VIEW MORE
Els Tumour-infiltrating Lymphocytes (TIL) són limfòcits ‒cèl·lules immunitàries‒ que es troben de manera natural al tumor. Alguns limfòcits són capaços...
Vall d’Hebron tracta el primer pacient amb una teràpia cel·lular pròpia basada en cèl·lules TIL, un tractament experimental contra el càncer
VIEW MORE
La Fundació Lilly ha lliurat avui l’edició número vint dels seus Premis de Recerca Biomèdica, que es compten entre els...
El Dr. Josep Tabernero rep el Premi de Recerca Biomèdica 2022 de la Fundació Lilly
VIEW MORE
El “J-BID José Baselga Innovative Disruption Program” comptarà amb una inversió de fins a 6 milions d’euros i pretén retenir...
AstraZeneca i VHIO creen un programa per afavorir la recerca preclínica i translacional

Últimes Notícies

Programes de Recerca

RECERCA PRECLÍNICA I TRASLACIONAL
Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals

El nostre grup se centra en l’oncoproteïna pleotròpica i ubiqua Myc, la desregulació de la qual està implicada en gairebé tots els càncers humans. Les dificultats tècniques de dirigir-se a factors de transcripció nuclears com Myc —i la preocupació pels possibles efectes secundaris— havien impedit fins fa poc qualsevol validació preclínica de la inhibició de Myc com a possible estratègia terapèutica.

Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals
TECNOLOGIES TRANSVERSALS
Grup de Genòmica del Càncer

El Grup de Genòmica del Càncer del VHIO actua com a laboratori de tecnologia central. També ens dediquem a la recerca translacional i al desenvolupament de noves proves genòmiques.

Grup de Genòmica del Càncer
TECNOLOGIES TRANSVERSALS
Unitat de Bioinformàtica

La Unitat de Bioinformàtica del VHIO posa a la disposició dels grups de recerca recursos computacionals d’última tecnologia per a l’anàlisi de dades òmiques relacionades amb el càncer

Unitat de Bioinformàtica
TECNOLOGIES TRANSVERSALS
Grup de Proteòmica

El nostre grup exerceix com a plataforma tecnològica central. Proporcionem metodologies proteòmiques d’avantguarda als investigadors del VHIO i incorporem els nous avenços en aquest camp per oferir les darreres estratègies i tecnologies.

Grup de Proteòmica
TECNOLOGIES TRANSVERSALS
Grup d’Oncologia Molecular

El Grup d’Oncologia Molecular del VHIO aplica les tecnologies més avançades basades en teixits a la recerca bàsica, translacional i clínica, amb un enfocament clar cap al desenvolupament i la validació de nous biomarcadors tumorals per a la medicina de precisió en oncologia.

Grup d’Oncologia Molecular
RECERCA CLÍNICA
Grup de Càncer de Mama i Melanoma

La principal àrea d’especialització del Grup de Càncer de Mama és la recerca clínica centrada en el desenvolupament de fàrmacs i la recerca translacional associada. També tenim un paper destacat en molts dels assaigs clínics que duem a terme.

Grup de Càncer de Mama i Melanoma
RECERCA CLÍNICA
Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs

Ens centrem en assaigs de prova de concepte i de mecanisme amb teràpies dirigides, amb especial èmfasi en la senyalització cel·lular, les cèl·lules mare canceroses i la immunooncologia. Entre ells hi ha els primers estudis de teràpies dirigides en humans, combinacions racionals de teràpies dirigides, assaigs basats en biomarcadors i estudis en poblacions seleccionades molecularment.

Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs
RECERCA CLÍNICA
Grup d’Hematologia Experimental

El Grup d’Hematologia Experimental del VHIO porta a terme recerca translacional, preclínica i clínica sobre neoplàsies hematològiques d’origen tant limfoide com mieloide. El nostre equip de recerca està format per hematòlegs i científics biològics que treballen en estreta col·laboració per dissenyar, dur a terme i dirigir els nostres programes.

Grup d’Hematologia Experimental
RECERCA CLÍNICA
Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins

El Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO continua exercint un paper essencial en el desenvolupament de teràpies moleculars contra les neoplàsies gastrointestinals. Fem contribucions importants per avançar en el coneixement dels factors pronòstics i predictius de la resposta i potenciar la medicina de precisió en oncologia.

Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins
RECERCA CLÍNICA
Grup de Neoplàsies Ginecològiques

El nostre grup de recerca clínica se centra en les neoplàsies ginecològiques i el desenvolupament de noves teràpies contra aquests tipus de tumors. També som membres d’algunes de les societats més rellevants en oncologia ginecològica, com el Gynecologic Cancer InterGroup (GCIG), el Gynecologic Oncology Group (GOG), i la Xarxa Europea de Grups d’Assaigs d’Oncologia Ginecològica (ENGOT).

