Severo Ochoa

El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) ha estat l’únic centre nou acreditat en aquesta convocatòria, en la qual s’han reacreditat altres 6 centres, i és el primer institut vinculat a un centre sanitari a Espanya que obté aquesta distinció.

El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) acaba de ser acreditat com a “Centre d’Excel·lència Severo Ochoa”, en el marc del Programa estatal de generació de coneixement i enfortiment científic i tecnològic del Sistema d’I+D+i del Ministeri de Ciència i Innovació.

Aquesta acreditació, a més d’ajudes estructurals i per a la contractació de personal predoctoral, representa, sobretot, el màxim reconeixement que es pot atorgar a un centre de recerca a l’Estat Espanyol i té una durada de 4 anys, passats els quals VHIO haurà de passar un nou procés d’acreditació, per a renovar-lo.

En la seva resolució, el Ministeri de Ciència i Innovació destaca la vocació internacional de VHIO i la seva posició com a centre d’excel·lència en medicina oncològica personalitzada. A més, la seva experiència i lideratge en assajos clínics, especialment de fases precoces i amb fàrmacs experimentals, i el seu model de recerca translacional amb una forta coordinació entre la recerca preclínica i la clínica, han estat també alguns dels factors clau perquè el centre hagi pogut aconseguir aquesta acreditació.

L’ajuda ha estat finançada per l’Agencia Estatal d’Investigació (CEX2020-001024-S/ AEI / 10.13039/501100011033)