breast cancer. Proc Natl Acad Sci U S A. 116(9) 3863-3872 (2019)
 • Kang, S.A., Guan, J.S., Tan, H.J., Chu, T., Thike, A.A., Bernadó Morales, C., Arribas, J., Wong, C.Y., Tan, P.H., Gudi, M., Putti, T.C., Sohn, J., Lim, S.H., Lee, S.C,. Lim, Y.P. Elevated WBP2 expression in HER2-positive breast cancers correlates with sensitivity to trastuzumab-based neo-adjuvant therapy:A Retrospective and Multicentric Study. Clin Cancer Res 25(8):2588-2600 (2019)
 • Lambies, G., Miceli, M., Martínez-Guillamon, C., Olivera-Salguero, R., Peña, R., Frías, C.P., Calderón, I., Atanassov, B.S., Dent, S.Y.R., Arribas, J., García de Herreros, A., Díaz, V.M. TGFβ-activated USP27X deubiquitinase regulates cell migration and chemoresistance via stabilization of Snail1. Cancer Res 79(1):33-46 (2019)
 • Serrano, C., García-Del-Muro, X., Valverde, C., Sebio, A., Durán, J., Manzano, A., Pajares, I., Hindi, N., Landolfi, S., Jiménez, L., Rubió-Casadevall, J., Estival, A., Lavernia, J., Safont, M.J., Pericay, C., Díaz-Beveridge, R., Martínez-Marín, V., Vicente-Baz, D., Vivancos, A., Hernández-Losa, J., Arribas, J., Carles, J. Clinicopathological and Molecular Characterization of Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumors with Prolonged Benefit to Frontline Imatinib. The Oncologist. 24(5):680-687 (2019)
 • Rius Ruiz I*, Vicario R*, Morancho B, Bernadó Morales C, Arenas EJ, Herter S, Freimoser-Grundschober A, Somandin J, Sam J, Ast O, Martínez Barriocanal Á, Luque A, Escorihuela M, Varela I, Cuartas I, Nuciforo P, Fasani R, Peg V, Rubio I, Cortés J, Serra V, Escriva-de-Romani S, Sperinde J, Chenna A, Huang W, Winslow J, Albanell J, Seoane J, Scaltriti M, Baselga J, Tabernero J, Umana P, Bacac M, Saura C†, Klein C†, Arribas J†, ‡. p95HER2-T cell bispecific antibody for breast cancer treatment. Sci Transl Med 10(461) pii: eaat1445 (2018)
 • Cruz C, Llop-Guevara A, Garber JE, Arun BK, Pérez Fidalgo JA, Lluch A, Telli ML, Fernández C, Kahatt C, Galmarini CM, Soto-Matos A, Alfaro V, Pérez de la Haza A, Domchek SM, Antolin S, Vahdat L, Tung NM, Lopez R, Arribas J, Vivancos A, Baselga J, Serra V, Balmaña J, Isakoff SJ. Multicenter Phase II Study of Lurbinectedin in BRCA-Mutated and Unselected Metastatic Advanced Breast Cancer and Biomarker Assessment Substudy. J Clin Oncol 36, 3134-3143 (2018)
 • Mendez O, Peg V, Salvans C, Pujals M, Fernandez Y, Abasolo I, Perez J, Matres A, Valeri M, Gregori J, Villarreal L, Schwartz S, Ramon Y Cajal S, Tabernero J, Cortes J, Arribas J, Villanueva J. Extracellular HMGA1 promotes tumor Invasion and Metastasis in Triple-Negative Breast Cancer. Clin Cancer Res 24(24):6367-6382 (2018)
 • Georgilis A, Klotz S, Hanley CJ, Herranz N, Weirich B, Morancho B, Leote AC, D’Artista L, Gallage S, Seehawer M, Carroll T, Dharmalingam G, Wee KB, Mellone M, Pombo J, Heide D, Guccione E, Arribas J, Barbosa-Morais NL, Heikenwalder M, Thomas GJ, Zender L, Gil J. PTBP1-Mediated Alternative Splicing Regulates the Inflammatory Secretome and the Pro-tumorigenic Effects of Senescent Cells. Cancer Cell 34(1):85-102.e9 (2018)
