19th Ave New York, NY 95822, USA

Grup de Genòmica del Càncer

Cancer Genomics Group

El Grup de Genòmica del Càncer del VHIO actua com a laboratori de tecnologia central. També ens dediquem a la recerca translacional i al desenvolupament de noves proves genòmiques.

El nostre grup proporciona aplicacions d’avantguarda en genòmica del càncer mitjançant l’ús de tecnologies innovadores i el desenvolupament de proves noves i totalment validades que es fan servir en l’àmbit de la recerca clínica. El nostre laboratori està equipat amb una plataforma n-Counter (Nanostring), dues plataformes de PCR digital (BEAMing Sysmex i ddPCR, BIO-RAD) i tres seqüenciadors NextGen; MiSeq, NextSeq i HiSeq2500, Illumina. També treballem amb tecnologia d’Oxford Nanopore.

El nostre Programa de Diagnòstic Molecular Avançat (DIAMAV) compta amb el suport de la Fundació FERO. Cada any fem perfils moleculars de més de 1.100 pacients com a possibles candidats a ser inclosos en els nostres assaigs clínics de fase I liderats per la Unitat de Recerca en Teràpia Molecular del Càncer (UITM) del VHIO – CaixaResearch. La idoneïtat dels pacients per a la seva inclusió en qualsevol assaig clínic s’avalua segons el perfil genòmic o patològic respectiu. Hem desenvolupat i aplicat rutinàriament diverses proves per al nostre Programa de Preselecció Molecular. Dues d’aquestes proves es basen en NGS: un enfocament Amplicon-seq per seqüenciar 67 gens, així com un panell de captura de 450 gens (panell VHIO-300). Utilitzem nCounter (Nanostring) per al nostre panell de fusions de gens basat en l’ARN, amb capacitat per detectar més de 100 fusions gèniques recurrents (cosa que també ens permet avaluar els patrons d’expressió gènica als tumors), i el nostre panell d’alteracions del nombre de còpies, que avalua un panell de 59 gens amb guanys o pèrdues freqüents en el càncer.

Com a reflex de la nostra dedicació a l’excel·lència i la qualitat dels serveis que prestem, hem obtingut l’acreditació flexible ISO 15189 per a les proves d’Amplicon-seq, així com per al nostre panell de captura de gens VHIO-300. La nostra activitat investigadora se centra en el desenvolupament de noves proves multiplexades optimitzades per a àcids nucleics derivats de FFPE. Un cop desenvolupades, es validen i s’utilitzen en recerca clínica i translacional.

També participem en molts projectes de recerca translacional, entre els quals s’inclou la identificació de mecanismes de resistència a teràpies dirigides, així com de biomarcadors predictius per a la immunoteràpia.

Ana Vivancos
Cap de grup
 • Desenvolupar i aplicar estratègies millorades per a la preselecció rutinària de pacients amb un gran panell panoncològic en un entorn d’excel·lència.
 • Proporcionar aplicacions d’avantguarda en genòmica del càncer mitjançant l’ús de tecnologies innovadores i el desenvolupament de protocols.
 • Donar prioritat als projectes i associacions translacionals que reforcen la reconeguda excel·lència del VHIO en oncologia.
 • Implementar la prova Guardant 360® DX en biòpsia líquida com a primer laboratori d’Europa que duu a terme l’assaig de Guardant Health.

Figura: Classificació VIGex de 398 mostres de càncer metastàtic segons l’expressió gènica de nCounter (Nanostring) (69 gens relacionats amb la immunitat). Els valors de l’expressió gènica es van normalitzar respecte a la mitjana geomètrica de l’expressió de 19 gens de manteniment i després es van transformar en log2 i es van centrar al voltant de la mitjana. A) PCA que mostra els 3 clústers identificats amb el mètode PAM (partitioning around medoids) (Hot, iCold i Cold). B) Mapa de calor que mostra l’expressió gènica relativa i els valors de PCA dels 69 gens relacionats amb la immunitat dins dels grups Hot, iCold i Cold. C) Gràfic de Kaplan-Meier que mostra el temps de progressió dels grups Hot, iCold i Cold d’una cohort independent de 58 mostres.

