Consorcis Internacionals

Com a reflex de l’experiència del VHIO en recerca preclínica, translacional i clínica en oncologia, vam participar en els següents consorcis d’excel·lència.

Consorcis Acadèmics Internacionals

Cancer Core Europe (CCE) és una associació única l’objectiu de la qual és abordar el repte de la continuïtat de l’atenció oncològica i la recerca del càncer. Fundat el 2014, aquest consorci de treball representa una massa crítica d’activitat per a la bona integració de tota la informació sobre l’atenció oncològica, la recerca clínica i la recerca de resultats, liderada pels 6 socis fundadors i centres europeus d’excel·lència integrals per al tractament del càncer: el Gustave Roussy Cancer Campus Grand Paris (Villejuif, França), el Cambridge Cancer Centre (Cambridge, Regne Unit), l’Institut Karolinska (Estocolm, Suècia), l’Institut Oncològic dels Països Baixos (NKI, Amsterdam, Països Baixos), el Centre Nacional de Malalties Tumorals (DKFZ-NCT, Heidelberg, Alemanya), el VHIO i l’Institut Nacional del Càncer de Milà (Itàlia).

El CEE promou la posada en comú i l’intercanvi de coneixements, resultats de recerca, plataformes i processos comuns, i permet als investigadors i metges explotar ràpidament aquest tresor de coneixements biològics i dades clíniques en benefici dels pacients. Avalat pel CCE, el 2019 es va celebrar el llançament oficial de l’estudi d’assaigs clínics en dues fases Basket of Baskets (BoB), que prometia un model més flexible i adaptable per accelerar significativament l’accés dels pacients a una sèrie de tractaments nous.

L’EuroPDX Consortium – Translating Knowledge in Oncology es va posar en marxa el 2013 per crear una xarxa de models humans del càncer clínicament rellevant i, en particular, models de xenoempelts derivats de pacients (PDX). Aquesta iniciativa, que connecta 18 centres oncològics de 13 països que desenvolupen models de càncer PDX, promou la posada en comú i l’intercanvi de troballes sobre teràpies prometedores, a més de dirigir estudis preclínics multicèntrics. L’EuroPDX vetlla per reduir la duplicació d’esforços en el desenvolupament de fàrmacs oncològics i, en última instància, millorar la qualitat de vida i la supervivència global dels pacients amb càncer.

Finançada pel programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea i creada el 2018, EDIReX, infraestructura distribuïda EuroPDX per a la recerca de xenoempelts de càncer derivats de pacients, està liderada per l’EuroPDX Consortium i compta amb l’excel·lència investigadora de 19 organismes, el VHIO entre ells, de 13 països europeus. Els objectius principals d’aquest projecte són facilitar l’intercanvi de dades entre els professionals de la recerca preclínica i translacional del càncer del món acadèmic i de la indústria, i estimular i consolidar les col·laboracions científiques en la recerca de PDX a tot Europa.

La xarxa WIN – Xarxa mundial d’innovació en medicina personalitzada del càncer -, iniciada per l’Institut Gustave Roussy (França) i l’MD Anderson Cancer Center de la Universitat de Texas (EUA), és una organització no governamental sense ànim de lucre que agrupa 39 organitzacions líders que representen totes les parts interessades en la medicina personalitzada del càncer i que abasta 21 països i 4 continents, units per la seva visió de complir la promesa d’una medicina oncològica personalitzada i eficaç per a pacients d’arreu del món. Sota el lema WINning together, WIN es va formar sota la premissa que els membres de la xarxa aconseguiran més treballant junts que si cada organització treballa per separat. Amb l’objectiu de millorar la supervivència i la qualitat de vida dels pacients amb càncer, els membres de la WIN també dissenyen i duen a terme conjuntament estudis globals dissenyats per aconseguir avanços per als pacients oncològics d’arreu del món.

SPECTA és una plataforma col·laborativa europea que ajuda a oferir un cribratge molecular i patològic d’alta qualitat en tota mena de tumors per assistir en la selecció de pacients en els assaigs clínics. La plataforma proporciona un mecanisme integrat i compartit, amb accés ràpid a les dades i les mostres biològiques dels pacients, per permetre la ràpida realització de nous assaigs clínics i una recerca translacional sòlida.

