Consorcis Nacionals

Com a reflex de l’experiència del VHIO en recerca preclínica, translacional i clínica en oncologia, vam participar en els següents consorcis d’excel·lència.

L’objectiu principal del Consorci Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Càncer (CIBERONC) és promoure l’excel·lència en la recerca oncològica a Espanya, a més d’incorporar les noves troballes a la pràctica clínica.

Per assolir l’excel·lència, el CIBERONC promourà la cooperació de 50 dels millors grups nacionals de recerca oncològica. El CIBERONC també buscarà l’augment de la qualitat dels seus investigadors mitjançant un programa transversal de formació i mobilitat.

Per garantir la integració dels resultats de la nostra recerca en el tractament dels pacients, hi ha un equilibri entre els investigadors bàsics i els clínics en totes les estructures del CIBERONC. Els objectius centrals de cada programa pretenen, a més, millorar el diagnòstic i el tractament dels pacients amb càncer.

Finalment, el nostre centre vol reduir la bretxa entre el coneixement científic i la societat. Per tant, explicarem clarament els beneficis de la nostra recerca al públic general mitjançant diferents iniciatives.

En la visió i2010 d’una Biblioteca Digital Europea, la UE va llançar un ambiciós pla de projectes de digitalització a gran escala que transformaria el patrimoni imprès d’Europa en recursos disponibles digitalment. L’objectiu d’integrar plenament els continguts intel·lectuals a l’entorn modern de les tecnologies de la informació i la comunicació només es pot assolir mitjançant la digitalització del text complet: la transformació de les imatges digitals dels llibres escanejats en text electrònic.

En els últims 2 o 3 anys la digitalització massiva s’ha convertit en un dels temes més destacats en el món de les biblioteques. Avui dia, diverses biblioteques avançades d’Europa escanegen milions de pàgines cada any i la digitalització a gran escala és un fet, ja no una visió. No obstant això, aquestes iniciatives només poden abordar una part del patrimoni total disponible als organismes de la memòria cultural. El material digitalitzat està disponible amb massa lentitud i en quantitats massa petites de molt poques fonts.

El projecte IMPACT eliminarà molts d’aquests obstacles. El projecte impulsarà la innovació en la tecnologia de reconeixement òptic de caràcters (OCR) i la tecnologia lingüística per al tractament i la recuperació de documents històrics i compartirà coneixements per crear capacitat de digitalització a tot Europa. Durant el projecte es crearà un centre de competència per tal de proporcionar un punt central d’entrada al servei per a totes les biblioteques, arxius i museus involucrats en la digitalització de material textual.

El consorci agrupa 26 biblioteques nacionals i regionals, institucions de recerca i proveïdors comercials que compartiran els seus coneixements i bones pràctiques, desenvoluparan eines innovadores per millorar les capacitats dels motors d’OCR i l’accessibilitat del text digitalitzat i establiran les bases dels programes de digitalització massiva que tindran lloc a la pròxima dècada.