Recerca preclínica i translacional

A VHIO treballem per avançar en teràpies personalitzades i dirigides contra el càncer

La investigació preclínica i traslacional del VHIO se centra a establir noves formes d’aturar i revertir la progressió de tumors molt agressius, que no responen als tractaments estàndard, inclosos els que afecten la mama, el pàncrees, el còlon, els pulmons i el cervell.

Tenint en compte l’àmplia heterogeneïtat inter i intratumoral dels càncers humans, aquest és un desafiament complex. Per aconseguir-ho, investiguem nous enfocaments terapèutics contra el càncer adaptats a cada tipus de tumor. Apliquem aquestes teràpies en models experimentals cada cop més precisos i, usant aquests models predictius, també anticipem la resistència dels tumors als medicaments contra el càncer.

Joan Seoane
Codirector
Laura Soucek
Codirector