Cancer Genomics Group
Cap de grup
Ana Vivancos
Becari postdoctoral
Alberto González
Ester Castillo
Tècnics especialitzats
Deborah G. Lo Giacco
Judit Matito
Zighereda Ogbah
Cecilia García Rodríguez
Eva Hernández Illán
Giuseppe Buono
Bioinformàtics
Gustavo Rodriguez
Marina Gómez
Maria Vila
Tècnica
Agatha Martín
Tècnica de suport a la recerca
Jenifer Gonzalez

Publicacions científiques més rellevants

 • Frigola J, Navarro A, Carbonell C, Callejo A, Iranzo P, Cedrés S, Martinez-Marti A, Pardo N, Saoudi-Gonzalez N, Martinez D, Jimenez J, Sansano I, Mancuso FM, Nuciforo P, Montuenga LM, Sánchez-Cespedes M, Prat A, Vivancos A, Felip E, Amat R. Molecular profiling of long-term responders to immune checkpoint inhibitors in advanced non-small cell lung cancer. Mol Oncol. 2021 Apr;15(4):887-900.
 • Kagawa Y, Elez E, García-Foncillas J, Bando H, Taniguchi H, Vivancos A, Akagi K, García A, Denda T, Ros J, Nishina T, Baraibar I, Komatsu Y, Ciardiello D, Oki E, Kudo T, Kato T, Yamanaka T, Tabernero J, Yoshino T. Combined Analysis of Concordance between Liquid and Tumor Tissue Biopsies for RAS Mutations in Colorectal Cancer with a Single Metastasis Site: The METABEAM Study. Clin Cancer Res. 2021 May 1;27(9):2515-2522.
 • Ogbah Z, Mancuso FM, Vivancos A. MYC Copy Number Detection in Clinical Samples Using a Digital DNA-Hybridization and Detection Method. Methods Mol Biol. 2021;2318:321-336.
 • Brasó-Maristany F, Sansó M, Chic N, Martínez D, González-Farré B, Sanfeliu E, Ghiglione L, Carcelero E, Garcia-Corbacho J, Sánchez M, Soy D, Jares P, Peg V, Saura C, Muñoz M, Prat A, Vivancos A. Case Report: A Case Study Documenting the Activity of Atezolizumab in a PD-L1-Negative Triple-Negative Breast Cancer. Front Oncol. 2021 Sep 20;11:710596.
 • Capdevila J, Mayor R, Mancuso FM, Iglesias C, Caratú G, Matos I, Zafón C, Hernando J, Petit A, Nuciforo P, Cameselle-Teijeiro JM, Álvarez CV, Recio JA, Tabernero J, Matias-Guiu X, Vivancos A, Seoane J. Early evolutionary divergence between papillary and anaplastic thyroid cancers. Ann Oncol.2019 Nov 1;30(11):1843.
 • Vivancos A, Élez E, Salazar R.Circulating cell-free DNA as predictor of treatment failure after neoadjuvant chemoradiotherapy before surgery in patients with locally advanced rectal cancer: is it ready for primetime? Ann Oncol.29: 532-534.
