Model de Grups de Treball 

Els grups de treball de recerca com a «cultura» de treball

Accelerant el progrés gràcies a la ciència en equip, els equips multidisciplinaris del VHIO, coordinats per l’Àrea Científica del VHIO, també treballen junts com a grups de treball establerts que s’han creat d’acord amb la visió estratègica i les prioritats de recerca del VHIO.

Aquests amplis equips estan formats per investigadors preclínics i translacionals, investigadors clínics i oncòlegs mèdics, patòlegs, especialistes d’altres disciplines de la medicina, infermeres de recerca clínica, conservadors de dades, així com coordinadors d’estudis i gestors de projectes, entre d’altres. Cadascun d’ells té un president designat i està coordinat per un gestor de projectes assignat de l’Àrea Científica del VHIO.

Com a mostra del compromís del VHIO amb la ciència en equip per abordar de manera més eficaç la complexitat de les neoplàsies canceroses, altres investigadors del Campus Hospitalari Vall d’Hebron de Barcelona i d’altres institucions investigadores participen activament en les activitats dels nostres grups de treball especialitzats.

Els grups de treball del VHIO, que abasten els principals tipus de càncer (colorectal i de mama, entre d’altres), així com temes de recerca translacional (oncoimatge), es reuneixen periòdicament per sumar esforços, impulsar la col·laboració entre grups i entre especialistes i revisar constantment els circuits i l’ètica dels pacients i les mostres per avançar en la ciència del càncer i la medicina de precisió.

Imitant el panorama de la recerca oncològica, que canvia contínuament, pretenem crear nous grups de treball per a les patologies que no es cobreixen, així com altres àrees transversals. Això inclou els pacients, les persones cuidadores i les seves famílies per involucrar encara més els pacients en la nostra recerca, d’acord amb les polítiques i activitats actuals de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Model basat en la recerca multidisciplinària

 • Regularitat
  Es programen les reunions regularment en funció de les necessitats, normalment un cop al mes 
 • Sòlida estructura interdisciplinària
  Oncòlegs, patòlegs, especialistes d’altres disciplines de la medicina, investigadors translacionals/preclínics, infermeres de recerca, coordinadors, etc. 
 • Circuits i ètica
  En revisió permanent 
 • Àrees temàtiques
  Vigent en l’actualitat:

  • Càncer colorectal
  • Càncer de mama
  • Càncers ginecològics
  • Càncer de pròstata
  • Càncer de pell (melanoma)
  • Oncoimatge
  • Càncer de pàncrees
  • Càncer gàstric i esofàgic
  • Càncer de ronyó
  • Tumors neuroendocrins