19th Ave New York, NY 95822, USA

VHIOTECA

VHIOTECA

La VHIOTECA neix amb la voluntat de donar suport als investigadors en l’obtenció, el registre i la conservació de mostres biològiques diferents de tumor (plasma, femta, saliva, etc.) en pacients amb càncer, així com per assegurar que aquestes mostres s’empren en els projectes de recerca.

A causa de l’increment de l’ús de la biòpsia líquida en pacients oncològics per a la identificació de nous marcadors de resposta i resistència a tractaments, i per a projectes de recerca clínica que requereixen plasma, hi ha hagut un augment important de l’extracció de mostres de sang en els pacients amb càncer. Aquesta activitat requereix una estructura, la dinamització dels circuits i l’optimització de recursos. Per això, un dels objectius inicials del grup és consolidar els circuits i processos existents perquè siguin consistents i fiables, i també assegurar l’ús de les mostres en les millors condicions possibles. S’ha establert, a més, el compromís de donar suport als investigadors per generar noves col·laboracions i projectes en els quals es requereixin aquesta mena de mostres.

Una altra àrea d’interès creixent en la recerca clínica oncològica és l’estudi del microbioma durant el desenvolupament i la progressió tumoral, especialment en el càncer colorectal. Aquests estudis exigeixen, entre d’altres, obtenir femta i efectuar-ne anàlisis genòmiques i moleculars, així com emplenar qüestionaris per a estudis epidemiològics posteriors. Per assistir els investigadors, volem crear un nou circuit de recollida de mostres i dades que faciliti el desenvolupament i l’execució dels projectes.

L’equip està format per infermeres de recerca especialitzades en tumors específics, personal tècnic per al processament i registre de les mostres (sample manager) i personal tècnic de suport per a la logística i gestió de les mostres, creació de base de dades i tasques de reforç.

Programa de prescreening molecular – Des de l’any 2017 coordino el programa de prescreening molecular del VHIO, en el qual continuaré implicada juntament amb Jenifer González. El programa es basa en l’activitat dels grups de Genòmica del Càncer (Ana Vivancos) i Oncologia Molecular (Paolo Nuciforo), en col·laboració amb els grups d’Oncology Data Science (Rodrigo Dienstmann) i de Desenvolupament Precoç de Fàrmacs Clínics (Elena Garralda).

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 • Consolidació de circuits actius
  • Oferir suport als investigadors en el procés d’extracció, registre i emmagatzematge de mostres (majoritàriament plasma) i manteniment de les bases de dades.
  • Homogeneïtzar protocols i establir PNT.
  • Assegurar el registre i l’arxivament dels consentiments informats dels pacients.
 • Creació i consolidació de nous circuits
  • Establir nous circuits per a la recollida de mostres diferents de plasma i tumor (p. ex. femta, saliva, llet materna, etc.) i dades relacionades amb les mostres i els/les pacients, en funció de les necessitats dels investigadors i dels projectes que cal fer.
 • Assistència a la recerca
  • Col·laborar amb els diferents equips d’investigadors clínics i preclínics per ajudar a crear nous projectes i col·laboracions amb mostres ja existents o mostres noves.
Susana Aguilar
Cap d'Unitat
VHIOTECA
Cap d'Unitat
Susana Aguilar
Infermeres clíniques
Ariadna García
Alex Sierra
Anna Suñol
Marta Sanz
Mireia Soleda
Anna Vázquez
Sample managers
Gemma Pruna
Inés Castro
Tècniques de suport a la recerca
Laura Boleda
Jenifer González (prescreening)
Lidia Fuertes