 • Capdevila J,Mayor R; Mancuso FF, Iglesias C; Caratù G, Matos I, Zafón C, Hernando J, Petit A, Nuciforo P, Cameselle-Teijeiro JM, Álvarez C, Recio JA, Tabernero J, Matias-Guiu X, Vivancos A, Seoane J.Early evolutionary divergence between papillary and anaplastic thyroid cancers. Ann Oncol.29: 1454-1460.
 • Cedrés S, Felip E, Cruz C, Martinez de Castro A, Pardo N, Navarro A, Martinez-Marti A, Remon J, Zeron-Medina J, Balmaña J, Llop-Guevara A, Miquel JM, Sansano I, Nuciforo P,Mancuso F, Serra V, Vivancos A. Activity of HSP90 Inhibiton in a Metastatic Lung Cancer Patient With a Germline BRCA1 Mutation. J Natl Cancer Inst.110: 914-917.
 • Puig I, Tenbaum SP, Chicote I, Arqués O,Martínez-Quintanilla J, Cuesta-Borrás E, Ramírez L, Gonzalo P, Soto A, Aguilar S, Eguizabal C, Caratù G, Prat A, Argilés G, Landolfi S, Casanovas O, Serra V, Villanueva A, Arroyo AG, Terracciano L, Nuciforo P,Seoane J,Recio JA, Vivancos A,Dienstmann R,Tabernero J,Palmer HG.TET2 controls chemoresistant slow-cycling cancer cell survival and tumor recurrence. J Clin Invest.128: 3887-3905.
 • Cruz C, Castroviejo-Bermejo M, Gutiérrez-Enríquez S,Llop-Guevara A, Ibrahim YH, Gris-Oliver A, Bonache S, Morancho B, Bruna A, Rueda OM, Lai Z, Polanska UM, Jones GN; Kristel P, de Bustos L, Guzman M,Rodriguez O, Grueso J, Montalban G, Caratú G,Mancuso F, Fasani R, Jiménez J, Howat WJ, Dougherty B, Vivancos A, Nuciforo P, Serres-Créixams X, Rubio IT, Oaknin A, Cadogan E, Barrett JC, Caldas C, Baselga J, Saura C, Cortés J, Arribas J, Jonkers J, Díez O; O’Connor MJ, Balmaña J,Serra V. RAD51 foci as a functional biomarker of homologous recombination repair and PARP inhibitor resistance in germline BRCA-mutated breast cancer. Ann Oncol.29: 1203-1210. IF: 13,926
 • Martínez-Ricarte F, Mayor R, Martínez-Sáez E, Rubio-Pérez C, Pineda E, Cordero E, Cicuéndez M, Poca MA, Lopez-Bigas N, Ramón Y Cajal S, Vieito M, Carles J, Tabernero J,Vivancos A, Gallego S, Graus F, Sahuquillo J, Seoane J. Molecular Diagnosis of Diffuse Gliomas through Sequencing of Cell-Free Circulating Tumor DNA from Cerebrospinal Fluid.Clin Cancer Res.24: 2812-2819.

