Programa Integral d’Immunoteràpia i Immunologia del Càncer (CAIMI) de la Fundació BBVA

El Programa Integral d’Immunoteràpia i Immunologia del Càncer (CAIMI) de la Fundació VHIO-BBVA investiga com aprofitar el sistema immunitari per avançar en les immunoteràpies oncològiques

Un dels trets distintius del càncer és la capacitat de les cèl·lules tumorals d’evadir el sistema immunitari mitjançant múltiples mecanismes. No obstant això, l’aprofitament de la resposta immunitària amb la immunoteràpia oncològica té el potencial d’aconseguir una regressió tumoral duradora i fins i tot completa de la malaltia metastàtica amb pocs efectes secundaris o cap. Els avenços terapèutics en la immunoteràpia oncològica han sorgit ràpidament en els darrers anys, cosa que és un reflex de la importància de la interacció entre el sistema immunitari humà i el càncer. Tanmateix, tot i l’èxit de l’aplicació de la immunoteràpia oncològica, només una part dels pacients tractats respon i és urgent personalitzar aquests tractaments. Altres reptes en aquest camp són la millora de l’eficàcia de les immunoteràpies actuals i el desenvolupament de tractaments nous. Amb el Programa Integral d’Immunoteràpia i Immunologia del Càncer (CAIMI) de la Fundació VHIO-BBVA, pretenem abordar les necessitats urgents per avançar en les immunoteràpies oncològiques.

Gràcies al programa CAIMI, el VHIO confiança diversos projectes translacionals vinculats a les fases inicials de desenvolupament clínic de la immunoteràpia, així com un assaig iniciat per un investigador. Aquestes iniciatives investigadores pioneres estan en curs.

El CAIMI compta amb l’experiència d’Elena Garralda, investigadora principal del Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs del VHIO i directora de la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) – CaixaResearch, que dirigeix la recerca clínica del programa, i d’Alena Gros, investigadora principal del nostre Grup d’Immunoteràpia i Immunologia de Tumors, que en lidera la recerca translacional.

El VHIO patrocinarà el seu primer assaig iniciat per un investigador utilitzant limfòcits infiltrants de tumors (TIL) per avaluar-ne la seguretat i tolerabilitat en tumors epitelials avançats i tumors sòlids resistents al bloqueig de punts de control immunitaris. Aquesta fita ha estat possible gràcies a la feina conjunta d’un equip multidisciplinari que inclou perfils amb experiència en recerca translacional, clínica, producció cel·lular, regulació i gestió.

Alena Gros, PhD
Cap del Grup d’Immunoteràpia i Immunologia de Tumors del VHIO

El seu projecte «Mineria del paisatge epigenètic i transcriptòmic dels limfòcits PD-1+ a la recerca de potencials biomarcadors de resposta a la immunoteràpia contra el càncer utilitzant Atezolizumab» farà una mica de llum a les qualitats funcionals de les cèl·lules infiltrades en el tumor i de les cèl·lules circulants reactives al tumor i el seu potencial impacte en l’eficàcia de la teràpia anti-PD-L1.

Elena Garralda, MD
Líder del Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs del VHIO i directora de la nostra Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) - CaixaResearch

La Dra. Garralda dirigeix dos projectes de recerca translacional:

 • El projecte 360 RIO (resistència de 360° en immunooncologia): Avaluació dels mecanismes de resistència i predictors de resposta/toxicitat en pacients tractats amb immunoteràpia.

  Aquest projecte té com a objectiu identificar i caracteritzar els mecanismes de resistència a la immunoteràpia, cosa que ajudarà a desenvolupar racionalment assaigs amb règims d’immunoteràpia combinatòria i seqüència de tractaments. Gràcies a la generositat dels pacients en tractament amb immunoteràpia, amb aquest projecte s’obtindrà una gran quantitat de mostres biològiques. Aquestes mostres són de gran importància per entendre quins pacients poden beneficiar-se de rebre immunoteràpia.