Grup de Neoplàsies Ginecològiques
RECERCA CLÍNICA
Grup de Genètica del Càncer Hereditari

Ens centrem en el desenvolupament clínic dels inhibidors de PARP (iPARP) en el càncer de mama gBRCA1/2 precoç, així com en les combinacions noves en casos avançats. La consolidació de la nostra col·laboració amb el Grup de Tractaments Experimentals del VHIO ha donat lloc a una gran col·lecció de xenoempelts derivats de pacients (PDX) associats a BRCA1/2 implantats en ratolins atímics.

Grup de Genètica del Càncer Hereditari
RECERCA CLÍNICA
Grup d’Oncology Data Science (ODysSey)

El Grup ODysSey del VHIO promou la recerca translacional en oncologia de precisió mitjançant la integració de dades de perfils moleculars del càncer amb els resultats clínics dels pacients oncològics tractats a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH).

Grup d’Oncology Data Science (ODysSey)
RECERCA CLÍNICA
Grup d’Oncologia Radioteràpica

El nostre grup està integrat en el Departament d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) i se centra en el tractament multidisciplinari de pacients amb tumors malignes. També participem com a investigadors principals o col·laboradors de recerca en una sèrie d’assaigs clínics pioners, projectes de recerca translacional i programes de desenvolupament tecnològic.

Grup d’Oncologia Radioteràpica
RECERCA CLÍNICA
Grup de Radiòmica

La nostra tasca, centrada en l’aplicació de biomarcadors d’imatge i radiòmica per a la detecció del càncer, consisteix bàsicament a desenvolupar tècniques d’imatge de precisió dins la medicina personalitzada amb l’objectiu últim de millorar els resultats dels pacients amb càncer.

Grup de Radiòmica
RECERCA CLÍNICA
Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll

El nostre Grup es dedica a avançar en el tractament del càncer i l’atenció a pacients que pateixen neoplàsies malignes toràciques, i càncers de cap i coll. Ens centrem en la prevenció de la malaltia, la detecció precoç i el diagnòstic i l’estadificació més precisos de la malaltia per millorar els resultats clínics.

Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll
RECERCA PRECLÍNICA I TRASLACIONAL
Grup de la Plasticitat Cel·lular i Càncer

El nostre grup se centra en la interacció entre les respostes a l’estrès, la plasticitat cel·lular i el càncer. La plasticitat cel·lular es reconeix avui dia com una característica crítica de les cèl·lules canceroses que els permet transitar entre diferents estats cel·lulars i afavorir el creixement tumoral, la progressió de la malaltia després de la teràpia i la metàstasi.

Grup de la Plasticitat Cel·lular i Càncer
RECERCA PRECLÍNICA I TRASLACIONAL
Grup de Recerca Traslacional del Càncer Gastrointestinal No Colorectal

El nostre laboratori mira de comprendre millor com l’epigenètica i l’estructura i la dinàmica de la cromatina afecten el comportament cel·lular, amb especial atenció en el càncer.

Grup de Recerca Traslacional del Càncer Gastrointestinal No Colorectal
RECERCA PRECLÍNICA I TRASLACIONAL
Grup de Terapèutica Experimental

El nostre grup duu a terme recerques preclíniques del càncer de mama per avançar en el coneixement dels biomarcadors de resposta a les teràpies dirigides. Per això, generem models preclínics com els xenoempelts derivats del pacient (PDX) i els cultius derivats del pacient (PDC) a partir de mostres de pacients amb càncer de mama.

Grup de Terapèutica Experimental
RECERCA PRECLÍNICA I TRASLACIONAL
Grup de Factors de Creixement

Centrem la nostra recerca en els mecanismes de resistència a les teràpies dirigides i, el que és més important, en com superar aquesta resistència, demostrant que els càncers de mama resistents a T-DM1, un conjugat d’anticòs i fàrmac (ADC), poden ser tractats eficaçment amb l’ADC de segona generació SYD985 (Nadal-Serrano et al.).

Grup de Factors de Creixement
RECERCA PRECLÍNICA I TRASLACIONAL
Grup d’Expressió Gènica i Càncer

Estudiem tumors cerebrals primaris i metàstasis cerebrals, que són alguns dels càncers més agressius. Tant el glioblastoma com la metàstasi cerebral són malalties molt greus amb opcions terapèutiques limitades. Per això, és fonamental avançar en aquest camp per millorar els resultats d’aquests pacients.

Grup d’Expressió Gènica i Càncer
RECERCA PRECLÍNICA I TRASLACIONAL
Grup de Recerca Translacional en Càncer de Pròstata

Durant l’última dècada, hem estat testimonis d’una revolució en el tractament del càncer de pròstata resistent a la castració metastàtic (CPRCm), que és una forma letal i avançada del càncer de pròstata. Gràcies a un coneixement més gran de les seves característiques biològiques subjacents, s’ha pogut desenvolupar una sèrie de compostos dirigits a la via de senyalització androgènica i el sistema immunitari, així com els taxans i els radiofàrmacs.