Totes les publicacions

 • Pernas S, Villagrasa P, Vivancos A, Scaltriti M, Rodón J, Burgués O, Nuciforo P, Canes J, Paré L, Dueñas M, Vidal M, Cejalvo JM, Perelló A, Llommbard-Cussac A, Dorca J, Montaño A, Pascual T, Oliveira M, Ribas G, Rapado I, Prat A, Ciruelos E. First Nationwide Molecular Screening Program in Spain for Patients With Advanced Breast Cancer: Results From the AGATA SOLTI-1301 Study. Front Oncol. 2021 Nov 4;11:744112.
 • Brasó-Maristany F, Sansó M, Chic N, Martínez D, González-Farré B, Sanfeliu E, Ghiglione L, Carcelero E, Garcia-Corbacho J, Sánchez M, Soy D, Jares P, Peg V, Saura C, Muñoz M, Prat A, Vivancos A. Case Report: A Case Study Documenting the Activity of Atezolizumab in a PD-L1-Negative Triple-Negative Breast Cancer. Front Oncol. 2021 Sep 20;11:710596.
 • Martinez-Marti A, Felip E, Mancuso FM, Caratú G, Matito J, Nuciforo P, Sansano I, Diaz-Mejia N, Cedrés S, Callejo A, Iranzo P, Pardo N, Miquel JM, Navarro A, Vivancos A, Sansó M. Genetic evolution to tyrosine kinase inhibitory therapy in patients with EGFR-mutated non-small-cell lung cancer. Br J Cancer. 2021 Nov;125(11):1561-1569.
 • Saura C, Matito J, Oliveira M, Wildiers H, Brufksy AM, Waters SH, Hurvitz SA, Moy B, Kim SB, Gradishar WJ, Queiroz GS, Cronemberger E, Wallweber GJ, Bebchuk J, Keyvanjah K, Lalani AS, Bryce R, Vivancos A, Eli LD, Delaloge S. Biomarker Analysis of the Phase III NALA Study of Neratinib + Capecitabine versus Lapatinib + Capecitabine in Patients with Previously Treated Metastatic Breast Cancer. Clin Cancer Res. 2021 Nov 1;27(21):5818-5827.
 • Ogbah Z, Mancuso FM, Vivancos A. MYC Copy Number Detection in Clinical Samples Using a Digital DNA-Hybridization and Detection Method. Methods Mol Biol. 2021;2318:321-336.
 • Kagawa Y, Elez E, García-Foncillas J, Bando H, Taniguchi H, Vivancos A, Akagi K, García A, Denda T, Ros J, Nishina T, Baraibar I, Komatsu Y, Ciardiello D, Oki E, Kudo T, Kato T, Yamanaka T, Tabernero J, Yoshino T. Combined Analysis of Concordance between Liquid and Tumor Tissue Biopsies for RAS Mutations in Colorectal Cancer with a Single Metastasis Site: The METABEAM Study. Clin Cancer Res. 2021 May 1;27(9):2515-2522.
 • Frigola J, Navarro A, Carbonell C, Callejo A, Iranzo P, Cedrés S, Martinez-Marti A, Pardo N, Saoudi-Gonzalez N, Martinez D, Jimenez J, Sansano I, Mancuso FM, Nuciforo P, Montuenga LM, Sánchez-Cespedes M, Prat A, Vivancos A, Felip E, Amat R. Molecular profiling of long-term responders to immune checkpoint inhibitors in advanced non-small cell lung cancer. Mol Oncol. 2021 Apr;15(4):887-900.
 • Targeted multiplex proteomics for molecular prescreening and biomarker discovery in metastatic colorectal cancer. Serna G, Ruiz-Pace F, Cecchi F, Fasani R, Jimenez J, Thyparambil S, Landolfi S, Elez E, Vivancos A, Hembrough T, Tabernero J, Dienstmann R, Nuciforo P. Sci Rep. 2019 Sep 19;9(1):13568.
 • Early evolutionary divergence between papillary and anaplastic thyroid cancers. Capdevila J, Mayor R, Mancuso FM, Iglesias C, Caratú G, Matos I, Zafón C, Hernando J, Petit A, Nuciforo P, Cameselle-Teijeiro JM, Álvarez CV, Recio JA, Tabernero J, Matias-Guiu X, Vivancos A, Seoane J. Ann Oncol. 2019 Nov 1;30(11):1843.