 • Serrano-Candelas E, Ainsua-Enrich E, Navinés-Ferrer A, Rodrigues P, García-Valverde A, Bazzocco S, Macaya I, Arribas J, Serrano C, Sayós J, Arango D, Martin M. Silencing of adaptor protein SH3BP2 reduces KIT/PDGFRA receptors expression and impairs gastrointestinal stromal tumors growth. Mol Oncol 12(8):1383-1397 (2018)
 • Cruz C, Castroviejo-Bermejo M, Gutiérrez-Enríquez S, Llop-Guevara A, Ibrahim YH, Gris-Oliver A, Bonache S, Morancho B, Bruna A, Rueda OM, Lai Z, Polanska UM, Jones GN, Kristel P, de Bustos L, Guzman M, Rodríguez O, Grueso J, Montalban G, Caratú G, Mancuso F, Fasani R, Jiménez J, Howat WJ, Dougherty B, Vivancos A, Nuciforo P, Serres-Créixams X, Rubio IT, Oaknin A, Cadogan E, Barrett JC, Caldas C, Baselga J, Saura C, Cortés J, Arribas J, Jonkers J, Díez O, O’Connor MJ, Balmaña J, Serra V. RAD51 foci as a functional biomarker of homologous recombination repair and PARP inhibitor resistance in germline BRCA-mutated breast cancer. Ann Oncol 29(5):1203-1210 (2018)
 • Gawrzak S, Rinaldi L, Gregorio S, Arenas EJ, Salvador F, Urosevic J, Figueras-Puig C, Rojo F, Del Barco Barrantes I, Cejalvo JM, Palafox M, Guiu M, Berenguer-Llergo A, Symeonidi A, Bellmunt A, Kalafatovic D, Arnal-Estapé A, Fernández E, Müllauer B, Groeneveld R, Slobodnyuk K, Stephan-Otto Attolini C, Saura C, Arribas J, Cortes J, Rovira A, Muñoz M, Lluch A, Serra V, Albanell J, Prat A, Nebreda AR, Benitah SA, Gomis RR. MSK1 regulates luminal cell differentiation and metastatic dormancy in ER+ breast cancer. Nat Cell Biol 20, 211-221 (2018)
 • Floros KV, Lochmann TL, Hu B, Monterrubio C, Hughes MT, Wells JD, Bernadó Morales C, Ghotra MS, Costa C, Souers AJ, Boikos SA, Leverson JD, Tan M, Serra V, Koblinski JE, Arribas J, Prat A, Paré L, Miller TW, Dozmorov MG, Harada H, Windle BE, Scaltriti M, Faber AC. Co-amplification of miR-4728 protects HER2-amplified breast cancers from targeted therapy. Proc Natl Acad Sci U S A 115(11):E2594-E2603 (2018)
 • Martín-Pérez, R., Yerbes, R., Mora-Molina, R., Cano- González, A., Arribas, J., Mazzone, M., López- Rivas, A. and Palacios, C. Oncogenic p95HER2/611CTF primes human breast epithelial cells for metabolic stress-induced down-regulation of FLIP and activation of TRAIL-R/Caspase-8-dependent apoptosis. Oncotarget 8(55):93688-93703 (2017)
 • Ríos-Luci, C., García-Alonso S., Díaz-Rodríguez E., Nadal-Serrano, M., Arribas, J., Ocaña, A. and Pandiella, A. Resistance to the Antibody-Drug Conjugate T-DM1 Is Based in a Reduction in Lysosomal Proteolytic Activity. Cancer Res 77(17):4639-4651 (2017)
