19th Ave New York, NY 95822, USA

Grupo d’Engenyeria Genòmica

El nostre grup estudia la funció dels canvis cromosòmics a gran escala coneguts com alteracions en el nombre de còpies (CNA, per les seves sigles en anglès). Combinem estratègies d’enginyeria del genoma d’última generació amb models in vivo de càncer per descobrir els mecanismes a través dels quals les CNA permeten que les cèl·lules canceroses es reprodueixin i resisteixin els tractaments. Ens interessa especialment el paper d’aquestes alteracions en la immunovigilància, l’heterogeneïtat tumoral i l’evolució del genoma del càncer, El nostre objectiu a llarg termini és entendre la biologia complexa de les CNA per poder trobar noves estratègies terapèutiques dirigides a les cèl·lules que presenten aquestes aberracions cromosòmiques.

Els càncers es produeixen per alteracions genètiques i epigenètiques que afavoreixen la transformació de cèl·lules individuals en tumors malignes. Entre els canvis genètics més freqüents observats en càncer hi ha les alteracions en el nombre de còpies (CNA). Tal com indica el seu nom, les CNA canvien el nombre de còpies de regions específiques d’ADN que té una cèl·lula cancerosa. Cal destacar que algunes CNA es relacionen amb resultats clínics deficients, però encara no sabem com canvien les propietats de les cèl·lules canceroses. Per tal d’entendre la funció de les CNA, el nostre laboratori combina models in vivo de càncer amb MACHETE, un enfocament nou que permet introduir alteracions en el nombre de còpies.

El nostre treball anterior es va centrar a estudiar la codeleció d’un clúster de 17 interferons de tipus I relacionats amb els gens supressors de tumors CDKN2A/B. Amb l’ús de MACHETE vam demostrar que la pèrdua combinada del clúster d’interferons i dels supressors de tumors va causar immunoevasió, metàstasi i una resposta reduïda a la immunoteràpia en comparació amb les delecions de només els gens CDKN2A/B (Barriga, Tsanov et al., Nature Cancer, 2022). Aquest estudi mostra la complexa biologia de les CNA i la necessitat de models precisos per dilucidar les conseqüències biològiques d’aquestes alteracions. Des d’una perspectiva més àmplia, les CNA tenen una lògica operativa única arrelada en els canvis de dosi gènica i la topologia de l’ADN que el nostre grup estudiarà en profunditat.

Francisco “Pancho” Barriga
Group Leader

En el marc de la subvenció ERC Starting Grant, el nostre laboratori estudiarà la biologia de les CNA en les àrees de recerca següents:

  • Entendre el paper de les CNA com a mecanismes d’immunoevasió.
  • Descobrir l’efecte de les CNA en l’heterogeneïtat tumoral.
  • Analitzar la contribució de les CNA en la determinació de l’evolució del genoma del càncer.
Group Leader
Francisco “Pancho” Barriga

“My Bibliography” at the NCBI

ERC Starting Grant Acronym: MACHETE

ERC
Edward P Evans Foundation