 • Impact of circulating tumor DNA mutant allele fraction on prognosis in RAS-mutant metastatic colorectal cancer.Elez E, Chianese C, Sanz-García E, Martinelli E, Noguerido A, Mancuso FM, Caratù G, Matito J, Grasselli J, Cardone C, Esposito Abate R, Martini G, Santos C, Macarulla T, Argilés G, Capdevila J, Garcia A, Mulet N, Maiello E, Normanno N, Jones F, Tabernero J, Ciardello F, Salazar R, Vivancos A. Mol Oncol. 2019 Sep;13(9):1827-1835.
 • Comparison of the Clinical Sensitivity of the Idylla Platform and the OncoBEAM RAS CRC Assay for KRAS Mutation Detection in Liquid Biopsy Samples. Vivancos A, Aranda E, Benavides M, Élez E, Gómez-España MA, Toledano M, Alvarez M, Parrado MRC, García-Barberán V, Diaz-Rubio E. Sci Rep. 2019 Jun 20;9(1):8976.
 • Genomic heterogeneity and efficacy of PI3K pathway inhibitors in patients with gynaecological cancer. Rodriguez-Freixinos V, Ruiz-Pace F, Fariñas-Madrid L, Garrido-Castro AC, Villacampa G, Nuciforo P, Vivancos A, Dienstmann R, Oaknin A. ESMO Open. 2019 Mar 8;4(2):e000444.
 • Vivancos A, Élez E, Salazar R. Circulating cell-free DNA as predictor of treatment failure after neoadjuvant chemoradiotherapy before surgery in patients with locally advanced rectal cancer: is it ready for primetime? Ann Oncol.29: 532-534.
 • Capdevila J, Mayor R; Mancuso FF, Iglesias C; Caratù G, Matos I, Zafón C, Hernando J, Petit A, Nuciforo P, Cameselle-Teijeiro JM, Álvarez C, Recio JA, Tabernero J, Matias-Guiu X, Vivancos A, Seoane J. Early evolutionary divergence between papillary and anaplastic thyroid cancers. Ann Oncol.29: 1454-1460.
 • Cedrés S, Felip E, Cruz C, Martinez de Castro A, Pardo N, Navarro A, Martinez-Marti A, Remon J, Zeron-Medina J, Balmaña J, Llop-Guevara A, Miquel JM, Sansano I, Nuciforo P, Mancuso F, Serra V, Vivancos A. Activity of HSP90 Inhibiton in a Metastatic Lung Cancer Patient With a Germline BRCA1 Mutation. J Natl Cancer Inst. 110: 914-917.
 • Puig I, Tenbaum SP, Chicote I, Arqués O, Martínez-Quintanilla J, Cuesta-Borrás E, Ramírez L, Gonzalo P, Soto A, Aguilar S, Eguizabal C, Caratù G, Prat A, Argilés G, Landolfi S, Casanovas O, Serra V, Villanueva A, Arroyo AG, Terracciano L, Nuciforo P, Seoane J, Recio JA, Vivancos A, Dienstmann R, Tabernero J, Palmer HG. TET2 controls chemoresistant slow-cycling cancer cell survival and tumor recurrence. J Clin Invest. 128: 3887-3905.
 • Cruz C, Castroviejo-Bermejo M, Gutiérrez-Enríquez S, Llop-Guevara A, Ibrahim YH, Gris-Oliver A, Bonache S, Morancho B, Bruna A, Rueda OM, Lai Z, Polanska UM, Jones GN; Kristel P, de Bustos L, Guzman M, Rodriguez O, Grueso J, Montalban G, Caratú G, Mancuso F, Fasani R, Jiménez J, Howat WJ, Dougherty B, Vivancos A, Nuciforo P, Serres-Créixams X, Rubio IT, Oaknin A, Cadogan E, Barrett JC, Caldas C, Baselga J, Saura C, Cortés J, Arribas J, Jonkers J, Díez O; O’Connor MJ, Balmaña J, Serra V. RAD51 foci as a functional biomarker of homologous recombination repair and PARP inhibitor resistance in germline BRCA-mutated breast cancer. Ann Oncol. 29: 1203-1210.
 • Martínez-Ricarte F, Mayor R, Martínez-Sáez E, Rubio-Pérez C, Pineda E, Cordero E, Cicuéndez M, Poca MA, Lopez-Bigas N, Ramón Y Cajal S, Vieito M, Carles J, Tabernero J, Vivancos A, Gallego S, Graus F, Sahuquillo J, Seoane J. Molecular Diagnosis of Diffuse Gliomas through Sequencing of Cell-Free Circulating Tumor DNA from Cerebrospinal Fluid. Clin Cancer Res. 24: 2812-2819.