 • Sabbaghi M, Gil-Gómez G, Guardia C, Servitja S, Arpí O, García-Alonso S, Menendez S, Arumi-Uria M, Serrano L, Salido M, Muntasell A, Martínez-García M, Zazo S, Chamizo C, González-Alonso P, Madoz-Gúrpide J, Eroles P, Arribas J, Tusquets I, Lluch A, Pandiella A, Rojo F, Rovira A, Albanell J. Defective Cyclin B1 Induction in Trastuzumab-emtansine (T-DM1) Acquired Resistance in HER2-positive Breast Cancer. Clin Cancer Res 23(22):7006-7019 (2017)
 • Pedersen, K.*, Bilal, F.*, Bernadó Morales, C., Salcedo, MT., Macarulla, T., Massó-Vallés, D., Mohan, V., Vivancos, V., Carreras, MJ., Serres, X., Abu-Suboh, M., Balsells, J., Allende, E., Sagi, I., Soucek, L., Tabernero, J., Arribas, J‡. Pancreatic cancer heterogeneity and response to Mek inhibition. Oncogene 36(40):5639-5647 (2017)
 • Byrne, A. T., Alférez, A. G., Amant, F., Annibali, D., Arribas, J., Biankin, A. V., Bruna, A., Budinská, E., Caldas, C., Chang, D. K., Clarke, R. B., Clevers, H., Coukos, G., Dangles-Marie, V., Eckhardt, S. G. , Gonzalez-Suarez, E. G. , Els Hermans, E, Hidalgo, M., Jarzabek, M., de Jong, S., Jonkers, J., Kemper, K., Lanfrancone, L., Mælandsmo, G. M., Marangoni, E., Marine, J.-C., Enzo Medico, E., Norum, J. H., Palmer, H. G., Peeper, D. S.,Pelicci, P.G., Piris, A., Roman-Roman, S., Rueda, O. M., Seoane, J., Serra, V., Soucek, L., Vanhecke, D., Villanueva, A., Vinolo, E., Bertotti, A., Trusolino, L. Interrogating open issues in cancer precision medicine with Patient-Derived Xenografts. Nature Rev Cancer 17, 254-268 (2017)
 • Morancho, B., Zacarías-Fluck, M., Esgueva, A., Bernadó Morales, C. Di Cosimo, S., Prat, A., Cortés, J., Arribas, J.* and Rubio, I. T.* Modeling anti-IL-6 therapy using breast cancer patient-derived xenografts. Oncotarget 7(42) :67956-67965 (2016)
 • Hutchinson, E., Pujana M. A. and Arribas, J. Cancer therapeutic resistance: progress and perspectives. Drugs of Today 52 – 6, 347-354 (2016)
 • Serra-Musach J, Mateo F, Capdevila-Busquets E, de Garibay GR, Zhang X, Guha R, Thomas CJ, Grueso J, Villanueva A, Jaeger S, Heyn H, Vizoso M, Pérez H, Cordero A, Gonzalez-Suarez E, Esteller M, Moreno-Bueno G, Tjärnberg A, Lázaro C, Serra V, Arribas J, Benson M, Gustafsson M, Ferrer M, Aloy P, Pujana MÀ. Cancer network activity associated with therapeutic response and synergism. Genome Med 8(1):88 (2016)
 • Hergueta-Redondo M, Sarrio D, Molina-Crespo Á, Vicario R, Bernadó-Morales C, Martínez L, Rojo-Sebastián A, Serra-Musach J, Mota A, Martínez-Ramírez Á, Castilla MÁ, González-Martin A, Pernas S, Cano A, Cortes J, Nuciforo PG, Peg V, Palacios J, Pujana MÁ, Arribas J, Moreno-Bueno G. Gasdermin B expression predicts poor clinical outcome in HER2-positive breast cancer. Oncotarget. 7(35):56295-56308 (2016)
 • Esparís-Ogando, A., Montero, J. C., Arribas, J., Ocaña, A. and Pandiella, A. Targeting the EGF/HER Ligand-Receptor System in Cancer. Curr Pharm Des 22(39):5887-5898 (2016)
