Avís Legal

Domini: www.vhio.net
Titular: Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall d’Hebron
Oficina central: CENTRE CELLEX, C/ Natzaret, 115-117 , 08035 – Barcelona
Tel: 93 489 30 21
Fax: 93 489 40 64
E-mail: gerencia@vhio.net
Dades registrades: Inscrita en el Registro de Fundaciones 2307
Codi d’identificació fiscal (CIF): G-64384969

Condicions generals d’ús

1. Limitacions d’ús

L’accés a aquest lloc web és gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre.

L’usuari haurà d’utilitzar la informació continguda en aquest lloc web d’acord amb la legislació aplicable en cada cas, respectant els drets de propietat intel·lectual de la Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall d’Hebron o de terceres parts.

A través dels serveis que l’IMPPC posa a la seva disposició, l’usuari no ha de fer res que pugui causar danys o alteracions al contingut, ni tampoc obstaculitzar el bon funcionament del lloc web. L’usuari no causarà cap tipus de problemes tècnics, com la transferència d’elements que comportin virus informàtics o similars que puguin danyar, interferir o interceptar aquest lloc web, parcialment o en la seva totalitat.

La Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall d’Hebron no es fa en cap cas responsable de l’ús inadequat d’aquest lloc web o dels seus continguts, ni de les conseqüències que se’n puguin derivar.

2. Limitacions de la responsabilitat

La Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall d’Hebron no garanteix que les seves pàgines estiguin sempre operatives ni que els seus continguts siguin complets, exactes i fiables en tot moment. La Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall d’Hebron es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, els continguts i les condicions generals d’accés al lloc web.

En cas que es portin a terme operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, la Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall d’Hebron té el dret de suspendre temporalment l’accés a aquest lloc web sense previ avís. També pot reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis. En qualsevol cas, la Fundació intentarà mantenir l’usuari informat quan les circumstàncies ho permetin.

Així, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis, i també per l’ús que els usuaris hagin pogut fer d’aquest lloc web.

3. Enllaços hipertextuals

Cap tercer no podrà establir relació de framing entre les seves pàgines web i aquest lloc. En relació amb els enllaços inclosos en aquest lloc web dirigits a altres llocs gestionats per la Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall d’Hebron, aquesta institució manifesta que no exerceix cap control sobre aquests llocs i que no n’és responsable dels continguts d’alguns. Els enllaços d’aquest lloc web s’ofereixen només com a recursos de referència, sense cap tipus de valoració dels continguts, els propietaris, els serveis o els productes que s’hi ofereixen.

4. Otras condiciones

Les condicions d’ús general i les relacions establertes entre la Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall d’Hebron estaran subjectes a la legislació espanyola.

L’ús del lloc web implica l’acceptació de les condicions d’ús general esmentades.

Drets de propietat intel·lectual

La totalitat del lloc web i dels seus components estan protegits per la legislació espanyola i internacional sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts del lloc web pertanyen a la Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall d’Hebron, amb excepció dels d’empreses amb què s’ha signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts que estan protegits per les normes de propietat intel·lectual i industrial.

L’exercici dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts és exclusiu de l’IMPPC, sense suprimir el dret de citació de les terceres parts.

L’usuari que accedeixi a aquest lloc web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements anteriorment esmentats, ni crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar-ne expressament la procedència.

S’autoritza exclusivament la visualització i la descàrrega d’informació per a l’ús personal i no comercial per part de l’usuari, qui no pot transmetre aquesta informació a terceres persones o entitats.

L’alteració del contingut o l’estructura del lloc web per part de l’usuari, sense autorització específica per escrit de l’IMPPC, està expressament prohibida. Qualsevol ús del lloc web o dels seus continguts contrari a la normativa vigent podrà ser perseguit.

Totes les imatges d’aquest lloc han estat lliurades pel seu autor (persona física), per al seu ús adequat, a la Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall d’Hebron.

Protecció de dades personals

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DEL VALL D ‘HEBRON (En endavant, VHIO) es preocupa profundament per garantir el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal de tots els seus usuaris, clients i interessats en la seva tasca, complint per a això amb la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal.

És per això que,a l’efecte del registre al lloc web únicament es demanaran, amb caràcter obligatori, les dades necessàries per a la prestació de servei, complint amb l’estipulat per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Addicionalment,li recomanem que revisi les polítiques de privacitat de qualsevol lloc web accedit a través del lloc web www.vhio.net,ja que aquests llocs web estan fora de control de VHIO i disposaran de polítiques de privacitat diferents. VHIO no es fa responsable d’aquests llocs o de la informació i contingut publicat en ells.

L’usuari,a l’acceptar la present política de privacitat, declara que totes les dades que proporciona al formulari de creació de compte són certes i estan actualitzades, i l’usuari haurà de posar-se en contacte amb VHIO en cas que desitgi modificar alguna dada de caràcter personal o procedint a l’edició dels mateixos en l’apartat corresponent de la pàgina web. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions o informacions falses o inexactes que proporcioni a VHIO així com de tots els danys i perjudicis que això ocasioni a l’entitat.

