Recerca Clínica

Treballem per avançar en teràpies personalitzades i dirigides contra el càncer

El Programa de Recerca Clínica del VHIO, que incorpora equips multidisciplinaris, es dedica a desenvolupar agents nous dirigits a vies de senyalització específiques al càncer i eines noves/redefinides per a diagnosticar el càncer abans i predir millor la resposta al tractament. Som pioners en estudis importants que involucren assajos clínics de desenvolupament de fàrmacs preclínics i primerencs i liderem diversos assaigs clínics de fase I, II i III dissenyats per identificar teràpies contra el càncer més efectives adaptades a pacients individuals.

Enriqueta Felip
Codirectora
Elena Garralda
Codirectora