L’Aliança Europea d’Hospitals Universitaris es va formar el 2017 amb el compromís de nou dels millors hospitals universitaris d’Europa per compartir la seva experiència en assistència sanitària, recerca i formació.

Els hospitals universitaris tenen un paper important a l’hora d’impulsar la innovació i portar-la a la pràctica. Amb l’aliança, els nostres membres pretenen tenir un paper actiu en la configuració del futur de l’assistència sanitària europea, aprendre els uns dels altres per maximitzar els resultats dels pacients i combinar esforços per impulsar la recerca d’alta qualitat.

Consorcis privats internacionals

L’acord de cooperació AstraZeneca i el VHIO, anunciat el 2015, i l’acord de cooperació MedImmune i el VHIO, iniciat el 2018, impulsen avenços de recerca a escala preclínica, clínica i translacional en tota la cartera d’oncologia d’AstraZeneca. Combinant les capacitats del VHIO per promoure la descoberta del càncer mitjançant la integració de la ciència translacional i la recerca clínica amb els prometedors projectes per als estadis primerencs del càncer d’AstraZeneca, l’aliança se centra en àrees com la reparació del dany de l’ADN, la resistència farmacològica, les noves combinacions de fàrmacs i els perfils moleculars per a la selecció de pacients.

Creada per Roche el 2016, la imCORE – Xarxa de Centres d’Excel·lència en Recerca sobre Immunoteràpia, una potència acadèmica amb 21 membres que es proposa avançar en el descobriment de la immunoteràpia oncològica, reuneix experts científics i clínics en immunoteràpia oncològica de renom internacional per col·laborar en la recerca dels nous enfocaments terapèutics més prometedors. Treballant en col·laboració amb científics de Roche i Genentech, investigadors i metges científics experts en immunoteràpia oncològica d’arreu del món es proposen impulsar l’aplicació i ampliació de les estratègies basades en el sistema immunitari a més tipus de tumors, així com avançar en la recerca dels mecanismes cel·lulars i moleculars que modulen la resposta immunitària al càncer. Aquesta xarxa va ser dissenyada per avançar significativament en la immunoteràpia oncològica i accelerar el descobriment per beneficiar els pacients que poden beneficiar-se de nous agents immunitaris com a monoteràpia o combinats.

L’OCTC – Oncology Clinical and Translational Consortium, una xarxa de recerca científica col·laborativa formada per sis centres oncològics integrals de renom, va ser creada per GSK el 2013. Mentre que GSK es beneficia de l’experiència de l’OCTC en el desenvolupament preclínic, translacional i clínic de nous tractaments contra el càncer, els centres participants tenen accés a estudis amb la cartera de productes oncològics en fase inicial de GSK i gaudeixen d’oportunitats per accelerar i avançar en la pròxima generació de nous tractaments oncològics.

El SCITRON, consorci publicoprivat de Recerca Científica i Translacional en Oncologia és un programa científic creat en col·laboració amb Novartis el 2017 com un nou model de col·laboració en R+D. Aquesta iniciativa connecta l’experiència de Novartis i el VHIO en recerca aplicada i translacional per augmentar l’impacte de la recerca bàsica en la pràctica clínica. Les àrees específiques d’interès són, entre altres, el desenvolupament d’una plataforma tecnològica que analitzi l’evolució clonal del tumor i els mecanismes de resistència a la immunoteràpia dirigida.

Consorcis de projectes internacionals

COLOSSUS – Avançar en un paradigma de medicina de precisió en el càncer colorectal metastàtic: solucions d’estratificació de pacients basades en sistemes és un projecte multicèntric finançat per la Comissió Europea en el marc d’Horitzó 2020 i impulsat per 14 investigadors clínics de primera línia que abasten 8 països europeus, amb experiència en immunologia oncològica, biologia de sistemes, modelització computacional, bioinformàtica, anàlisi òmica, oncologia/patologia clínica, recerca preclínica, imatge mèdica, assaigs clínics, economia de la salut i gestió de pacients. Aquest projecte de 5 anys de durada té com a objectiu classificar i tractar millor el càncer colorectal metastàtic (CCRm). Centrat en la malaltia mutant RAS estable de microsatèl·lits (MSS RAS mt), un tipus de CCR genèticament identificat amb molt poques opcions terapèutiques disponibles un cop els pacients desenvolupen resistència a les quimioteràpies existents, l’equip de COLOSSUS treballarà tant per ampliar com per perfeccionar la classificació d’aquest subconjunt concret de càncer colorectal.