 • Martinez-Marti A, Felip E, Matito J, Mereu E, Navarro A, Cedrés S, Pardo N, Martinez de Castro A, Remon J, Miquel J M, Guillaumet-Adkins A, Nadal E, Rodriguez-Esteban G, Arqués O, Fasani R, Nuciforo P, Heyn H, Villanueva A, Palmer H G, Vivancos A. Dual MET and ERBB inhibition overcomes intratumor plasticity in osimertinib-resistant-advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC). Ann Oncol. 2017 Oct 1;28(10):2451-2457.
 • García-Foncillas J, Alba E, Aranda E, Díaz-Rubio E, López-López R, Tabernero J, Vivancos A. Incorporating BEAMing technology as a liquid biopsy into clinical practice for the management of colorectal cancer patients: an expert taskforce review. Ann Oncol. 2017 Dec 1;28(12):2943-2949.
 • Dienstmann R, Elez E, Argiles G, Matos I, Sanz-Garcia E, Ortiz C, Macarulla T, Capdevila J, Alsina M, Sauri T, Verdaguer H, Vilaro M, Ruiz-Pace F, Viaplana C, Garcia A, Landolfi S, Palmer HG, Nuciforo P, Rodon J, Vivancos A, Tabernero J. Analysis of mutant allele fractions in driver genes in colorectal cancer – biological and clinical insights. Mol Oncol. 2017 Sep;11(9):1263-1272.
 • Grasselli J, Elez E, Caratù G, Matito J, Santos C, Macarulla T, Vidal J, Garcia M, Viéitez JM, Paéz D, Falcó E, Lopez Lopez C, Aranda E, Jones F, Sikri V, Nuciforo P, Fasani R, Tabernero J, Montagut C, Azuara D, Dienstmann R, Salazar R, Vivancos A. Concordance of blood- and tumor-based detection of RAS mutations to guide anti-EGFR therapy in metastatic colorectal cancer. Ann Oncol. 2017 Jun 1;28(6):1294-1301.
 • Pérez-Alea M, Vivancos A, Caratú G, Matito J, Ferrer B, Hernandez-Losa J, Cortés J, Muñoz E, Garcia-Patos V, Recio JA. Genetic profile of GNAQ-mutated blue melanocytic neoplasms reveals mutations in genes linked to genomic instability and the PI3K pathway. Oncotarget. 2016 May 10;7(19):28086-95. doi: 10.18632/oncotarget.8578.
 • Arqués O, Chicote I, Puig I, Tenbaum SP, Argilés G, Dienstmann R, Fernández N, Caratù G, Matito J, Silberschmidt D, Rodon J, Landolfi S, Prat A, Espín E, Charco R, Nuciforo P, Vivancos A, Shao W, Tabernero J, Palmer HG. Tankyrase Inhibition Blocks Wnt/β-Catenin Pathway and Reverts Resistance to PI3K and AKT Inhibitors in the Treatment of Colorectal Cancer. Clin Cancer Res. 2016 Feb 1;22(3):644-56. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-14-3081.
 • Ibarrola-Villava M, Fleitas T, Llorca-Cardeñosa MJ, Mongort C, Alonso E, Navarro S, Burgues O, Vivancos A, Cejalvo JM, Perez-Fidalgo JA, Roselló S, Ribas G, Cervantes A. Determination of somatic oncogenic mutations linked to target-based therapies using MassARRAY technology. Oncotarget. 2016 Apr 19;7(16):22543-55. doi: 10.18632/oncotarget.8002.
 • Alves-Rodrigues I, Ferreira PG, Moldón A, Vivancos AP, Hidalgo E, Guigó R, Ayté J. Spatiotemporal Control of Forkhead Binding to DNA Regulates the Meiotic Gene Expression Program. Cell Rep. 2016 Feb 2;14(4):885-95. doi: 10.1016/j.celrep.2015.12.074.
 • Vivancos A, Caratú G, Matito J, Muñoz E, Ferrer B, Hernández-Losa J, Bodet D, Pérez-Alea M, Cortés J, Garcia-Patos V, Recio JA. Genetic evolution of nevus of Ota reveals clonal heterogeneity acquiring BAP1 and TP53 mutations. Pigment Cell Melanoma Res. 2016 Mar;29(2):247-53. doi: 10.1111/pcmr.12452.