Així mateix, reiterem el compromís de VHIO de complir escrupolosament amb tot el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. I, en concret, VHIO es compromet a guardar el deure de secret respecte de les dades a les quals tingui accés així com a adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés, modificació o supressió de dades de manera no autoritzada.

Qui és el responsable?

El responsable dels tractaments de dades referents als diferents processos pel que fa a la gestió de col·laboradors, empleats, usuaris, usuaris web, pacients, proveïdors, clients, etc. és VHIO, amb domicili social al C / NATZARET 115-117 (08035) BARCELONA i CIF G64384969.

L’informem que pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades de VHIO dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.eso al telèfon 902.877.192.

Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com els hem obtingut?

Les categories de dades personals que VHIO tracta sobre els seus col·laboradors, empleats, usuaris, usuaris web, pacients, proveïdors, clients, etc. és la següent:

  • Dades d’identificació
  • Direccionspostals o electròniques
  • Dades econòmiques si de transaccions
  • Dades professionals
  • Informació comercial
  • Circumstànciespersonals
  • Categories especialsde dades (dades genètiques, dades de salut i biomètrics)
  • Dades de persones en situació de vulnerabilitat (dades de menors)

Totes les dades esmentats els hem obtingut o directament de Vostè mitjançant la presentació d’un consentiment informat, proposta contractual, etc. o mitjançant la seva empresa al facilitar-nos les dades d’identificació i altra informació necessària per dur a terme l’objecte de la relació contractual entre les parts. Serà una obligació seva o de la seva empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació. Pel que fa a les dades de candidats a ocupació hem obtingut les seves dades mitjançant la presentació d’un CV per la seva banda o l’obtenció de la seva candidatura mitjançant els serveis d’un portal d’ocupació. En aquest últim cas Vostè ha autoritzat la cessió de les seves dades a la nostra empresa a l’inserir les seves dades curriculars al portal d’ocupació.

Per quant de temps conservarem les sevesdades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a col·laboradors, empleats, usuaris, usuaris web, pacients, proveïdors, clients, etc. que VHIO, recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i / o recollida d’informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

En qualsevol cas VHIO guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar noves investigacions i / o complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això vol dir que podem conservar les teves dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagis deixat de disposar dels nostres serveis o que hagis deixat de fer servir aquesta pàgina web. Després d’aquest període, les teves dades personals seran eliminats de tots els sistemes de VHIO.

Amb quina finalitat i sobre quina base de legitimació tractem les seves dades?

VHIO tracta les dades que li faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar diferents activitats derivades de l’objecte de la fundació, investigacions, consultes, etc. D’aquesta manera, utilitzarem les seves dades per dur a el cap algunes de les següents accions basant-nos en la respectiva base de legitimació:

[fusion_table]

FINALITAT DE TRACTAMENT BASE D’LEGITIMACIÓ
Gestió dels Recursos humans Interès legítim.
Gestió de l’Historial clínic i diagnòstic i investigació Consentiment de l’interessat
Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals L’execució d’un contracte
Gestió dels usuaris de serveis de la societat de la informació i Instal·lació de galetes Consentiment de l’interessat
Atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès interès legítim
Gestió de dades d’especialistes en matèria d’oncologia L’execució d’un contracte
Gestió dels estudis analítics i / o encàrrecs Consentiment de l’interessat
La captació de fons per a projectes i les activitats relacionades amb els mateixos Consentiment de l’interessat

[/fusion_table]

No anem a elaborar perfils a base de la informació facilitada i en conseqüència tampoc prendrem decisions automatitzades sobre vostè a base d’un perfil elaborat.

Aquins destinataris es comunicaran les seves dades?

L’informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l’Administració Pública i autoritats competents en aquells casos que VHIO rebi un requeriment legal per part de les autoritats esmentades o en els casos que actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial; per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per protegir els drets de VHIO o els seus clients i el públic en general.

VHIO pot proporcionar les seves dades personals a terceres persones (Ex. proveïdors de serveis d’Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que VHIO en relació a les seves dades personals i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals per tal de guardar les seves dades personals de forma privada i segura , i per tal d’utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de VHIO.

L’informem que es poden produir transferències internacionals de dades amb l’objecte d’executar un contracte o establir condicions precontractuals d’un projecte de recerca o bé, per l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió respecte del tercer país.

Quines són els seus drets com a afectats o interessat?

Qualsevol persona té dreta obtenir confirmació sobre si VHIO està tractant dades personals que li concerneixin, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les seves dades personals, així com rebre’ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no sigui necessari per als fins que van ser recollides

Privadesa

La primera vegada que l’usuari accedeixi a la pàgina web, el servidor de la Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall d’Hebron enviarà al seu ordinador un arxiu denominat cookie. Una cookie és un petit arxiu de text que el navegador recull i emmagatzema en l’ordinador mentre l’usuari navega per la web.

Així, la Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall d’Hebron està informada de l’ús que fa l’usuari de la seva pàgina web, la qual cosa permet a la Fundació adaptar aquesta pàgina a les preferències de l’usuari per a la seva pròxima visita.

En cas que l’usuari no vulgui rebre cookies mentre navega, haurà de desactivar l’opció corresponent del seu navegador perquè les cookies no es puguin instal·lar en el seu ordinador.