Biosketch Tian Tian

Tian Tian
tiantian@vhio.net
Lloc actual
Resum curricular

Després de la formació mèdica (M.D.) a Xina i França, vaig realitzar el meu Ph.D. treball de recerca a l’Institut Pasteur de Lille. Durant aquest període, em vaig interessar en la regulació de la transcripció al càncer. A la tardor de 2013, em vaig unir al Centre de Regulació Genòmica (CRG) a Barcelona com a becària postdoctoral, on vaig ampliar els meus interessos de recerca per comprendre com els factors epigenètics es coordinen amb els factors de transcripció en els canvis de la destinació cel·lular. Vaig incorporar-me a l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron (VHIO) l’abril del 2019, i actualment sóc investigador Ramón y Cajal. El meu interès de recerca és estudiar les característiques epigenètiques que es poden fer servir per al diagnòstic i tractament del càncer gastrointestinal no colorectal.