Biosketch Ángeles Peñuelas

Ángeles Peñuelas
Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (UB) en 1990.
Després de la diplomatura, va fer diversos cursos de postgrau en l’àmbit de la infermeria, sobretot en atenció al pacient i gestió de serveis d’infermeria, dels quals els més importants són:
  • Curs de postgrau en Cures d’Infermeria al Malalt Crític III – Universitat de Barcelona
  • Curs de postgrau en Cures d’Infermeria per a pacients oncològics i hematològics – Universitat de Barcelona
  • Gestió de Serveis d’Infermeria – Escola Universitària d’Infermeria
  • 16è Programa d’Alta Direcció: Institucions – Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa (Universitat de Navarra)
És membre de diverses associacions professionals i societats científiques:
  • Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO) – presidenta
  • Unión Española de Sociedades Científicas Españolas (UESCE) – representant de la SEEO
  • Comissió Internacional per a la Salut Laboral (ICOH) – membre
  • Col·legi d’Infermeria de Barcelona – membre
Des del 2003 és coordinadora dels equips d’Infermeria del VHIO i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron