Beques del VHIO

Un dels objectius estratègics del VHIO és proporcionar a les generacions futures de professionals sanitaris i investigadors una formació d’alt nivell en teràpies contra el càncer personalitzades i dirigides en totes les etapes de la seva carrera.

Amb aquest objectiu al cap, el VHIO ofereix diferents tipus de beques per impulsar les carreres de recerca sobre el càncer.

BEQUES PER ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

El VHIO ofereix 7 beques de cinc mesos com a part del Programa d’Immunoteràpia i Immunologia del Càncer de la Fundació BBVA.

Aquestes beques s’oferiran als estudiants matriculats en un programa de màster que vulguin realitzar el seu projecte de recerca de fi de màster en un dels grups de recerca del VHIO que participen a la convocatòria, les línies de recerca dels quals inclouen estudis d’immunologia.

Admissibilitat:

Per poder optar a aquestes beques, els candidats han de complir els requisits següents:

 • Han de tenir un excel·lent expedient acadèmic i un fort compromís amb la investigació científica.
 • Han de dominar l’anglès.
Ajuts:

Les beques oferiran un estipendi mensual de 650 euros durant cinc mesos el primer semestre del 2022. Els becaris signaran un acord entre la universitat i el VHIO que inclourà la cobertura de l’assegurança.

Tots els becaris tindran accés a un entorn científic excepcional, amb equips i instal·lacions excel·lents, a més d´un gran ventall d´oportunitats de formació, inclòs l´accés a seminaris i a una sèrie de tallers de formació.

La convocatòria és tancada.

Descripció del programa

El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) llança el primer Programa de Pràctiques d’estiu per oferir als estudiants universitaris la possibilitat de fer recerca al VHIO a l’estiu. L’objectiu del programa és atreure l’interès per la recerca dels estudiants que cursen el grau en l’àrea de les ciències biosanitàries o semblant i ajudar-los a descobrir la seva vocació científica.

Els becaris s’incorporaran a un programa de recerca bàsica durant un període aproximat de vuit setmanes, amb la supervisió i mentoria dels caps de grup del VHIO. A més, se’ls convida a assistir als seminaris i conferències que tindran lloc a l’institut gairebé cada setmana.

L’any 2022 es concedirà un màxim de 6 places de pràctiques.

Requisits

 • Ser estudiant d’un grau de ciències biosanitàries o semblant (per exemple, bioinformàtica, biomedicina, medicina, bioquímica o química) amb un expedient acadèmic excel·lent.
 • Haver acabat dos cursos sencers del grau (4 semestres) en la data d’inici de les pràctiques. Els estudiants de màster no poden accedir-hi.
 • Els candidats no han d’haver obtingut el grau en la data de les pràctiques (estiu de 2022).
 • Tenir un nivell alt d’anglès.
 • Tenir disponibilitat per fer pràctiques mitjançant un conveni de pràctiques amb la seva universitat corresponent.

L’atorgament de les places es farà sobre una base competitiva, i es tindrà en compte l’expedient acadèmic de l’estudiant i les cartes de presentació i referència.

Durada

La formació d’estiu inclou un mínim de 200 hores laborables (25 hores/setmana), distribuïdes al llarg de dos mesos, entre el juliol i el setembre del 2022.

Atès el caràcter intensiu del programa, es requereix un grau elevat de compromís per part de la persona participant.

Procés de sol·licitud

Les sol·licituds per al Programa de Pràctiques d’estiu del VHIO s’acceptaran només de manera telemàtica mitjançant el nostre sistema de sol·licitud en línia.

La sol·licitud ha d’incloure la informació següent:

 • Formulari de registre emplenat en anglès.
 • L’expedient acadèmic més recent, el qual ha d’incloure el títol dels cursos acabats fins ara i les titulacions assolides.
 • Els dos grups de recerca en els quals li agradaria treballar, per ordre de preferència. A més, si la persona candidata està interessada en algun grup de recerca determinat, ho ha d’indicar a la carta de presentació.
 • Carta de presentació: amb una descripció del seu interès en la recerca dins l’àmbit de les ciències biosanitàries, què espera aconseguir amb la seva participació en el Programa de Pràctiques d’estiu del VHIO, la visió del candidat sobre com el beneficiarà el programa de pràctiques estiuenques tant personalment com acadèmicament i els motius de la seva decisió.
 • El candidat o candidata haurà de facilitar almenys una referència de professors lectors o científics universitaris que coneguin la seva tasca acadèmica, els quals han d’incorporar les seves referències mitjançant el formulari de sol·licitud en línia

Només es pot enviar la sol·licitud quan s’hagin emplenat tots els camps i adjuntat tots els documents obligatoris. Cal remetre tota la informació sol·licitada abans del 15 de maig de 2022.