 • Aplicació de la immunòmica en el desenvolupament precoç de fàrmacs d’immunoteràpia: L’IMMUNOGRAMA VHIO

  En aquesta proposta es desenvoluparà un algoritme complet i validat per seleccionar millor els pacients que poden beneficiar-se de rebre immunoteràpia. Les mostres del projecte 360 RIO s’estan utilitzant per aplicar l’inmunograma VHIO.

Joan Seoane, PhD
Cap del Grup d’Expressió Gènica i Càncer del VHIO

Durant el programa CAIMI, el Dr. Seoane va rebre projectes per cofinançar una línia de recerca del seu grup. En aquest sentit, el Dr. Seoane es va centrar en l’estudi del microentorn tumoral en la metàstasi cerebral, i el paper del LIF en la resposta a la teràpia anti-PD1. Aquesta investigació va produir resultats innovadors que van donar lloc a una publicació d’alt impacte.

Joaquín Arribas, PhD
Cap del Grup de Factors del Creixement del VHIO

Gràcies al programa CAIMI, el Dr. Arribas va poder aprofundir en la investigació de la immunoteràpia contra els tumors de mama HER2 positius. Això va incloure el desenvolupament de receptors d’antígens quimèrics (CAR) contra un antígen tumoral específic expressat en alguns càncers gàstrics i de mama, i l’estudi de la resistència adquirida als anticossos biespecífics de cèl·lules T i CAR-T dirigits a HER2.

Laura Soucek, PhD
Cap del Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals del VHIO

Al llarg del programa CAIMI, la Dra. Soucek va rebre finançament per estudiar la relació de MYC i la resistència immunoterapèutica a NSCLC impulsat per KRAS. Aquests estudis van incloure l’avaluació de l’efecte terapèutic del tractament Omomyc desenvolupat internament en organoides 3D de NSCLC i models de xenoempelt humanitzat.

Un sòlid programa educatiu i de capacitació és fonamental per mantenir el centre a l’avantguarda de la investigació immunooncològica. En aquest sentit, gràcies a CAIMI, VHIO està proporcionant a les generacions futures d’estudiants, investigadors i professionals sanitaris una formació d’alt nivell en les diferents etapes de la seva carrera. Podeu trobar més informació a la nostra pàgina de la VHIO Academy.

Beques de mobilitat per a investigadors clínics

L’objectiu principal de les beques de mobilitat és donar suport als metges que vulguin continuar avançant en la formació en recerca translacional mitjançant la realització de pràctiques que fomentin la formació en recerca especialitzada a l’estranger. A més, les beques de mobilitat tenen com a objectiu intensificar les xarxes dels investigadors i investigadores, fomentar la internacionalització del VHIO i promoure la formació i la progressió professional dels becaris. Hem realitzat intercanvis clínics amb èxit al Memorial Sloan Kettering Cancer Center i al University College London.

Beques internacionals d'adscripció per a residents clínics i investigadors de doctorat

Aquest programa té com a objectiu fomentar la formació i el desenvolupament professional dels residents i investigadors de doctorat que estan realitzant la seva recerca al VHIO, oferint-los la possibilitat de realitzar una estada de fins a tres mesos a qualsevol institució internacional de recerca del càncer per desenvolupar un projecte en immunooncologia. Aquestes adscripcions exposaran els becaris als estàndards més alts de recerca i internacionalitat. A més, ampliaran les oportunitats de creació de xarxes internacionals i augmentaran la seva adaptabilitat a nous entorns laborals i culturals.

Beques de pregrau

Aquest programa té com a objectiu proporcionar als estudiants que estan cursant la seva carrera universitària (BSc o MSc) un primer contacte amb la recerca i en particular en el camp de la immunologia i establir les bases per iniciar una carrera en recerca oncològica.

