Transferència de Tecnologia

Una de les línies estratègiques del VHIO és transformar la recerca duta a terme al laboratori en coneixement perquè diferents empreses puguin desenvolupar-lo en forma de nous fàrmacs o tractaments per als pacients. Es tracta d’accelerar la disponibilitat d’aquests productes perquè els pacients hi puguin accedir de manera fàcil i ràpida. Per això, és clau desenvolupar patents i spin-offs que ens permetin canalitzar tot aquest coneixement en noves possibilitats per als pacients.

Des de la creació del VHIO el 2006, els seus investigadors han participat en la generació de 28 patents:

  • 15 patents s’exploten per 4 spin-offs del VHIO.
  • S’ha concedit la llicència de 3 patents a una empresa líder de la indústria farmacèutica.
  • 5 patents són explotades directament per empreses internacionals de biotecnologia.
  • 4 patents es troben en diferents fases de negociació per a la transferència de tecnologia.
  • 1 patent s’ha abandonat.

Generació de 4 spin-offs amb l’objectiu de desenvolupar dos nous tractaments contra el càncer i innovadores eines de diagnòstic de precisió

Northern Mosaic

MOSAIC Biomedicals és una  spin-off creada per VHIO, ICREA i VHIR amb l’objectiu de desenvolupar un anticòs anti-LIF de primer nivell. L’empresa ha comptat amb el suport de la firma internacional de capital risc Versant Ventures. La companyia ja ha completat amb èxit un assaig de fase 1a que avalua la seguretat de MSC-1 en pacients amb tumors avançats. MSC-1 ha rebut la llicència de MedImmune LLC (AstraZeneca).

Peptomyc

Peptomyc és una spin-off de VHIO i ICREA centrada en el desenvolupament d’una nova generació de pèptids penetrants cel·lulars (CPP) dirigits a l’oncoproteïna Myc per al tractament del càncer. L’empresa es va fundar el desembre de 2014 i es basa en la investigació científica de la Dra. Laura Soucek a Omomyc (el millor inhibidor directe de Myc conegut fins ara) durant els darrers vint anys. Des de la seva fundació, l’empresa ha recaptat més de 24 milions d’euros i ha estat premiada per la Comissió Europea en el marc del programa EU Horizon 2020 SME Instrument Phase 1 and Phase 2.
Aquesta empresa està duent a terme un assaig clínic de fase I del seu primer candidat OMO103 per al tractament de diversos tumors sòlids.

Reveal Genomics

Reveal Genomics és una spin-off de VHIO, IDIBAPS i la UB que va néixer el 17 de setembre de 2020 per millorar la salut i el benestar de les pacients amb càncer de mama i altres tipus de càncer desenvolupant proves innovadores d’alta complexitat analítica, però fàcils d’interpretar els resultats, utilitzant diferents enfocaments basats en la biòpsia. La companyia va llançar el febrer de 2022 la seva primera prova genòmica, la prova HER2DX®.

La prova HER2DX® prediu el risc de recurrència del càncer de mama HER2+ en pacients recentment diagnosticats i la probabilitat que responguin al tractament farmacològic. Aquesta eina innovadora, que combina les dades clíniques d’un pacient i el perfil genòmic del tumor, és la primera prova genòmica especialitzada del món per al càncer de mama HER2+.

ONIRIA Therapeutics

Creada a finals de 2021, Oniria Therapeutics és una spin-off biofarmacèutica en fase preclínica del VHIO centrada en el desenvolupament de fàrmacs innovadors en l’àmbit de l’oncologia de precisió. L’empresa se centra en el desenvolupament de teràpies per eliminar les cèl·lules tumorals latents en resposta als tractaments convencionals i a les cèl·lules tumorals latents que són responsables de la progressió dels pacients a estadis mortals del càncer. El seu fàrmac més avançat (el primer de la seva classe) modula un factor epigenètic que ha demostrat eficàcia en models de càncer hematològic i en melanoma.