Programa de Diagnòstic Molecular Avançat (DIAMAV) de la Fundació FERO

Fundació FERO: impulsar el diagnòstic molecular avançat contra el càncer

Coordinat per Susana Aguilar, cap de la VHIOTECA, i amb la participació clau del Grup Oncology Data Science (ODysSey) del VHIO, del Grup de Genòmica del Càncer, del nostre Grup d’Oncologia Molecular, i de la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) – CaixaResearch del VHIO i el Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs, el nostre programa de preselecció molecular té el suport del nostre Programa de Diagnòstic Molecular Avançat (DIAMAV), impulsat per un dels nostres patrons i suports institucionals, la Fundació FERO.

Com a servei principal del VHIO, el nostre equip d’experts se centra en l’aplicació clínica de diagnòstics moleculars avançats per optimitzar la selecció de teràpies per als pacients de qui s’estigui considerant la participació en assaigs clínics, així com en la formació mèdica contínua sobre biomarcadors de càncer emergents per a la teràpia oncològica de precisió. En avançar en l’elaboració de perfils moleculars dels pacients, les estratègies de tractament personalitzades basades en el perfil genòmic o patològic de cada un d’ells es poden ajustar més eficaçment a la composició molecular de les seves malalties respectives.

Els nostres investigadors i clínics identifiquen factors de risc moleculars específics i prediuen millor l’eficàcia potencial d’agents específics adaptats a cada tumor en particular. A més, aquests coneixements orienten millor els nostres equips multidisciplinaris per avaluar i establir la idoneïtat dels pacients per la seva inclusió en assaigs clínics de fase inicial.

Gràcies al suport rebut de FERO, el nostre programa de preselecció molecular continua imposant-se com una referència en la preselecció i l’oncogenòmica d’Europa i continua estenent les seves tecnologies i plataformes habilitadores a un nombre cada vegada més gran d’individus. El 2020, els nostres investigadors i clínics van fer perfils moleculars a més de 1100 pacients amb càncer com a possibles candidats a ser inclosos en els nostres estudis clínics. En total, 150 pacients van ser tractats amb teràpies innovadores amb biomarcadors com a resultat d’aquests esforços.

En resum, aquest programa ens permet liderar un dels pocs centres d’Europa que dirigeix un programa tan complet, garantir que un nombre més gran dels nostres pacients pugui acabar beneficiant-se dels nostres potents programes i mètodes tecnològics, seguir avançant en la recerca del seguiment més eficaç i menys invasiu del càncer mitjançant biòpsia líquida, així com desenvolupar diagnòstics del càncer per a la detecció precoç de la malaltia.

Notícies Relacionades