Pla d’igualtat

El VHIO es compromet amb la igualtat d’oportunitats per al personal i el respecte a la diversitat i la inclusió de persones amb diversitat funcional en la societat.

El VHIO ha elaborat i implantat el seu propi Pla d’igualtat de gènere. Sota el lideratge i la supervisió de la Comissió d’Igualtat del VHIO, la institució garanteix que s’evita i sanciona qualsevol tipus de discriminació, mitjançant una política de tolerància zero.

Pla d’igualtat del VHIO (PDF)