Servei d’Animal de Laboratori (LAS)

Servei d’Animal de Laboratori (LAS)

 

Descripció

 La investigació i la docència vinculades a l’ús d’animals rosegadors de laboratori es centralitzen al Servei d’Animal de Laboratori (LAS), ubicat a l’Edifici Cellex i gestionat pel Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO). El LAS és una instal·lació d’última generació construïda l’any 2015 i ocupa una superfície total de 1.347 m2 que permet allotjar, en l’actualitat, 3.366 gàbies de ratolí i 180 de rata, sent la capacitat màxima estimada 5.800 gàbies de ratolí i 500 de rata.

Instal·lacions i equipament

La capacitat del LAS es distribueix en 7 àrees experimentals, una àrea tècnica d’esterilització i gestió de material, una àrea d’administració, un magatzem refrigerat i una àrea per a residus de tipus III i IV. Totes aquestes àrees es distribueixen a les dues plantes subterrànies, permetent realitzar procediments experimentals en diferents condicions de bioseguretat – lliure de patògens específics (SPF, per les seves sigles en anglès), convencional, i nivell de bioseguretat 2 (BSL2) – i microbiològiques.

A més, disposa d’una plataforma d’imatge preclínica (PIP) amb equips d’imatge òptica, microtomògraf, microecògraf i un equip emissor de positrons (PET CT) dedicats a rosegadors.

El LAS es distribueix en

  • Zones de Convencional 1 i 2 (CNV). Distribuïdes en les 2 plantes, compten amb un total de 8 sales de manipulació per a la realització dels procediments experimentals i pràctiques quirúrgiques (equipades amb presa d’oxigen, buit i CO2, equips d’anestèsia inhalatòria, campana de bioseguretat i microscopis quirúrgics), i amb 5 sales d’estabulació per a ratolins i rates.
  • Zones de quarantena (x2) i BLS2 (x2), cadascuna d’elles amb sales adjacents d’estabulació i de manipulació equipades. Aquestes sales estan dotades de moderns microaïlladors i equipament per a la realització dels procediments experimentals.
  • Zona de barrera SPF per a ratolins immunodeficients i immunocompetents. Consta de 2 sales dotades amb filtres absoluts, vestuari propi d’accés, sterile access system (SAS) per a l’entrada d’equipament estèril, autoclau de vapor amb doble porta per a l’esterilització de dietes, materials absorbents, gàbies i complements, i un sistema d’esterilització d’aigua. Disposa a més de sales de manipulació equipades amb presa d’oxigen, buit i CO2 i equip d’anestèsia inhalatòria.
  • Zona de serveis i passadissos. Disposa d’una zona de neteja amb rentadores de prestatgeries (rack washer) i de biberons (feeding bottle washer), SAS de descontaminació de material, autoclau, magatzem de material net, sala de preparació de gàbies i magatzem general.

Estabulari

L’estabulari té com a finalitat:

  • Garantir el compliment de totes les normes legals i ètiques vinculades amb l’ús d’animals per a l’experimentació i per a d’altres finalitats científiques
  • Oferir allotjament per al manteniment, cura i benestar dels animals d’experimentació;
  • Realitzar controls sanitaris periòdics per a mantenir els animals en bon estat sanitari i així obtenir resultats fiables i reproduïbles;
  • Satisfer les necessitats dels usuaris proveint-los l’assessorament, l’equipament i els serveis experimentals requerits per a dur a terme la seva recerca amb l’animal d’experimentació;

Equip

L’equip humà del LAS està format per un responsable de la Unitat, un veterinari designat, tècnics especialitzats en gestió de colònies de rosegadors i en models experimentals, personal cuidador i personal de l’àrea tècnica (suport i neteja).