Anunciat a principis de 2019, l’OPTIMISTICC Grand Challenge – Oportunitat d’investigar l’impacte del microbioma en la ciència i el tractament del càncer colorectal és un consorci de 5 anys finançat pel Grand Challenge de Cancer Research UK, dirigit per investigadors del Dana-Farber Cancer Institute-Harvard Medical School i la Facultat de Salut Pública Harvard T.H. (EUA). Amb l’objectiu de comprendre millor la diferència entre un microbioma sa i un microbioma associat al desenvolupament del càncer colorectal, els coinvestigadors dels EUA, el Canadà, el Regne Unit, els Països Baixos i Espanya busquen identificar maneres de manipular aquesta col·lecció de microorganismes per prevenir i tractar millor el càncer. Gràcies al finançament del Grand Challenge, els socis del projecte, inclòs el VHIO, poden reunir els coneixements necessaris per a determinar com influeix el microbioma en la resposta d’un càncer al tractament, desenvolupar nous tractaments que alterin el microbioma i desxifrar com l’entorn extern d’un individu pot afectar el seu microbioma.

EUCanCAN: la xarxa europeocanadenca contra el càncer, liderada pel Barcelona Supercomputing Center (Espanya), compta amb un total de 18 socis de 5 països diferents per perseguir l’anàlisi, la gestió i l’intercanvi homogenis de dades oncològiques de caràcter genòmic per tal d’avançar en la medicina de precisió en oncologia. Aquest projecte, finançat conjuntament pel programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea i els Instituts Canadencs de la Salut, treballa per proporcionar una plataforma funcional per als sistemes federats d’anàlisi genòmica per tal d’analitzar, gestionar, compartir i reutilitzar eficaçment les dades genòmiques massives a escala mundial. Els nodes de referència participants desitgen processar, emmagatzemar i compartir entre 30 000 i 35 000 mostres de pacients amb diversos tipus de tumors. Aquest consorci també promet impulsar el descobriment de patrons sòlids i clínicament rellevants de variació genòmica en el càncer, inclosos els biomarcadors predictius.

Immune-Image és un consorci amb 22 membres que incorpora socis públics i privats de 9 països, entre ells el VHIO i el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) d’Espanya. Impulsada per l’Empresa Comuna per a la Iniciativa sobre Medicaments Innovadors 2 (IMI 2 JU), aquesta iniciativa està dirigida per Roche i coordinada pel Centre Mèdic Universitari d’Amsterdam (VUmC), als Països Baixos. Aquest projecte, que tindrà una durada inicial de 5 anys, es titula «Specific imaging of immune cell dynamics using novel tracer strategies» (imatgeria específica de la dinàmica de les cèl·lules immunitàries mitjançant noves estratègies de traçat) i pretén desenvolupar una nova estratègia d’imatgeria no invasiva per avaluar l’activació i la dinàmica de les cèl·lules immunitàries en oncologia i malalties inflamatòries. Els resultats principals són, entre d’altres, el desenvolupament d’immunotraçadors radioelèctrics i òptics clínicament validats per al seguiment i el mesurament de la presència, l’estat d’activació i el trànsit de les cèl·lules immunitàries, i el disseny i l’execució d’una plataforma d’imatgeria molecular sostenible i a punt per utilitzar que incorpori protocols estandarditzats, bones pràctiques, anàlisis quantitatives d’imatges, disseny i desenvolupament de seguiment immunitari.

Finançat pel programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea, el CELAC i el Consorci Europeu per a un Enfocament de Medicina Personalitzada per al Càncer Gàstric (LEGACy) és un projecte de 4 anys de durada encapçalat per l’Institut de Recerca Sanitària INCLIVA (Espanya), en col·laboració amb 10 membres més de 9 països diferents, inclòs el VHIO. Centrat en l’avanç de la medicina personalitzada contra el càncer gàstric, aquest projecte pretén millorar el diagnòstic i el tractament mitjançant l’ús de dades obtingudes amb una àmplia recerca a quatre països de la UE i quatre països de la Comunitat de l’Amèrica Llatina i el Carib (CELAC). Exposa els resultats aplicant la medicina personalitzada en els tres nivells de prevenció. Aquest consorci provarà d’aplicar una estratègia de medicina personalitzada en el primer nivell de prevenció, millorar la detecció precoç del càncer gàstric en el segon nivell de prevenció i millorar el tractament mitjançant la identificació de les poblacions d’alt risc.