Publicacions
 1. Gros A, Tran E, Parkurst MR, Ilyas S, Pasetto A, Groh EM, Robbins PF, Yossef R, Garcia-Garijo A, Fajardo CA, Prickett TD, Jia L, Gartner JJ, Ray S, Ngo L, Wunderllich JR, Yang JC, Rosenberg SA. Recognition of human gastrointestinal cancer neoantigens by circulating PD-1+ lymphocytes. J Clin Invest. 2019 Nov 1;129(11):4992-5004. Doi: 10.1172/JCI127967.
 2. Matos I, Martin-Liberal J, Garcia-Ruiz A, Hierro C, Ochoa de Olza M, Viaplana C, Azaro A, Vieito M, Brana I, Mur G, Ros J, Mateos J, Villacampa G, Berché R, Oliveira M, Alsina M, Élez E, Oaknin A, Muñoz-Couselo E, Carles J, Felip E, Rodon J, Tabernero J, Dienstmann R, Perez-Lopez R, Garralda E. Capturing Hyperprogressive disease with immune checkpoint inhibitors using RECIST 1.1 criteria. Clin Cancer Res. 2019 Nov 22. pii:clincanres.2226.2019. doi:10.1158/1078-0432.CCR-19-2226.
 3. Ligero M, Garcia-Ruiz A, Viaplana C, Villacampa G, Raciti MV, Landa J, Matos I, Martin-Liberal J, Ochoa-de-Olza M, Hierro C, Mateo J, Gonzalez M, Morales-Barrera R, Suarez C, Rodon J, Elez E, Braña I, Muñoz-Couselo E, Oaknin A, Fasani R, Nuciforo P, Gil D, Rubio-Perez C, Seoane J, Felip E, Escobar M, Tabernero J, Carles J, Dienstmann R, Garralda E, Perez-Lopez R. A CT-based Radiomics Signature Is Associated with Response to Immune Checkpoint Inhibitors in Advanced Solid Tumors. Radiology. 2021 Apr;299(1):109-119. doi: 10.1148/radiol.2021200928. Epub 2021 Jan 26. PMID: 33497314.
 4. Arenas EJ; Martínez-Sabadell A; Rius Ruiz I; et al; Arribas J. (1/10). 2021. Acquired cancer cell resistance to T cell bispecific antibodies and CAR T targeting HER2 through JAK2 down-modulation Nature Communications. 12-1237, pp.DOI: 10.1038/s41467-021-21445-4.
 5. Pascual-García M, Bonfill-Teixidor E, Planas-Rigol E, Rubio-Perez C, Iurlaro R, Arias A, Cuartas I, Sala-Hojman A, Escudero L, Martínez-Ricarte F, Huber-Ruano I, Nuciforo P, Pedrosa L, Marques C, Braña I, Garralda E, Vieito M, Squatrito M, Pineda E, Graus F, Espejo C, Sahuquillo J, Tabernero J, Seoane J. LIF regulates CXCL9 in tumor-associated macrophages and prevents CD8(+) T cell tumor-infiltration impairing anti-PD1 therapy. Nat Commun. 2019 Jun 11;10(1):2416. doi: 10.1038/s41467-019-10369-9.
Activitats d’outreach
 1. Entrevista a El Mundo a Alena Gros:
  https://www.elmundo.es/papel/historias/2018/11/22/5bf55bbf22601d99708b459f.html
 2. Peça informativa sobre publicació de LIF-1 i entrevista a Mònica Pascual, del laboratori de Joan Seoane:
  http://www.rtve.es/noticias/20190611/crean-nuevo-farmaco-oncologico-evita-metastasis-reduce-tumores/1955020.shtml
 3. Peça informativa sobre LIF-1 i entrevista a Joan Seoane per a La Vanguardia:
  https://www.youtube.com/watch?v=h_2WLvxLKd8&feature=emb_logo

Notícies Relacionades

 

 

Notícies Relacionades