Biosketch Claudia Valverde

Claudia Valverde
cvalverde@vhio.net
Lloc actual
Resum Curricular

Des del 2005 fins a l’actualitat ha desenvolupat la seva experiència en recerca clínica participant com a investigadora principal o coinvestigadora en múltiples assaigs clínics (> 60) a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, centrant-se en estudis de fase II i III en sarcomes, tumors genitourinaris, tumors cerebrals i primaris desconeguts, així com en estudis de fase I.

Membre activa dels grups cooperatius nacionals i internacionals següents: la Societat Europea d’Oncologia Mèdica, la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica, el Grup Espanyol d’Oncologia Genitourinària (SOGUG), el Grup Germinal, el Grup Espanyol de Tumors Orfes i Infreqüents (GETTHI) i especialment el Grup Espanyol de Recerca en Sarcomes (GEIS), del comitè executiu del qual forma part com a tresorera entre el 2010 i el 2018 i com a presidenta des d’octubre del 2018. En aquest sentit, una de les principals funcions és representar el GEIS i permetre la seva incorporació i participació activa en un gran nombre de xarxes i consorcis europeus i mundials dedicats al tractament dels sarcomes com l’EuroEwing (sarcoma d’Ewing), l’Eurosarc (sarcomes de parts toves i òssies), l’Eurojoss (sarcoma sinovial), la Fundació Chordoma (cordoma), la WSN (World Sarcoma Network), etc.