Àrea de Coordinació Científica

Scientific Coordination Area

L’Àrea de Coordinació Científica del VHIO s’ha consolidat com una unitat de suport a la Direcció (Científica) del VHIO i als grups de recerca per al desenvolupament i l’execució de les seves línies de recerca. Pretenem optimitzar les oportunitats d’internacionalització dels grups amb un pla personalitzat per als grups del VHIO, centralitzar les idees dels grups de treball i adequar les prioritats de recerca seleccionades a les convocatòries competitives. Donem suport a les propostes de projectes molt innovadores per augmentar l’índex d’èxit del VHIO en gran part de les convocatòries competitives a escala internacional (sobretot a la UE), inclosos el Programa Marc «Horitzó Europa» i el Pla Europeu de Lluita contra el càncer.

Ho aconseguim mitjançant una cerca proactiva i l’avaluació d’oportunitats, així com una adaptació contínua de l’estructura organitzativa de la nostra àrea i l’optimització dels nostres processos de gestió de projectes. La nostra unitat aporta valor als projectes del VHIO integrant-se com a part de l’equip i compensant les mancances del projecte gràcies a l’experiència dels membres de la unitat.

Les nostres tasques de gestió són, entre altres:

 • Assessorament durant la preparació i redacció de propostes de projectes competitius o seguiment i coordinació de l’execució dels projectes de recerca adjudicats.
 • Gestió, supervisió i seguiment dels programes institucionals.
 • Cobertura de les necessitats institucionals relacionades amb àrees clau com l’educació, l’ètica i les qüestions reglamentàries, la divulgació científica i les tasques relacionades amb els consorcis i la recerca coordinada.
 • Suport als processos competitius de sol·licitud de subvencions.
 • Aportació de coneixements científics i financers per al desenvolupament de propostes reeixides.
 • Difusió entre els investigadors de les oportunitats de finançament nacionals i internacionals.

També donem suport als nostres diferents grups de treball, una eina molt important per enfortir i promoure la connectivitat multidisciplinària i estimular els programes de recerca conjunta amb altres equips d’oncologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i el Campus Hospitalari Vall d’Hebron de Barcelona.

Alejandro Piris
Director
Director de gestió científica
Alejandro Piris Giménez
Directors de projecte sènior
Javier Carmona
Neus Bayó
Elena Chavarria
Javier Gonzalo
Sandra Porta
Xenia Villalobos
Directora clínica sènior (teràpies avançades)
Silvia Martin-Lluesma
Gestores de projectes júnior (grups de treball)
Mireia Sanchís (Colorectal Cancer)
Tècniques de gestió de projectes
Sara Belón (júnior)
Berta Colldeforns (júnior)
Mireia Monrás (júnior)
Isabel Vallvé (sènior)
Estudiant de màster
Marc Lopez
 • Identificar i impulsar noves oportunitats de recerca amb socis acadèmics i industrials.
 • Fomentar la recerca intramurs mitjançant l’educació i la creació de xarxes.
 • Promoure i gestionar xarxes de col·laboració i consorcis d’alt nivell en línia amb l’estratègia de col·laboració del VHIO.
 • Ajudar la Direcció Científica del VHIO a complir la nostra missió i visió.
 • El 2020 vam mantenir una bona trajectòria, amb un índex d’èxit del 29% sobre 205 sol·licituds de subvencions (competitives).
 • Enguany la nostra àrea ha gestionat més de 9,2 milions d’euros obtinguts de fons competitius.
 • El nostre suport a la recerca dels grups del VHIO ha estat reconegut amb la nostra coautoria de tres publicacions (vegeu la nostra selecció d’articles).
 • Hem ajudat a preparar i gestionar la reunió virtual del nostre Consell Assessor Científic (CAC).
 • La nostra unitat codirigeix importants consorcis de la UE, com MoTriColor (H2020), pàgina 177; COLOSSUS (H2020), pàgina 175; l’estudi clínic Basket of Baskets (consorci Cancer Core Europe, CCE), pàgina 175, i participa en nombroses juntes directives de projectes i paquets de treball. Aquest any hem compilat la sol·licitud del projecte CCE-DART, la primera subvenció H2020 concedida al consorci Cancer Core Europe (vegeu la pàgina 179), així com la sol·licitud d’una subvenció de l’ISCIII que impulsarà el nostre programa de teràpia cel·lular dirigit per Elena Garralda i Alena Gros, del VHIO. Aquesta recerca se centra en la teràpia TIL dirigida als neoantígens per a tumors resistents al bloqueig de punts de control immunitaris.
 • Aquest any hem rebut finançament gràcies a una subvenció del MINECO per a xarxes i gestió europees, per tal de donar suport a la internacionalització de les nostres activitats, ampliar el nostre personal i organitzar activitats educatives i divulgatives per millorar el coneixement dels nostres investigadors sobre els programes de finançament europeus.