Grup de Recerca Translacional en Càncer de Pròstata
RECERCA PRECLÍNICA I TRASLACIONAL
Grup de Recerca Translacional del Sarcoma

El sarcoma inclou més de 70 entitats d’origen mesenquimàtic i constitueix entre l’1 i el 2 % de tots els càncers. Des d’una perspectiva biològica, els sarcomes poden classificar-se en dues grans categories: sarcomes genòmicament senzills impulsats per alteracions genètiques simples, com ara translocacions o mutacions activadores específiques, i tumors amb aberracions genòmiques complexes i desequilibrades.

Grup de Recerca Translacional del Sarcoma
RECERCA PRECLÍNICA I TRASLACIONAL
Grup de Cèl·lules Mare i Càncer

El Grup de Cèl·lules Mare i Càncer d’Héctor G. Palmer estudia els mecanismes que permeten que els tumors eludeixin els tractaments eficaços i progressin a estadis avançats.

Grup de Cèl·lules Mare i Càncer
RECERCA PRECLÍNICA I TRASLACIONAL
Grup dels Biomarcadors Tumorals

La comunicació de les cèl·lules tumorals amb el seu microentorn exerceix un paper important en l’inici i la progressió del tumor. Les cèl·lules canceroses segresten l’ecosistema del microentorn tumoral amb la senyalització paracrina per promoure un microentorn prooncogènic crucial per al desenvolupament de tumors primaris i metastàtics.

Grup dels Biomarcadors Tumorals
RECERCA PRECLÍNICA I TRASLACIONAL
Grup d’Immunoteràpia i Immunologia de Tumors

Les immunoteràpies contra el càncer aprofiten el sistema immunitari per atacar la malaltia de manera més eficaç. Els estudis clínics han demostrat que els inhibidors dels punts de control immunitaris i les teràpies basades en limfòcits T poden intervenir en la regressió del tumor en pacients amb càncer amb malaltia metastàtica. Així doncs, a més de la cirurgia, la radioteràpia i la quimioteràpia, la immunoteràpia representa cada cop més el quart pilar de la teràpia contra el càncer en diversos tipus de tumors.

Grup d’Immunoteràpia i Immunologia de Tumors
RECERCA PRECLÍNICA I TRASLACIONAL
Grup de Biologia Computacional del Càncer

Introducció de dades sobre el càncer

Grup de Biologia Computacional del Càncer
RECERCA CLÍNICA
Grup del programa de Tumors Genitourinaris del SNC i Sarcoma

El nostre àmbit de treball és el desenvolupament de la recerca clínica i translacional contra el càncer gràcies a una experiència i coneixements amplis quant al tractament de neoplàsies diverses. Dissenyem i desenvolupem assajos clínics per a tumors genitourinaris malignes a les diferents fases de la malaltia en col·laboració amb uròlegs i radioterapeutes.

Grup del programa de Tumors Genitourinaris del SNC i Sarcoma
TECNOLOGIES TRANSVERSALS
VHIOTECA

El grup de VHIOTECA neix amb la voluntat de donar suport als investigadors en l’obtenció, el registre i la conservació de mostres biològiques diferents de tumor (plasma, femta, saliva, etc.) en pacients amb càncer, així com per assegurar que aquestes mostres s’empren en els projectes de recerca.

VHIOTECA

INVESTIGADORS PRINCIPALS

Elena_Garralda
Elena Garralda
Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs

Ens centrem en assaigs de prova de concepte i de mecanisme amb teràpies dirigides, amb especial èmfasi en la senyalització…

Alena Gros
Alena Gros
Grup d’Immunoteràpia i Immunologia de Tumors

El nostre grup se centra a conèixer millor la resposta natural dels limfòcits T al càncer i determinar maneres d’aprofitar…

Susanna-Aguilar
Susanna Aguilar
VHIOTECA

El grup de VHIOTECA neix amb la voluntat de donar suport als investigadors en l’obtenció, el registre i la conservació…

Joaquín_Arribas
Joaquín Arribas
Grup de Factors de Creixement

Centrem la nostra recerca en els mecanismes de resistència a les teràpies dirigides i, el que és més important, en…

Esdeveniments

Dimarts 5 de Juliol 22 - 12:00 AM Scientific-seminars Direna Alonso I Epigenetic licensing of tumor-promoting inflammation in pancreatic cancer
Divendres 8 de Juliol 22 - 12:00 PM Scientific-seminars Andrew Tutt
Divendres 22 de Juliol 22 - 12:00 PM Scientific-seminars Antonio Agudo
Dijous 15 de Desembre 22 - 04:00 PM Scientific-seminars Bruno Di Stefano | Dissecting mechanisms that govern cellular identity