Unitat de Qualitat i Processos

Quality and Processes Unit

Dirigida per Gemma Sala, antiga directora de l’Oficina d’Assaigs Clínics del VHIO, la Unitat de Qualitat i Processos del VHIO es va crear el 2020 per tal de seguir millorant la qualitat i unificar els processos en els assaigs clínics realitzats al VHIO.

La nostra unitat està formada per equips de qualitat i de suport transversal, entre ells els equips de gestió de mostres i programadors. Al VHIO duem a terme nombroses tasques relacionades amb els assaigs clínics, per la qual cosa és imperatiu que totes aquestes activitats, i el personal que les fa, es duguin a terme assegurant una qualitat i una excel·lència òptimes i que els processos que les regeixen siguin homogenis i els millors.

La qualitat és clau per realitzar correctament els assaigs clínics. Per tant, és fonamental garantir el compliment de tota la normativa vigent d’aquests estudis. Aquests esforços homogenis segueixen les directrius de les Bones Pràctiques Clíniques (BPC), amb la seguretat que els pacients són la màxima prioritat en tot moment.

Gemma Sala
Cap de la Unitat
  • Donar suport entre assaigs clínics i fer tasques comunes d’aquests, com la programació, la gestió de mostres i la direcció de la qualitat i els processos.
  • Col·laborar amb tots els equips que participen en els nostres assaigs clínics, detectar les no conformitats i aportar millores des del primer moment.
  • Fomentar la prevenció per davant de la correcció per garantir que s’apliquen les metodologies i millores.
  • Superar amb èxit totes les auditories i inspeccions de les instal·lacions.
  • Estandarditzar els processos i generar un bon flux de comunicació entre els equips, com a element operatiu clau.
  • Fer controls de qualitat periòdics i predefinits en relació amb la documentació, els circuits i els procediments.
  • Dur a terme sessions de formació periòdiques per revisar i millorar la qualitat.
  • Renovar i millorar la implantació i el desenvolupament de la Certificació de la Generalitat de Catalunya a la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) del VHIO – CaixaResearch (pàgina 133).
  • Desenvolupar i actualitzar els procediments de treball estàndard per estandarditzar els circuits i oferir tota la formació necessària.
  • Assaigs clínics en oncologia i hematologia. La nostra unitat ha col·laborat en 500 assaigs actius en els quals han participat 1200 pacients en total. També hem supervisat i gestionat més de 200 pacients que reben tractament cada mes i hem superat amb èxit 18 auditories i una inspecció.
Quality and Processes Unit
Cap de la Unitat
Gemma Sala
Gestors de qualitat
Javier Fonts, Isabel González
Tècnica de qualitat
Miriam Artigas
Gestors de mostres
Alma Calahorro, Gerard Perez, David Vendrell
Programadores
Laura Castejon, Maria Teresa Mendoza, Laura Abellan