Comissió Executiva del Patronat

La Comissió Executiva està formada per set membres del Patronat designats pel Patronat mateix, quatre dels quals han de ser representants del sector privat, mentre que els altres tres ho han de ser del sector públic.

Presidenta
 • Aina Plaza Tesías, Directora general de planificació en Salut (designada pel Conseller de Salut)
Vocals
 • Ángel Font Vidal, designat per la Fundació “la Caixa”
 • Rafael Pardo Avellaneda, designat per la Fundació BBVA
 • Albert Salazar Soler, Gerent de l´Hospital Universitari Vall d´Hebron (HUVH)
 • Joan Gómez Pallarès, Director General de Recerca (designat per la Consellera de Recerca i Universitats)
 • Sol Daurella i Comandrán, designada per la Fundació Fero
 • Jordi Segrarra Pijuán, designat per la Fundació Privada CELLEX
 • Secretari no membre de la Comissió Executiva: Josep Lluis Lafarga
Assistents amb veu sense vot
 • Josep Tabernero, Director del VHIO
 • Carles Constante, Gerent del VHIO
 • Sergi Cuadrado, Gerent Adjunt