 • Nuciforo, P., Thyparambil, S., Aura, C., Garrido-Castro, A., Marta Vilaro, M., Peg, V., Jimenez, J., Hoos, W., Burrows, J., Todd Hembrough, T., Ferreres, J. C., Perez-Garcia, J., Arribas, J., Cortes, J., and Scaltriti, M. High HER2 protein levels measured by multiplex mass spectrometry correlate with increased overall survival in patients treated with anti-HER2 therapy. Molecular Oncology 10(1):138-47 (2016)
 • Morancho, B.*, Martínez-Barriocanal, A.*, Villanueva, J. and Arribas, J‡. Role of ADAM17 in the non-cell autonomous effects of oncogene-induced senescence. Breast Cancer Res 17, 106 (2015)
 • Vicario R, Peg V, Morancho B, Zacarias-Fluck M, Zhang, J., Martinez-Barriocanal A, Navarro Jiménez A, Aura C, Burgues O, Lluch A, Cortés J, Nuciforo P, Rubio IT, Marangoni E, Deeds J, Boehm, M, Schlegel R, Tabernero, J, Mosher, R, Arribas, J. Patterns of HER2 gene amplification and response to anti-HER2 therapies. PLoS One 10(6):e0129876 (2015)
 • Massó-Vallés, D., Jauset, T., Serrano, E., Pedersen, K., Affara, N., Whitfield, J., Beaulieu, M. -E., Sodir, N., Evan, G. I., Elias, L., Arribas, J. and Soucek, L. Ibrutinib exerts potent antifibrotic and antitumor activities in mouse models of pancreatic adenocarcinoma. Cancer Res 75, 1675-1681 (2015)
 • Zacarias-Fluck, M., Morancho, B., Vicario, R., Luque-García, A., Escorihuela, M., Villanueva, J., Rubio, I. & Arribas, J. Effect of Cellular Senescence on the Growth of HER2-positive breast cancers. J Natl Cancer Inst 107 (5): djv020 (2015)
 • Comment on this article in J Natl Cancer Inst 107(5): djv091 (2015)
 • Scaltriti, M., Nuciforo, P., Bradbury. I, Sperinde, J., Agbor-Tarh, D., Chenna, A., Winslow, J., Serra, V., Parra, J.-Ll. Prudkin, l., Jimenez, J., Aura, C., Harbeck, N., Pusztai, L., Ellis, C., Eidtmann, H., Arribas, J., Cortes, J., de Azambuja, E. Piccart, M. & Baselga, J. High HER2 expression correlates with response to the combination of lapatinib and trastuzumab. Clin Cancer Res 21, 569-576 (2015)
 1. Redirection of T cells against HER2-driven tumors.
  Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Grupos Coordinados AECC 2019.
  Coordinator: Joaquín Arribas.
  2019-2024.
 2. Immunotherapy against HER2 positive tumors. PI19/01181.
  Instituto Salud Carlos III (ISCIII).
  PI: Joaquín Arribas.
  2020-2022.
 3. Conjugados Anticuerpo-Droga contra HER2: Mecanismos de Resistencia y Combinaciones Terapéuticas.
  Fundación Mutua Madrileña.
  Co-PIs: Joaquín Arribas, Javier Cortés.
  2018-2021.
 4. Horizon 2020 call SC1-PM-02-2017. Consortium 14 Partners.
  Coordinator: Annette Byrne.
  PI: Joaquín Arribas.
  2018-2023.
 5. EDIReX: EurOPDX Distributed Infrastructure for Research on patient-derived cancer Xenografts. 731105.
  Horizon 2020 call H2020-INFRAIA 2016-2017.
  Consortium 19 Partners.
  Coordinator: Enzo Medico.
  PI: Joaquín Arribas.
  2018-2022.

Notícies Relacionades