 • Yus E, Güell M, Vivancos AP, Chen WH, Lluch-Senar M, Delgado J, Gavin AC, Bork P, Serrano L. Transcription start site associated RNAs in bacteria. Mol. Syst. Biol. 2012; 8: 585
 • Esteve-Codina A, Kofler R, Himmelbauer H, Ferretti L, Vivancos AP, Groenen MA, Folch JM, Rodríguez MC, Pérez-Enciso M. Partial short-read sequencing of a highly inbred Iberian pig and genomics inference thereof. Heredity (Edinb) 2011 Sep; 107(3): 256-64
 • Zuin A, Carmona M, Morales-Ivorra I, Gabrielli N, Vivancos AP, Ayté J, Hidalgo E. Lifespan extension by calorie restriction relies on the Sty1 MAP kinase stress pathway. EMBO J. 2010 Mar; 29(5): 981-91
 • Vivancos AP, Castillo EA, Biteau B, Nicot C, Ayté J, Toledano MB, Hidalgo E. A cysteine-sulfinic acid in peroxiredoxin regulates H2O2-sensing by the antioxidant Pap1 pathway. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2005 Jun; 102(25): 8875-80
 • Vivancos AP, Castillo EA, Jones N, Ayté J, Hidalgo E. Activation of the redox sensor Pap1 by hydrogen peroxide requires modulation of the intracellular oxidant concentration. Mol. Microbiol. 2004 Jun; 52(5): 1427-35
 • Castillo EA, Vivancos AP, Jones N, Ayté J, Hidalgo E. Schizosaccharomyces pombe cells lacking the Ran-binding protein Hba1 show a multidrug resistance phenotype due to constitutive nuclear accumulation of Pap1. J. Biol. Chem. 2003 Oct; 278(42): 40565-72
 1. Proyecto CPP2021 CPP2021 -009037  financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y la Unión Europea  NextGenerationEU / PRTR
 2. Avanzando hacia la implementación clínica: Estudio de las bases moleculares de la liberación de DNA tumoral en sangre. FIS-ISCIII.  (PI20/01112). PI: Ana Vivancos. 01/01/2021 – 31/12/2023.
 3. A pivotal study of derazantinib in patients with inoperable or advanced intrahepatic cholangiocarcinoma and FGFR2 gene fusions or FGFR2 gene mutations or amplifications. PI: Ana Vivancos. 22/02/2021 – 31/12/2021.
 4. ctDNA in breast milk for early detection of pregnancy associated breast cancer. FERO Foundation. PI: Miriam Sansó. 01/07/2020 – 30/06/2022.
 5. Tumores primarios múltiples en pacientes con cáncer de pulmón: elaboración de un perfil molecular integral para elucidar orígenes genéticos comunes. Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). PI: Miriam Sansó. 01/12/2019 – 30/11/2023.
 6. Phase II Study of Avelumab plus chemotherapy in the peri-operative treatment for patients with resectable Gastric cancer (GC) or Gastroesophageal Junction cancer (GECJ). Merck Healthcare KGaA. PI: Ana Vivancos. 10/04/2019 – 31/12/2026.
 7. CeLac and European consortium for a personalized medicine approach to Gastric Cancer-LEGACy. European Commission-LEGACy. PI: Ana Vivancos. 01/01/2019-31/12/2022.
 8. Estudio de la microbiota, de Fusobacterium nucleatum y de la correlación con las vías de los receptores de Toll-like en tumores neuroendocrinos de intestino delgado. PI: Ana Vivancos. 21/07/2021 -3 1/12/2022.
 9. Olaparib and durvalumab (MEDI4736) in patients with metastatic pancreatic cancer and DNA Damage Repair genes alterations. PI: Ana Vivancos. 27/10/2021-31/12/2022.

Notícies Relacionades

Leave a comment