RAD51predict és una prova diagnòstica per seleccionar amb precisió els pacients oncològics que podrien beneficiar-se d’una nova teràpia dirigida molt eficaç coneguda com a inhibidors de PARP. Aquests fàrmacs estan actualment aprovats per a subtipus específics de càncer de mama i d’ovari i es calcula que més del 10% de tots els pacients oncològics podrien beneficiar-se dels inhibidors de la PARP.

Fins avui, la selecció de pacients es basa principalment en la sensibilitat prèvia al platí i en les proves genètiques. Aquestes proves han demostrat un valor predictiu limitat i restringeixen l’ús dels inhibidors de PARP a subtipus tumorals específics. Per tant, calen nous biomarcadors predictius.

RAD51predict és un immunoassaig ràpid i de baix cost que identifica biomarcadors clau en les cèl·lules tumorals. Aquesta nova prova diagnòstica ajudarà a ampliar l’ús dels inhibidors de PARP a noves indicacions i orientarà els oncòlegs en les recomanacions de tractament. En general, RAD51predict contribuirà a personalitzar el tractament dels pacients oncològics.

MESI-STRAT combina l’experiència de 14 socis de 6 països europeus per establir la interacció del metabolisme del càncer de mama i la senyalització oncogènica (Metabolic Signaling) mitjançant enfocaments de medicina de sistemes. Aquest projecte paneuropeu de 57 mesos de durada, que compta amb el finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea, té com a objectiu desenvolupar nous models per a la classificació dels pacients en subgrups amb diferents mecanismes de resistència a la teràpia endocrina i representa un important pas endavant per millorar els resultats d’aquests pacients.

L’equip és pioner en el metabolisme del càncer de mama com a enfocament innovador per a la classificació dels pacients, el seguiment de la resistència i la millor orientació de la presa de decisions clíniques al llarg de la teràpia endocrina. Mitjançant el desenvolupament de nous models computacionals en combinació amb les anàlisis de xarxes, la farmacogenòmica i les dades multiòmiques integrades, MESI-STRAT tindrà un paper decisiu a l’hora de desxifrar millor les xarxes metabòliques i de senyalització que impulsen la resistència a les teràpies endocrines.

El consorci multicèntric NoCanTher – Ampliació de la nanomedicina per a les fases clíniques primerenques de la teràpia multimodal contra el càncer, finançat amb una subvenció del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea, està liderat per IMDEA Nanoscience i representa un important pas endavant en l’ús de nanopartícules que poden dirigir-se a les cèl·lules canceroses i combatre-les amb més precisió. Es basa en els èxits preclínics comunicats per l’anterior consorci MultiFun, finançat pel 7è Programa Marc, que va demostrar l’eficàcia d’un enfocament terapèutic multimodal basat en nanopartícules magnètiques funcionalitzades i en la hipertèrmia magnètica per al tractament intratumoral de tumors de mama i pàncrees.

NoCanTher, que connecta 11 centres de recerca capdavanters a Europa, inclosos socis de la indústria, avalua aquest enfocament basat en nanopartícules, proporciona dades preliminars sobre la seva eficàcia en humans i té com a objectiu traduir aquestes troballes preclíniques en un desenvolupament clínic precoç per al tractament del càncer de pàncrees.

La PhD PI3K biology in health & disease Network incorpora 10 socis acadèmics, clínics i industrials amb experiència reconeguda en la recerca centrada en la senyalització de la PI3K. Al capdavant d’una xarxa de formació única, aquesta col·laboració connecta coneixements complementaris i aporta valor addicional, eines innovadores i lideratge d’excel·lència a fi de formar investigadors novells de talent i equipar-los adequadament per ocupar papers de lideratge en la ciència oncològica i el descobriment de fàrmacs en els àmbits industrial i acadèmic europeus. Aquest programa de formació en recerca no només representa una oportunitat educativa sense precedents per a aquests joves científics, sinó que també té com a objectiu augmentar la competitivitat internacional de la recerca europea en el descobriment de la PI3K i el desenvolupament de fàrmacs.