19th Ave New York, NY 95822, USA

Grup de Cicle Cel·lular i Càncer

El nostre laboratori se centra en els mecanismes bàsics que controlen la diferenciació i la proliferació cel·lular i les seves implicacions en la patologia. Ens interessa desxifrar els mecanismes que impulsen la proliferació de les cèl·lules canceroses, amb una perspectiva orientada al pacient, i les oportunitats terapèutiques de la inhibició de l’activitat dels reguladors imprescindibles del cicle cel·lular en el càncer.

La recerca dels darrers anys ha dut a l’autorització d’inhibidors dels reguladors específics del cicle cel·lular (cinases dependents de ciclina 4 i 6; CDK4/6) en el tractament del càncer de mama. La inhibició de CDK4/6, juntament amb l’hormonoteràpia, es el tractament de referència actual en el càncer de mama avançat amb receptors estrogènics positius. Tanmateix, aquests inhibidors no són eficaços en altres tipus de tumors i, tot i les anàlisis exhaustives del cicle cel·lular que s’han dut a terme els darrers anys, encara no sabem com impulsen les cèl·lules el cicle cel·lular quan no hi ha activitat de CDK4/6.

El nostre laboratori ha contribuït a diversos aspectes del coneixement del control del cicle cel·lular mitjançant una sèrie d’eines bioquímiques i genètiques. Actualment, ens interessa l’aplicació d’aquest coneixement a la pràctica real dels pacients que necessiten amb urgència tractaments eficaços. Els treballs recents del nostre laboratori se centren en la identificació de dianes oncològiques noves, entendre els mecanismes de resistència als fàrmacs actuals i la validació d’estratègies terapèutiques noves. També ens interessen les alteracions que la desregulació del cicle cel·lular imposa sobre les cèl·lules canceroses i les possibilitats terapèutiques que podrien discriminar entre les cèl·lules malignes i sanes. El nostre interès se centra en oportunitats terapèutiques noves per als tumors inestables des del punt de vista genòmic, així com en crear una plataforma de mostres procedents de pacients en la qual es pugui combinar la genètica, la bioquímica i els estudis unicel·lulars per desenvolupar i assajar estratègies terapèutiques noves i traslladar-les a la consulta.

Marcos Malumbres
Cap de grup
  • Mecanismes de resistència als inhibidors de CDK4/6: biomarcadors i tractaments combinatoris
  • Estratègies terapèutiques noves a partir de CDK no convencionals
  • Combinació entre tractaments combinats essencials adreçats al cicle cel·lular i el dany a l’ADN
  • Autorenovació de cèl·lules pluripotents i regeneració
Cap de grup
Marcos Malumbres
Científica principal
Begoña Hurtado
Ajudants de recerca
Irene Díaz
Sandra Díez Ribas
Doctorands
Gloria C. Bonel
Mariona Cubells
Fátima Guerra
Luis R. López
Enrique Nogueira
Bioinformàtic
Agustín Sánchez Belmonte

(totes es troben també aquí: https://malumbreslab.org/publications/)

Una plataforma nova per a predir la resposta als inhibidors de CDK4/6 als pacients amb càncer de mama metastàtic

Referència: DTS21/00132
Ministeri de Ciència i Innovació
Període de concessió: 01/2022-12/2023
Responsable: M. Malumbres

Avaluació terapèutica de la subfamília CDK14-18 al càncer de mama avançat (breastCDKS)

Referència: PID2021-128726OB-I00
Ministeri de Ciència, Innov. i Univ.
Període de concessió: 1-2022-31/ 2024
IP: M. Malumbres

Implantació de tractaments adreçats a CDK16-18 per al tractament del càncer

PDC2022-133408-I00
Ministeri de Ciència, Innov. i Univ.
Període de concessió: 1-2023-31/ 2024
IP: M. Malumbres