Biosketch Francisco Barriga

Francisco Barriga
fbarriga@vhio.net
Càrrec actual
 • Cap del Grup d’Engenyeria Genòmica del VHIO
Titulacions acadèmiques
 • 2017-2022: Investigador postdoctoral al Memorial Sloan Kettering Cancer Center (responsable: Scott W. Lowe)
 • 2014-2016: Investigador postdoctoral a l’IRB Barcelona (responsable: Eduard Batlle)
 • 2009-2013: Doctor en Recerca Biomèdica a la UPF/IRB Barcelona (responsable: Eduard Batlle)
 • 2008-2009: Màster en Recerca Biomèdica a la UPF/IRB Barcelona (responsable: Eduard Batlle)
 • 2003-2008: Grau en Bioquímica a la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Àrees de recerca
 • Genètica del càncer
 • Heterogeneïtat tumoral
 • Models in vivo de càncer
 • Enginyeria del genoma
Projectes
 • Desembullar la complexitat funcional dels genomes del càncer mitjançant l’enginyeria cromosòmica. Subvenció ERC Starting Grant. 01/2023-12/2028. Responsable: Francisco Barriga
 • Analitzar l’evolució genètica de la síndrome mielodisplàstica amb cariotip complex. Premi Edward P. Evans al jove investigador. Responsable: Francisco Barriga