Condicions de les pràctiques

 • Tots els candidats seleccionats rebran una beca de 400 €/mes.
 • Targeta de transport públic per a la Zona 1 de Barcelona durant dos mesos.
 • Els candidats han de subscriure una assegurança de salut i accidents si la seva universitat no els en proporciona una.
 • L’allotjament és per compte del candidat.

La participació en el Programa de Pràctiques d’estiu no implica cap relació contractual entre el beneficiari i el VHIO.  Si, per qualsevol motiu, l’estudiant deixa o interromp el programa de manera voluntària, ha de tornar qualsevol pagament rebut que no escaigui.

Procés de selecció

Després de la data límit, la Coordinadora del Departament de Pràctiques el VHIO estudiarà les sol·licituds rebudes per comprovar-ne la idoneïtat. Les candidatures que no compleixin els requisits no s’avaluaran i es rebutjaran:

 • Selecció: La preselecció es basarà en el CV, l’interès en la recerca i la motivació del candidat, així com en la idoneïtat del CV respecte del laboratori de preferència. Es prioritzaran els candidats que no hagin gaudit d’unes pràctiques semblants anteriorment. Totes les sol·licituds es revisaran en el termini d’una setmana des de la data límit.
 • Entrevistes: Finalment, es pot demanar als candidats que participin en una entrevista amb la Coordinadora del Departament de Pràctiques.
 • Comunicació als candidats: Les places s’atorgaran als candidats més idonis poc després del període d’entrevistes. Els candidats seleccionats han de començar les pràctiques no més tard del dia 1 d’agost de 2022.

Finalització de les pràctiques

Una setmana després d’acabar les pràctiques, els becaris han d’enviar a la VHIO Academy un informe científic final (informe d’evolució científica i experiència personal).

Laboratoris participants

Els Grups de Recerca del VHIO que han mostrat interès a acollir un estudiant en aquesta convocatòria són:

Calendari de la convocatòria del 2022

 • Data d’inici: 11 d’abril del 2022
 • Data límit: 15 de maig de 2022
 • Comprovació de la idoneïtat: del 16 al 18 de maig de 2022
 • Entrevistes (si n’hi ha): 19 i 20 de maig de 2022
 • Comunicació als candidats: 25 de maig de 2022

Contacte

En cas de tenir cap pregunta, els candidats s’han de posar en contacte amb la Coordinadora del Departament de Pràctiques a immafalero@vhio.net abans d’enviar la sol·licitud i indicar al tema “Programa de Pràctiques d’estiu”.

BEQUES DOCTORALS

Un dels objectius estratègics del VHIO és proporcionar a les generacions futures de professionals sanitaris i investigadors una formació d’alt nivell en teràpies personalitzades i dirigides contra el càncer en totes les etapes de la seva carrera. Amb aquest objectiu en ment, el VHIO ofereix beques de doctorat a joves investigadors destacats de la comunitat nacional i internacional perquè puguin realitzar la investigació de tesi doctoral en un dels millors centres de recerca translacional, preclínica i clínica d’Europa com a membres d’un dels programes de recerca del càncer més dinàmics d’Espanya.

Els investigadors doctorals del VHIO solen matricular-se a la universitat de la seva elecció per obtenir el títol de doctor, ja que el VHIO no és una universitat i, per tant, no pot atorgar aquest títol. Les universitats locals són: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat Pompeu Fabra.

El VHIO es compromet a proporcionar als investigadors doctorals el suport que necessitin per dur a terme la investigació de doctorat. Per això, els investigadors doctorals del VHIO tenen cobertes les taxes anuals de matrícula universitària, incloses les despeses d’impressió de la tesi doctoral, i compten amb tot el suport administratiu gràcies a la Oficina de Joves Investigadors.

BEQUES DE MOBILITAT